Mire törekszünk, mit szeretnénk?
Klikkelj ide és írj levelet nekünk!
 

 
 
 

FELKÉSZÍTENI AZ IFJÚSÁGI VEZETŐKET AZ EGÉSZ VILÁGON A HATÉKONY BIBLIKUS  SZOLGÁLATRA A GYÜLEKEZETEKEN KERESZTÜL.

FONTOSNAK TARTJUK:

TISZTELNI JÉZUS KRISZTUST, mert hisszük, hogy Ő az egyetlen válasz az élet kérdéseire, és egyedül Ő teheti gyümölcsö-zővé a szolgálatunkat. Ő változtat meg emberi életeket, és Ő tá-maszt életmegváltoztató embereket. Meg akarjuk ismerni az Ő ter-veit, és engedelmeskedni azoknak.

AZZAL VEZETÜNK, HOGY SZOLGÁLUNK, mert hisszük, hogy a szolgálat Jézus hatékony vezetési modelljének követése. Ezt kívánjuk felajánlani tevékenységünk minden szintjén és min-denkinek, aki kapcsolatba kerül a munkánkkal.

BECSÜLETES EMBERI KAPCSOLATOKRA TÖREKSZÜNK, mert azt tartjuk, hogy az emberek a legértékesebb forrásaink. Őszinte, számonkérhető és hűséges emberi kapcsolatokra törek-szünk. Az egymás megbecsülése teszi lehetővé a legbensősége-sebb és legtartalmasabb kommunikációt.

MAGAS ETIKAI MÉRCÉT ÁLLÍTUNK MAGUNK ELÉ, mert azt valljuk, hogy a jellemünk meghatározza a hűségünket. Arra tö-rekszünk, hogy bibliai módon kezeljük az anyagi ügyeinket, a Szentíráshoz szabjuk az erkölcsünket és a beszédünket, hogy min-dezek előre vigyék Isten országának jó hírét.

MAXIMÁLISAN FELHASZNÁLJUK AZ ERŐFORRÁSAINKAT, mert hisszük, hogy Isten ránk bízott emberi és anyagi értékeket. Ezeket a forrásokat az ő dicsőségére kívánjuk felhasználni azzal, hogy fontossági sorrendet állítunk fel a munka-terveinkben.