Klikkelj ide és írj levelet nekünk!
 
  Dünamisz hírlevél

Területi ifjúsági vezetők képzése
Ez évben Budapesten, Debrecenben, Kiskőrösön és Békéscsabán indultak képzések. A csoportok öt alkalommal találkoznak, ahol 30 órás anyagot vesznek át. Református, Evangélikus, Pünkösdi és Baptista ifjúsági vezetők vesznek részt a tanfolyamon. 

Dünamisz Ház
Az elmúlt év végén egy család ajándékaként egy hétvégi ház tulajdonosa lett az alapítvány. A ház félkész állapotban van. Jelenleg terveket készülnek a befejezéshez, hogy a misszió céljaira használatba vehessük. Sajnos jelenleg anyagiak nem állnak a rendelkezésre, hogy befejeződhessen az építkezés. Ezért célgyűjtést hirdetünk meg Aki erre a célra szeretne adakozni az tüntesse fel a csekken. hogy "építkezés". Négy-ötszázezer forintra lenne szükség, hogy a ház vendégeket fogadhasson. Ha elkészül szeretnénk szolgáló testvéreknek, vagy kisebb ifjúsági csoportoknak felajánlani, pihenésre.

Dünamisz Újság
Jelenleg kéthavonta jelenik meg az újság 400 példányban. Magyarországon, Romániában, Jugoszláviában, Ukrajnában, Szlovákiában és az USA-ban szolgáló különböző felekezethez tartozó magyar ifjúsági vezetők részére küldjük. Mivel a visszajelzések alapján hasznos segítséget jelent a vezetőknek, ezért bővíteni szeretnénk.

Vezetőképző táborok:
A nyár folyamán két táborban is foglalkozunk ifjúsági vezetők képzésével. Az első ilyen alkalom a Youth For Christ szervezésében lesz lebonyolítva Velencén, a második pedig, Érden az OM központban.

Missziós koalíció:
Célja, hogy a Magyarországon működő hazai, és nemzetközi missziós szervezetek folyamatosan tájékoztassák egymást és így hatékonyabbá tegyék a lélekmentés munkáját. Az Érden működő Operation Mobilisation szervezet ad otthont a koalíció üléseinek. A Dünamisz Szolgálat Alapítvány is belépett a koalícióba.

Tervezett programok:

Gitártábor:
Az élőző gitártábor sikerén felbuzdulva szeretnénk az idén is lehetőséget adni arra, hogy az ország különböző területeiről érkező "gitárospalánták" tovább növelhessék tudásukat. Ezért augusztus 17 és 23 között újra tábort szervezünk a tanulni vágyó gitárosok számára. A helyszín Bodrog lesz.

Országos ifjúsági vezetőképző konferencia:
Az ősz folyamán, október 16 és 18 között egy felekezetközi konferenciát rendezünk a hazánkban szolgáló ifjúsági vezetők számára. Kiváló előadók, tapasztalt ifjúsági lelkipásztorok szolgálnak a konferencián. A hétvége fő gondolata a vezetők számára: " Te következel! ". Isten a hívők kezébe tette le az evangéliumot, éppen ezért rajtunk, rajtad múlik, hogy mit kezdünk vele. Te következel! A konferenciához jelentős anyagi támogatást nyújt a Reach Out Ministries.

Klubkonferencia
Az első ilyen alakalom Magyarországon tavaly ősszel volt megrendezve. Terveink között szerepel, hogy ismét összehívjuk a különböző klubformájú missziók képviselőit, hogy találkozhassanak azokkal akik szeretnének ilyen formában missziózni lakóhelyeiken. A konferencia tervezett időpontja: 1998 október.

Partnerek a misszióban
Magyarországon különös helyzet alakult ki. Egyszerre van jelen sok külföldi és magyar missziós szervezet, alapítvány és kezdeményezés (felhalmozva szellemi tőkét, emberi kapacitásokat, pénzt stb. ) és a helyi gyülekezetek sok-sok égető szüksége, mert nincs kapacitása, embere, pénze a misszióra. Egy időben van túlkínálat és hiány. Ennek oka nem más mint az, hogy nincs igazán kapcsolat a segíteni tudók és a segítséget igénybe venni kívánók között Sok esetben nem is tudnak egymásról. Ezt felismerve indítottuk el a PM programot, melynek keretében 1998 végéig feltérképezzük a hazánkban tevékenykedő missziós szervezeteket. Az összegyűlt adatokat megjelentetjük egy számítógépes lemezen, továbbá letölthető az Internetről a Dünamisz oldaláról, így bárki ezt felhasználva, azonnal tájékozódhat hogy a neki aktuális problémáiban kik tudnak segítséget nyújtani. A terveink között szerepel a későbbiek folyamán egy "MISSZlÓ-EXPÓ" létrehozása is.

Dünamisz és Reach Out Ministries megállapodás:
Talán sokaknak feltűnt, hogy kiadványainkon utóbbi időben feltűnt a Reach Out Ministries (ROM) logója és az a mondat miszerint a DÜNAMISZ a ROM hivatalos Magyarországi képviselője. Miről is van szó? A ROM nemzetközi szervezet, elsődleges célkitűzése az ifjúsági vezetó7c képzése. Ezt eddig hazánkban az USA-ból érkezett munkatársak által végezték. Ez év januárjában létrejött megállapodás értelmében R.O.M. a DÜNAMISZ-on keresztül végzi, a magyarországi szolgálatát, jelentős támogatást nyújtva anyagiakban is ehhez. Természetesen a Dünamisz egyéb tevékenységei sem szűnnek meg, azonban ezek finanszírozását továbbra is más forrásokból kell megoldani.

Terveink:

- A "Van kiút" című kazetta tavaly augusztusban jelent meg és eddig kb. ezer példányban fogyott el. Tervbe van véve újabb zenei kazetta megjelentetése is. Bereczki Zoltán már dolgozik ennek előkészítésén.

- Az alternatív katonák segítségével elkészült jó néhány jegyzet amelyek vezető képzőkön elhangzott előadások anyagát, fiatalok problémáival foglalkozó tanításokat és egyéb más hasznos anyagokat tartalmaznak. Igyekszünk ezeket minél előbb elérhetővé tenni bárki számára és újabb anyagokkal bővíteni a kínálatot.

- Az anyagi lehetőségektől függően a közeljövőben szeretnénk megjelentetni két énekes könyvet, egyet gyermekek, egyet pedig fiatalok számára. A kottázás négyszólamú lesz, ami a kíséretet nagyban elősegíti. A tartalmi rész már nagy százalékban elkészült, mecénás kerestetik a megjelentetéséhez!

- Fölvéve a kapcsolatot a határainkon túl élő magyar keresztény ifjúsági vezetőkkel, ez év őszétől a R.O.M. támogatásával Erdélyben és a Délvidéken is tervezzük a képzések beindítását.

Köszönet:

Minden áldás, amit a Dünamisz Szolgálat által Isten adott másoknak nem jöhetett volna létre, ha a támogatók nem imádkoznának értünk és nem segítenék a szolgálatot anyagilag. Nagyon hálásak vagyunk mindenért Istennek és köszönjük szépen a támogatásokat
Minden Kedves Testvérünkre Isten gazdag áldását kívánjuk.
Az alapítvány kuratóriuma