Kiallitas.jpg (5845 bytes)

Németh Ilona

nemeth3.JPG (9393 bytes)

1963-ban született Dunaszerdahelyen
Tanulmányok:
1982-87
Magyar Iparművészeti Főiskola

Egyéni kiállításai:
1990 Labirintus. Galéria Cypriána Majernika, Pozsony
1993 Az én palettám. Magyar Kulturális Központ, Prága
1995 Vesszőfutás. Óbudai Társaskör Galéria, Budapest
1996 Labirintus. Zsinagóga (Galéria Jána Koniarka, Nagyszombat Bartók 32 Galéria, Budapest Úf. Zsinaóga, Gailery at Home, Somorja
1997 Gallery by Night, Stúdió Galéria, Budapest (Deli Ágnessel) Magánrendelő. Stúdió Galéria, Budapest

www.ilonanemeth.sk

 

nemeth2.JPG (8051 bytes)

Csoportos kiállítások:
1988 Fiatal művészek tárlata. Dunacsúny 1989 Kontaktus. Tölgyfa Galéria, Budapest
Salon'89. Pozsony, PKO 1990 Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának csoportos rárlata. Duna Menti Múzeum, Komárom
1991 Fiatal szlovákiaí magyar képzőművészek. Budapest Galéria, Budapest
1992 E+fi. Galéria mesta Bratislavy Mirbach-palota, Pozsony Összjáiékok. Dom umenia, Pozsony
SÚHRY '92. WCC Művészetek Háza Pozsony
Könyvillusztrácíó. Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
Objektek és installációk.Povazská galéria umenia, Zsolna
1993 Szürke tégla 34193. Zámek Klenová, Klatovy
Tér'93. Fürdősziget, Pöstyén Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely Transart Communication 2,
Béke mozi. Dunaszerdahely

nemeth4.JPG (26399 bytes)

"És a nyolcadik harsonaszóra megjelenék négy angyal, akik megemelék a Földnek négy szegletét, ahogy kárpitot; hajlítanák föl begöngyölve folyókat és földeket, füveket és minden élő fákat.'"
"...Vízi Péter hátrahajította fésűjét és azon nyomban olyan áthatolhatatlan erdő kerekedett, hogy a vasorrú bába visszafordította seprűnyelét, s dúlva-fúlva hazavágtatott..."
'" Valamiféle, műalkotásokból ...
nyert képzet, művészeti eló'kép, elvárás diktálja a művészet mibenlétéről alkotott ítéleteinket, tételezzük azt mimetikusnak, konceptuálisnak, szimbolikusnak vagy bármi másnak..."

nemeth1.JPG (60725 bytes)

Ha tudatunk hátterében Németh Ilona installációja munkál, akkor úgy ítéljük meg, hogy a művészi alkotás - lényege szerint teremtés, új valóság létrehozása. Németh munkájában a teremtő elvet látjuk igazolva. Németh a természettel dolgozik, de annak nem látványa, vagy a táj bárgyú arca érdekli, hanem a benne szunnyadó, bennünk lakozó, láthatatlan, megszelidíthetelen fenevad; erejét próbálgatja miközben felriasztja a mocorgó vadat. Az eredmény nem természetes, azzal inkább ellentétes, Németh ugyanakkor természetes, érzéki erőket hív életre.
A Bartók 32 Galériában álló installációnak metaforikus értéke is van, ereje azonban inkább a vele való találkozás közvetlen szenzuális élményében rejlik. A tömérdek nádból készített installáció betölti az egész termet, keskeny folyosót hagyva csak a hosszúkás terem közepén, mintha egy csodamód megindult nádas költözött volna be. E felfordulásban aligha meglepő, hogy úgy látunk, mintha úsznánk a nádasban, pedig szilárd talajon járunk, bár a kiszáradt, szúrós, roppant nádtömeg erre alig szorít helyet.
A derékszögben elfordított nádszálakból álló bozót hol mint felvágott seb, hasadék, szurdok tűnik elő; másrészt mint szűk alagút hív, búvóhelyet kínál, beszív; fölénk hajlik, magasodik; érintésünktől zizeg, surrog; ahogy beljebb és egyre beljebb hatolunk lehullott szárak recsegnek, roppannak lábunk alatt; sÍmogató cÍmerek lélegzetünktől rezzennek; szá.raz szálak mint ezernyi kard felsértenek; a sűrűség beborít, elnyel. A nyársakkal szegélyezett ösvény bár egyenes, vége látható, mégis titkokat rejt, a rajta való átjutás megfejtést ígér, holott '"nincs megfejtés, de nem is kéne, csak szabad bejárás a mindenségbe'" (feLL). Ez az ölelő seb, érdes, tövises út-látomás kiszikkadt, holt levelekből eleven valósággá vált, a szemünkkel, bőrünkkel, mozdulásainkkal tapasztalt másféle, újfajta valóság normális valónkból kizökkent.

Tatai Erzsébet

home.jpg (1082 bytes)program.jpg (1067 bytes)legujabb.jpg (1070 bytes)tartalom2.jpg (1088 bytes)