Bartók 32 Galéria

home.jpg (1082 bytes)program.jpg (1067 bytes)legujabb.jpg (1070 bytes)tartalom2.jpg (1088 bytes)

Fábián Noémi
kiállítása

A kiállítást 1999. március 5-én este 6 órakor nyitja meg
Sulyok Miklós művészettörténész.

 

Az emlékezés lehetetlensége
(a megnyitó)

Noémit Rómában ismertem meg: a málló vakolatok, az anyag időégette jelei érdekelték, mint előtte évszázadok óta oly sok művészt, ezekből ott aztán volt elég, de ő nem érte be azzal, amivel majd mindenki megelégszik, a kopírozással, vagy az atmoszféra impresszionisztikus megragadásával, ő legalább egy eredeti metafora erejéig művészileg is magáévá akarta tenni Rómát, melynek neve visszafelé olvasva, mint tudjuk, AMOR. Erre akkor már tulajdonképpen készen is volt a megoldása: a réteges viasztábla, benne az eltűnő írással, ami csodálatosan rímelt Rómára.

A viaszkép-sorozat azután még sokáig foglalkoztatta és valóban, az írás képe különlegesen alkalmas arra, hogy az őt gyötrő kínról, a múltról, tágabb értelemben az időről beszéljen. Ott a megdermedten is meleg hatású anyag, a fakóarany méhviasz fogadta magába és nyelte el az írást, amelyet a művész bár beleégetett, mégsem bizonyult maradandónak, hiszen olvashatatlanná vált éppen az anyag által, hiába írta-égette Noémi új és új rétegekbe a mondatokat.

Ezen a kiállításon, ezeken a szigorúan sorakozó írópultokon is a múlt, az idő és az írás áll figyelme középpontjában. Itt bebizonyítja nekünk, hogy a feketével fehérre rótt betűk sem romolhatatlanok, elég, ha véletlenül, vagy szándékosan behajtjuk füzetünket, a szöveg máris elmosódik, s itt kezdődik az ő munkája, az így létrejövő tárgyat alakítja művé. Noémi képes arra, amire kevesen: érzelemmel, mégis józanul gondolkodik a múltról. Az írásból, mondja, nem olvasható ki múltunk, csak az írás képéből rajzolódik ki valami, ami azonban egészen más, mint amit betűinkkel leírtunk.

(Zárójelben jegyzem meg, hogy az elmosódó szövegű lapok sorozata a kép eszközével mondja el a művészettörténet, de a történettudomány, azaz a múlt kutatásának egyik alapproblémáját, nevezetesen, hogy amit látunk az a mi mai szemléletünk alkotása, és nem a múlt egzakt képe.)
Ez a felismerés persze nem szünteti meg a múlt iránti vonzalmunkat, sőt még csak fokozza hiányérzetünket, hiszen a múlt mi vagyunk, s valaho
nnan innen eredhet a múlt fájdalma - idegen szóval a nosztalgia - is bennünk. Az emlékezés elvesztésének lassú folyamatát dokumentálja Noémi, szinte belénk sulykolja: milyen hiábavaló is visszaidézni az előző fázist, amely (egyébként) már maga sem pontosan értelmezhető. Fontos, hogy már az első lapon sem olvasható az írás, ez azt jelzi, hogy nem egy konkrét szöveg, vagy tartalom metamorfózisáról van szó, hanem általánosabb érvényű a probléma. De ez a reménytelenség sem veszi el kedvünket a múlt vizsgálatától, újra és újra megpróbáljuk felidézni egykori önmagunkat és mint Kosztolányi novellájában a fiatalkori énjével összetalálkozó felnőtt, kutatjuk, hol romlottunk el, hol tévesztettünk utat, de azután öntudatunk győz: végül is ez a látszólag csak alaktalan foltokból álló mai énünk is érvényes. Vagyunk akik vagyunk, életünk minden fázisában, ezekhez a lapokhoz hasonlóan, önálló jellemmel, jellemünkkel, amely sokszor előttünk is rejtélyes módon alakul, de mindig megőriz valamit az előző szakasz formáiból.

A fokozatosan elhomályosuló írások sorozatában új minőség, kép, képek kelnek lassan életre: a betűk, a sorok, haj-szálgyökérzetet eresztenek, szoktuk is mondani, hogy bizonyos tulajdonságaink, vagy események okai a múltban gyökereznek. Azt hiszem elkerülhetetlen, hogy eszünkbe jussanak a Rohrsach-teszt paca-képei is, mert ott is egy jelentés nélküli, aleatorikusan generált, tengelyesen szimmetrikus kép hív elő válaszokat a páciensből.

Ez a mű a konceptuális művészet anyagtalanságával közli üzenetét, sokat bíz a gondolatra, keveset az érzékekre, hazafelé menet nem a lapok érzéki elemein, hanem a felvetett problémán gondolkodunk el.

 

 

home.jpg (1082 bytes)program.jpg (1067 bytes)legujabb.jpg (1070 bytes)tartalom2.jpg (1088 bytes)