Bartók 32 Galéria

home.jpg (1082 bytes)program.jpg (1067 bytes)legujabb.jpg (1070 bytes)tartalom2.jpg (1088 bytes)

BAKOS GÁBOR
Personal Press
1997. június 16- július 6-ig

Ha olykor idegen városba vetődik az ember és szeretne megtudni valamit az ott lakókról, szeretné egy kicsit szemügyre venni, hogy milyenek is ők valójában, mi az ami a leginkább foglalkoztatja őket, akkor legjobb, ha bekukkant néhány kisgalériába.

Nos, ha 1997 június– július folyamán a Bartók Béla útról tévedt be ez a bizonyos idegen az első, útjába eső galériába, akkor ott egy hatalmas, két lábon álló barnamedve élet-nagyságú színes fényképe fogadta. Közelebbről azt is láthatta, hogy a medve mögött a táj nem igazi, hanem festett; a fotó nem élő medvét ábrázol, hanem egy kitömött állatot, múzeumi környezetben. A jelenet teátrális, mert a két lábon ágaskodó medve-preparátumot, nyilván statikai okokból, jobb mancsánál fogva egy faághoz kellett támasztani. A támaszkodó mozdulat következtében e testtartás túlságosan is antropomorf lett, de egy ilyen gyönyörű példány még így kitömve is elég vad és elég igazi ahhoz, hogy akár csak egy pillanatra is komikus legyen. Mivel az életnagyságú fotóról nem azonnal nyilvánvaló, hogy valójában mit látunk, az első meglepetés után néhány pilla-natra szükségünk van, hogy nyugtázhassuk: e kép egyúttal egy múzeumi szituáció megidézése is. E múzeumi vagy kiállítótermi szituációnak egy másfajta, ezúttal kortárs művészeti kontextusba történő áthelyezése félreérthetetlen kritika, de ugyanakkor az önirónia gesztusa is. A medve pólót visel, és a pólóján feliratot: MORE METAPHYSICS, NO MORE BULLETS / TÖBB METAFIZIKÁT, LŐSZERT NE TÖBBET! – Több kép azután e kiállításon nincs is.

Mindenekelőtt hangsúlyoznom kell, hogy Bakos Gábor Personal Press Projekt 0 című kiállítása nem kiállítás, hanem a Personal Press Projekt kezdete, mely várhatóan az előttünk álló években fog kibontakozni, és amelynek Bakos Gábor nem a - hagyományos értelemben vett - szerzője, hanem az ún. projektfelelőse.

Formáját tekintve a PPP 0 “reklám-kampány", amely azonban ezúttal nem áru-, ill. divatcikkeket, azaz fogyasztói javakat propagál, hanem azt, ami mindettől a lehető legtávolabb áll: a metafizikát. A metafizikát Bakos az eredeti görög fogalom szó szerinti fordítása nyomán a létesülteken túli-ként definiálja, de vajon lehet-e a metafizikát reklámozni?

Hamvas Béla írja a Scientia Sacra Metafizika és mítosz című fejezetében: “A metafizikában jelkép és látás és valóság mindig metafizikai marad, vagyis a metafizikai körből nem lép ki. Az idea nem szekularizálható. Ezért mondja Guénon, hogy a hagyomány lényegét soha népszerűsíteni, feloldani, terjeszteni és általánosan tanítani nem lehet."

Bakos erre nem is tesz kísérletet. Hogy ki mit gondol a metafizikáról, azt az illetőre bízza, s ezért e fogalom értelmezésébe, bemutatásába vagy kifejtésébe nem is megy bele. Bakos tehát nem magával a metafizikával foglalkozik, hanem a metafizikán kívűl eső dolgokkal – és ilyen értelemben negatív kampányt folytat – , de természetesen a metafizika mellett. Vagyis, az emberi élet különféle területein található aránytalanságokra próbálja felhívni a figyelmet.
A medvére adott pólón olvasható szlogen 1996-ból ered, mikor a budapesti Energia Klub és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója pályázatot írt ki a csernobili nukleáris balesetre emlé-keztető T-shirt tervezésére. Ekkor Bakos a csernobil-kampány szlogenjét (NO MORE CHERNOBYL!-t) egészítette ki: MORE METAPHYSICS, NO MORE CHERNOBYL! / TÖBB METAFIZIKÁT, CSERNOBILT NE TÖBBET!
A Bartók 32 Galériában bemutatott kiállításig Bakos további 74 azonos szerkezetű szlogent készített. Később az eredetit kibővítette két másik szlogen-változattal, mely utóbbiakból a kiállításon 44, tehát mindösszesen 119 szerepelt. Mindhárom szlogen-fajta egy-egy felszólító mondatból áll, és mindhárom verzió első tagmondata az, hogy TÖBB METAFIZIKÁT, amit aztán Bakos háromféle-képpen fejez be: ...; PÉNZT A PÉNZÉRT (továbbá: Csernobilt; Háborút; Rasszizmust stb-t) NE TÖBBET! A szlogen második verziója: TÖBB METAFIZIKÁT, MINT IZMOT (MINT autóriasztót; MINT harangszót; MINT halált etc)! A harmadik verzió: TÖBB METAFIZIKÁT,KEVESEBB HULLADÉKOT (KEVESEBB ipart; KEVESEBB törvényt; KEVESEBB divatot; KEVESEBB fogyasztást stb)!
– De mi az a Personal Press? – kérdeztem tőle.
– A personal személyest, a press pedig nyomdát, sajtót, pénzverést jelent – felelte a projektfelelős – , ezentúl pedig nyomást, ráhatást is. Ezekből a jelentésekből nekem a ráhatás éppúgy fontos, mint a nyomda vagy a nyomás...
– ... a presszió, presszúra.
– Igen,... nem lehet egyértelműen lefordítani, és az egész projekt kétnyelvűsége ebből a többértelműségből fakad.
A projekt első nyilvános megjelenése a Bartók 32 Galériában bemutatott kiállítás, ahol az említett szlogenek egy egész falat betöltő tapétaként jelentek meg, illetve ezenkívül a galériából bárki számára elvihető képeslapokon, továbbá egy másik falrészről, ugyancsak bárki számára leakasztható kulcstartókon, valamint egy állófogasra kiakasztott zakón, mint a zakó szövetének mintája.
A kampány a kiállítással egyidőben benyomult a piaci reklám-területére is, mivel a bemutatóval egyidőben a város különböző pontjain található hirdetőoszlopokon elhelyezésre került 65 db A0-ás utcai PPP plakát, 6 PPP citylightposter, és 3 db PPP óriásplakát.
A kiállítás egyik központi, és bizonyos értelemben minden egyéb részletét meghatározó eleme a szemközti rövid falra tapétázott szövegkép. A szlogenek ilyesfajta elhelyezése sokféle asszociációt kelthet, így a különféle belsőépítészeti szituációkban megjelenő szövegek bármelyike eszünkbe juthat; a vállalati, iskolai stb. ünnepségekhez készített alkalmi feliratoktól kezdve a kripták, katakombák, piramisok belső falain át egészen a templomokban található feliratokig. Hogy ezúttal mégis inkább templomra asszociálunk, az a kiállítótér közepén elhelyezett, cserépkályha-méretű persellyel függ össze. Másfelől e habbeton-elemekből épített persely, a maga doboz- vagy szekrényszerűsége, valamint méretei és arányai miatt akár a köztéri élelmiszer-automatákra, másrészt – felületének kidolgozása miatt – szenteltvíztartóra is emlékeztet. Funkcióját tekintve ez egy kolduló-automata, mely egyik oldalán minden bedobott pénzérmét visszaad (For somebody's Personal Press; For your Personal Press), a másik oldalán viszont mindent elnyel (For PPP), azaz elraktároz az elhelyező által nyitható perselybe.

- A projektleírás utalt rá, hogy a perselyek formájának és beépítési módjának előképe egy templomban található.
- Így van. A Terézvárosi Plébániatemp-lomban a főbejárattól jobbra, a Szent Rita szobor mellett fedeztem fel egy falba süllyesztett, beépített perselyt. Ennek nyílása félreérthetetlenül egy Isten-szeme ábrázolás, ami a keresztény templomokban a díszítési és reprezentációs hierarchia csúcsán használt “Isten-szem" szimbólumot jeleníti meg.

- Az, hogy a persely Y-tongból épült és görgethető - beépített kerekei vannak - arra utal, hogy nem csak erre a kiállításra szántad.
- Ez egy köztérre, pontosabban a Batthyányi térre elképzelt ún. Metafalbankpersely", ami műfajilag az utcabútor és a köztéri szobor között helyezkedik el.

- Ahogy a projektleírásban olvashatjuk: “A Metafalbankpersely áll a kampány épületének mindenkori középpontjában, feladata a köztéri adakozás problémáinak megoldására javaslatot tenni, a jelképes pénzadományokat gyűjteni a kampány számára, ill. mint egy mai herma, hirdetni a kampány állandóságát a köztereken."

Bakos PP Projektjének hazai előzményeit a neoavantgarde legradikálisabb művészetfelfo-gású alkotóinál találjuk meg, gondolok itt Erdély Miklós Őrizetlen pénz, vagy Pauer Gyula Tüntetőtábla erdő című műveire, illetve a TNPU-ra. A projekt későbbi fázisainál nyilván adódik majd lehetőség az előzmények és a párhuzamok részletesebb vizsgálatára. Most már csak annyit; reméljük, hogy az a bizonyos idegen, aki 1997 kora nyarán a Bartók 32 Galériába tévedt be, mikor visszatér, különösebb keresgélés nélkül is megtalálja már a folytatást.

Várnagy Tibor

home.jpg (1082 bytes)program.jpg (1067 bytes)legujabb.jpg (1070 bytes)tartalom2.jpg (1088 bytes)