főoldal
művek
alkotók
dokumentáció
 VRM szimpózium
VRM kiállítás
linkek
keresés
english

 

Alkotók:

Művek:

 

A mű ideje / a mű az időben

Az Élő (radikális) emlékezet / VIVID [RADICAL] MEMORY című nemzetközi kutatáshoz kapcsolódó rendezvénysorozat
Budapest, 2007 október 11 - 13

Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest Andrássy 69-71)
Labor (1053 Budapest, Képíró u. 6.)

A konceptuális művészet regionális feldogozása, a kutatás történeti mozzanata keretében egyrész azt vizsgáljuk, hogyan jöttek létre művészi projektek antidemokratikus berendezkedésű országokban (pl. Franco Spanyolországa, a délamerikai diktatúrák illetve a kelet-közép európai "létezett" szocializmusok), milyen kapcsolati hálóval rendelkeztek, hogyan jelentek meg a hazai és nemzetközi nyilvánosság előtt, vagyis a történeti összehasonlítás adja a hátteret, s ez mindenképp segíti úgy a művek, mind a kor jobb megértését. Másrészt az említett művészeti mozgalmak nem csupán történeti tények halmazaként állnak előttünk, hanem élő, máig ható hagyományként, aminek a legjobb bizonyítéka a fiatal művészek nemzetközi szinten is tettenérhető, több szakértő által "újkonceptualizmusnak" nevezett művészi irányultsága, egy olyan új jelenség, mely más formában és más körülmények között, de az előzményekre gyakran visszautalva jelentkezett a 21. század aktualitásaként.

A budapesti találkozó témája A mű ideje / a mű az időben , ami arra utal, hogy a bemutatókat, a szimpoziont, a beszélgetéseket a műalkotás történeti és aktuális értelmezése, a megőrzés, illetve a rekonstrukció, újra-alkotás vagy újra-kontextualizálás kérdéseinek szenteljük. Köztudott, hogy fontos művek csak a létrejöttüknél jóval később válhattak ismertté, adott esetben jóval elkészültük után kerültek nyilvánosságra, sőt vannak művek, melyek az elképzelés idején nem valósulhattak meg, ám szerencsés esetben akár évtizedekkel később igen, mégis az adott korhoz (az eredeti idea megszületése korához) köti őket a történeti tudat. Fontos műalkotások elvesztek vagy megsemmisültek, mégis újra láthatóvá válnak rekonstrukció révén, más művek pedig, bár léteznek, egy új művészi program, "kisajátítás" vagy új szempontú művészi figyelem nyomán új formában kerülnek a nyilvánosság elé ismét. Kérdezhetjük: Mit jelent ez a megértés illetve az interpretáció vonatkozásában? Új jelenségről van-e szó, vagy ez a hagyomány alapvető sajátossága? Melyik mű-változat a "valódi"? Lehet, hogy mindegyik?


A mű ideje / a mű az időben
Nemzetközi szimpózium a V [R] M projekt keretében
október 12 péntek 10.00 – 17.00,
Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest Andrássy 69-71) vetítőterem

Program:
10.00
Köszöntés (Szegedy-Maszák Zoltán képzőművész, az MKE rektorhelyettese)
Az Élő (radikális) emlékezet / VIVID [ RADICAL ] MEMORY projekt rövid bemutatása. ( Iris Dressler, Hans Christ, Antoni Mercader, Valerie Rubinstein, Peternák Miklós),
Jesús Carrillo: A spanyol konceptuális művészet historiográfiája

11.30 – 13.00
Hushegyi Gábor: A Happsoctól a konceptualizmusig - a prágai tavasztól a normalizációig Csehszlovákiában.
Maurer Dóra: Miért? (A magány és a közösség között)
Elżbieta Wysocka: Conservation, digitalization, and restoration of video documents of Tadeusz Kantor's theatre plays from Cricoteka collection

14.00 – 15.30
Beke László: Megjegyzések a kelet-európai konceptuális művészet kezdeteihez Sasvári Edit: "Így ne!" Az 1977-es velencei "disszidens biennálé"
Tatai Erzsébet: Élő konceptuális művészet

16.00 – 17.00
Szőke Annamária: Bevezető Altorjay Gábor akciójához
Beszélgetés (az előadók, illetve Antoni Muntadas, Iris Dressler, Beke László, Peternák Miklós)

Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest Andrássy 69-71) aula és vetítőterem
Altorjay Gábor: 15 akció Marta Minujin-nak (1967)
Ősbemutató
október 12. péntek 18:00
Kiállítás
október 15-21.
MKE aula