Támogassa a C3 Alapítványt!

A C3 Alapítvány 1999 óta non-profit, közhasznú civil szervezetként működik, médiaművészeti kiállításokat, konferenciákat szervez, tizenöt éve hirdeti meg a 19 év alatti fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép versenyt, kiadója az exindex folyóiratnak, működteti az artinfo listát, fenntartja az elmúlt évtizedekben létrehozott kulturális-művészeti weboldalakat (http://www.c3.hu/ ), gyűjteményét folyamatosan fejleszti és on-line publikálja (http://catalog.c3.hu/). Támogatóink, partnereink értesítést kapnak programjainkról, választhatnak kiadványainkból, kiemelt támogatóinknak évente találkozót szervezünk.

Segítő

5000Ft

 

Megküldjük az artinfot a legfrisebb művészeti eseményekkel, meghívót küldünk a C3 programjaira.

Támogató

10000Ft

 

Az artinfo és a meghívók mellett szabadon választható három a C3 kiadványaiból.

Partner

havi 1250Ft

vagy 15000Ft

Az artinfo, a meghívók és a három kiadvány mellett ingyenes részvételt biztosítunk a C3 nyilvános rendezvényein.

Mecénás

havi 2500Ft

vagy 30000Ft

A már felsorolt kedvezmények mellett meghívót küldünk a zártkörű rendezvényünkre, ahol a személyes találkozáson túl a jövőbeli terveinkről is értesülni lehet.

Természetesen is támogathat minket és ehhez még PayPal hozzáférés sem szükséges

A C3 Alapítvány közhasznú, non-profit szervezet, mely 1% gyűjtésére jogosult, és szerepel a NAV listájában is. Személyi jövedelemadót fizető magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy civil szervezetnek. Ezt legkésőbb május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti. Az EGYSZA lap a 1553ADÓNYILATKOZAT elnevezésű nyomtatvány kiegészítéseként található az ÁNYK kitöltőprogramban a NAV weboldalán vagy postai úton juttathatjuk el a NAV-hoz. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát, és tartalmazhatja a szervezet nevét is. Letölthető innen is
Bővebben tájékozódhat itt

A társasági adó alanya jogosult a társasági adóval kapcsolatos kedvezmények, így az adományhoz kapcsolódó kedvezmény érvényesítésére is. A társasági adó alanyait a Tao Tv. sorolja fel.

a) Nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

Az adomány értékét a társasági adóalany adományozó ráfordításként számolhatja el.

b) Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét a Civil Tv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének

  • 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,
  • további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. (Tartós adományozás: az alapítvány, vagy az egyesület és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállalkötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében, és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.)
c) A kapott adományokról a közhasznú szervezet a támogató részére kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a Tao. Tv. rögzíti. E szerint a C3 Alapítvány igazolást állít ki.

<19 Szabadfogású Számítógép verseny
A gyerekek és tizenéves fiatalok kreatív számítógép használatát ösztönző, a tudatos, alkotói attitűdöt fejlesztő, 2017-ben 15. alkalommal megrendezendő versenyünk egyedülálló Magyarországon. Célja, hogy a 19 év alatti korosztályt új szellemű projektekre serkentse, s az iskolás keretektől függetlenül teremtsen az egyéni alkotókedv számára megmérettetést valamint nyilvános bemutatkozásra alkalmat. Az elmúlt 14 évben közel 6000 pályázó nevezett a versenyre, kreatív, innovatív, gyakran a profikat is megszégyenítő alkotásokkal, programokkal.
http://verseny.c3.hu/

catalog.c3.hu
On-line médiaművészeti katalógus magyar – angol nyelven: videók, fotók, interaktív művek, konferencia előadások, dokumentációk – több mint 700 mű és közel 250 esemény és 1200 fotó.
http://catalog.c3.hu/?lang=HU

www.c3.hu
A C3 támogatása egyúttal az összes eddig létrejött és jövőbeli tartalmak fenntartását is jelenti (weboldalak, adatbázisok, szolgáltatott mozgóképek stb.) – melyek ingyenesen és reklámmentesen bárki számára hozzáférhetők – 20 év fejlesztései. Néhány példa a digitálizált gyűjteményből:
Letölthető könyvek, katalógusok
Az SCCA dokumentációk (1991 – 2000) anyagai magyar-angol nyelven, on-line
C3 események 1996 –

exindex – kortárs képzőművészeti folyóirat
Az exindex 2000 januárja, vagyis több, mint másfél évtizede folyamatosan működő, magyar és angol nyelven megjelenő kortárs művészeti folyóirat. Rovatai híreket, elemzéseket, kritikákat, ajánlókat, képeket, mozgóképeket és teoretikus szövegeket egyaránt tartalmaznak, mely az évek során több új opcióval bővült. A lap alapját a művészeti élet aktuális eseményeit integráló, napi frissítésű adatbázis jelenti. A megnyitó és aktuális kiállítások menüpont adatai teszik követhetővé a kortárs művészeti eseményeket. Az artinfo a C3 moderált levelezési listája mely rendszeresen többszáz címre kerül kiküldésre, s a listatagok naponta friss információkat olvashatnak magyar és nemzetközi művészeti eseményekről, pályázati lehetőségekről.
http://lists.c3.hu/mailman/listinfo/artinfo
http://exindex.hu/

Kiállítások
Példák: A pillangó-hatás, Pespektíva, Média Modell, Látás, Kempelen, Pillanatgépek, Összeomlás – passzív interjú, A képek állása, Magyar konceptuális művészet, Szemrezonátor az erőműben, Időalap

Médiaművészet
A technikai médiumok (fotó, film, videó, számítógép) folyton változó világán alapuló művek és kulturális tartalmak rendkívül sérülékenyek, fenntartásuk és megőrzésük speciális figyelmet és gondoskodást kíván.
A C3 tevékenysége a nemzetközi trendeknek megfelelően sokrétű: Médiaművészeti produkciók, publikációk, bemutatók, kutatás, megőrzés, videóarchíválás, digitális átírás,katalogizálás, feldolgozás.
Nemzetközi nyilatkozat: MEDIA ART NEEDS GLOBAL NETWORKED ORGANISATION & SUPPORT – International Declaration http://www.mediaarthistory.org/declaration/
Aláírók: http://www.mediaarthistory.org/declaration/declaration-signatories-extended-list

MÉDIAMÚZEUM
Legyen múzeumalapító! Egy új múzeum közadakozásból: az első magyar médiamúzeum! A Médiamúzeum alapja a C3 teljes gyűjteménye és az elmúlt 20 év során létrejött projektjei.
Tervezett nyitás: 2019 június 26.
Mi, vagy mi lehet a médiamúzeum?

C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány
Címe: 1146 Budapest, Hermina út 22.
Telefon: + 36-1-4887070
Fax: + 36-1-214-6872
E-mail: tamogatas@c3.hu
http://www.c3.hu/
Adószáma: 18097168-1-42
Közösségi adószám: HU 18097168
Bírósági nyilvántartási szám: 7665.
Számlavezető bank neve: CIB Bank
Bankszámlaszáma: 11102106-18097168-10000001
Közhasznú beszámolók