Sugár János
REFERENCIA GENERÁTOR


MINDJÁRT FOLYTATOM

Maga a computer is egy olyan folyamat csúcstermèkekènt jött lètre, amelyet a keresztreferenciáktól való elszakadás tett csak lehetôvé. Ha nem kötelezô interdiszciplinárisan egyeztetni, akkor több idô jut a részproblémákra, és a részproblémák megoldásai alakítják ki a civilizáció fejlôdésének irányát. A tudományos, technikai, kultúrális specializáció eredményei a mindennapok lényeges elemeivé váltak, azonban keresztkapcsolatok híján folyamatosan egyre komolyabb kommunikációs válságok alakultak ki, mint pl. a környezetszennyezés, háborúk, gazdasági válságok. A komputer-technológia lehetôvé teszi a hiányzó keresztreferencia-mátrix újbéli megalkotását, hiszen a különbözô információk azonos módon vannak eltárolva és a magas mûveleti sebesség miatt nagy mennyiségû komplex adat válik kezelhetôvé és folyamatosan elérhetôvé.


ÜZENETEK CÍMZETTJEI

Eisenstein óta tudjuk, hogy akár véletlen egymás mellé tett két kép (de végül is akármilyen típusú információ) asszociációt képes generálni, kialakít egy harmadikat, mely természetesen arra jó, hogy egy negyedikkel kapcsolatba lépjen stb. A keresztreferenciák olyan pillanatnyi kapcsolatok két pont, egy gondolat két állomása között, amely a lineárisan feldolgozhatatlan info- labirintusban bejárt utunkat rögzítik. A jelen munka egy nyitott és egy zárt adatbázis adatait rendeli egy véletlen generátor segítségével egymás mellé. Aktiv és a web irányában nyitott meditációs objektum.


DOBOZKÉSZÍTÉS

Mûleírás

A félhomályos teremben a fal mellett egy asztal, azon computer és egy asztali ventillátor. A ventillátor a komputer tetején lévô lógó karácsonyfadíszt fújja, mely mozgás fotocellákon át egy véletlengenerátort vezérel. A computer képernyôjén on line Netscape környezetben a véletlen generátor által vezérelt web page látszik, amelyen egy kb. négyszáz szavas adatbázisból mindig egy-egy megjelenik a teljes képernyô méretében. Az asztal mögött videó vetítés - ugyanezen véletlengenerátor által vezérelt módon - egy kb. négyszáz képbôl álló képi adatbázisból (többségébÙl a TIT dia-archivumából származó k&épek) jelennek meg kb. 2m x 1.6m méretben. A vetítés történhet szembôl is, a félhomályos teremben egy véletlen kép mellé egy szó rendelôdik. Fontos, hogy a Web page-re a hálózatról bárki küldhet szavakat, e-mail-en keresztül (sj@dial.isys.hu). Ha a látogatók a kezüket a fotocella fényének az útjába teszik, úgy a rendszer az adott képnél és szónál megáll.


HATKOR FÖLKELEK

Kérem olvassa el a munkámhoz tartozó szöveget és mûleírást. A szöveges adatbázisba küldhet új, kontextus nélküli referenciális szövegeket (egy darab max. három szóból állhat).


A FIZETÉS AJÁNDÉK

Ugrás az automatikusan friss,véletlenszám-generátorhoz


Vissza a Jelenkoordinátákhoz