Beöthy Balázs
Autopoézis 1.0

Komputer-installáció, 1994-95


For believers no amount of proof is necessary. For non believers, no amount of proof is sufficient. (Torinói lepel web-oldala)

Interactivity is a lie (Necro Enema Amalgated)A torinói halotti lepel egy 4.36 m hosszú, 1.1 m széles, négyzet alakú vászon, melyet ezüst ládába zárva õriznek a torinói Keresztelõ Szent János Székesegyházban. A vászon felületén egy keresztrefeszített test lenyomata látható. Az ereklyét Jézus Krisztus temetési kendõjeként tartják számon.
A torinói lepel a tudományos vizsgálatok fényében

A torinói halotti lepelként ismert temetési kendõ 1898 óta foglalkoztatja a tudományos közvéleményt. Ekkor készül róla az elsõ fényképfelvétel. E fénykép tárja fel egyik sajátosságát: a vásznon látható képmás negatív kép. Számos vonalon indul meg a kutatómunka, melynek következtében a lepelkutatás, a szindológia önmagát multidiszciplináris tudományként definiálja. A késõbbi vizsgálatok újabb jellegzetességeket állapítanak meg: kiderül, hogy a vásznon festékanyag nem azonosítható, valamint, hogy a képmás plánparalel projekció, azaz vetületi kép. Ezek szerint a lepel az acheiropoétonok, a nem emberi kézzel készült képek közé tartozik. Ezt követi a felfedezés, hogy a leplen látható képmás háromdimenziós információkat tartalmaz, amelyekbõl kiindulva képanalizátor és komputer segítségével megalkotható a képmás dombormûváltozata. Az aktuális tudományos munka paradigmája a lepel korának meghatározása. A lepelkutatás két központja a Turin Shroud Center (Colorado Springs, Colorado) és a Sedov Biopolimer Kutató Laboratórium (Moszkva, Oroszország). A lepel autentikus volta körül zajló vitát a dolgok jelenlegi állása szerint tudományosan nem lehet eldönteni.

AP 1.0

Az AP projekt 1.0 verziója szerint a rendelkezésünkre álló személyi számítógép segítségével megismételjük a Dr. John Jackson és Dr. Eric Jumper által a hetvenes években végrehajtott mûveletet, a torinói lepel felületén látható képmás háromdimenziós explorációját. A rekonstrukció során a modell nézõpontja földközeli marad. A dombormû tájain barangoló nézõ sohasem pillantja meg a teljes képmást: pozícióját így hite határozza meg.


Vissza a jelenkoordinátákhoz