Szerzõk  

Kruspér István

Földmértan : kézikönyv műegyetemi, erdészeti és más rokon intézetek előadásaira és mérnöki használatra különös tekintettel hazai viszonyainkra

(Budapest : Kilián Frigyes M. K.egyetemi könyvárus kiadása, 1885)