Szerzõk  

Hayter, Charles

An introduction to perspective, practical geometry, drawing and painting; a new and perfect explanation of the mixture of colours; with practical directions for miniature, crayon, and oil painting : in a series of familiar dialogues between the autor's children, and letters addressed to his pupils.

Bevezetés a perspektíva, a gyakorlati geometria, a rajz és a festészet világába a színkeverés új és tökéletes magyarázata gyakorlati útmutatással a miniatűrrajzhoz és az olajképfestéshez - családi dialógusokban, melyek a szerző gyermekei között folytak, valamint tanítványokhoz írott levelekben.

(London, Samuel Bagster and Sons, Paternoster Row, 1845)