Szerzõk  

Freyberger, Hans

Perspektive nebst einem Anhang über Schattenkonstruktion und Parallelperpektive

Perspektívatan, az árnyékszerkesztésről és a párhuzamos perspektíváról szóló függelékkel

(3., unveränderte Auflage Leipzig : G. J. Göschen'sche Verlagshandlung, 1905)