Mûhöz 
 Vissza
A tükörkép elrendezésében és hatásában eltér magától a tárgytól. (133. ábra)