Elõzõ Mûhöz Következõ
 Következõ
Hiperbolák és parabolák projektív sugársorokból (320. ábra)