Mûhöz Következõ
 Következõ
Elv meghatározás (1. tábla 1-2 ábra)