Mûhöz Következõ
 Következõ
A sztereoszkopikus képek geometriai szerkesztéséről (1-6. ábra)