Mûhöz Következõ
 Következõ
Hasáb, sík és egyenes (210. ábra)