Jelen elõadások központi célja a dogma képzõdés megelõzése. E cél érdekében kész a média-kutatás szempontjait önmagán is érvényesíteni. Gyors kapcsolatokat létesítve a frissen megszerzett részinformációk között, alkalom nyilik egy-egy rövid, a médiák fölötti áttekintésre.

Sugár János

Az elõadások témáiból:

-a mûvészeti technikák elemzése (film, video, computer, installáció / két és háromdimenziós álló ill. mozgó képek)
-a kutatás taktikája (utópikus gondolkodás, vilagmodellek)
-mûelemzések (film, szöveg, mûtárgy, terv stb)

Ajánlott irodalom (nem teljes):

Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere (Gondolat, Budapest,1987)
Jean-Paul Sartre: A szavak (Európa zsebkönyvek 249. Budapest,1982)
Jean Clair: Marcel Duchamp, avagy a nagy fikció (Imago, Corvina Budapest,1988)
T.A.Sebeok: Ismeri a módszeremet? avagy a mesterdetektiv logikája
(Gondolat Budapest,199O)