METAFORUM 95 BUDAPESTI HÁLÓZATI KONFERENCIA
1995. október 6-8. Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola

A konferencia közvetlen elõzménye a MetaFórum 94, Budapesti Multimédia Konferencia volt 1994 október 7-8-9.-én, amelyet az interaktív technológia (CD-ROM, CD-i, hypertext, interaktiv televiziózás és World Wide Web) iránti érdeklõdés felkeltésére szerveztünk, valamint, hogy fórumot biztosítsunk az ezekrõl szóló vitáknak. A meghívott vendégek között szerepelt Heath Bunting, Kabdebó György, George Legrady, Nyírõ András, Salvatore Vanasco, Masuyama, Vizy E. Szilveszter, VPRO Holland televíziótársaság és még sokan mások. (Az esemény programját és a róla szóló sajtódokumentumot a pályázatban mellékeljük.)

AZ IDEI METAFÓRUM - BUDAPESTI HÁLÓZATI KONFERENCIA CÉLJA: A szélesebb közönség beavatása a hálózati kommunikáció jelenségébe és az on-line rendszerek használatába; hazai és nemzetközi párbeszéd kialakítása a hálózati rendszerek társadalmi hatásairól, várható következményeirõl; egyúttal lehetõséget kívánunk biztosítani minden magyar felhasználónak, akik akár munkájuk miatt, akár szórakozásból érdeklõdnek a hálózati kommunikáció iránt, hogy találkozhassanak és eszmét cserélhessenek a hazai és nemzetközi elméleti és gyakorlati szakemberekkel.

A következõ támakörökben hívunk meg elõadókat: A HÁLÓZAT SZOCIOLÓGIÁJA (adatvédelem, bûnözés, szerzõi jogok átalakulása, hálózati etikett, folklor, szokások, az írott és a beszélt nyelv közeledése) CYBER-DEMOKRÁCIA (politika, cenzúra, populizmus és szolidaritás a hálózaton) ANALÓG HÁLÓZATOK (gazdaság, vasút, telefon, elektromosság, mail art, autópályák stb)

Továbbá meghívunk és bemutatunk olyan elektronikus faliújságokat, bulletin boardokat, mint az amsterdami Digital City, a berlini Internationale Stadt és a budapesti Digitális sziget. A konferencia résztvevõinek alkalma nyilik a közvetlen megismerkedésre ezekkel és a World Wide Web nevû multimédia hálózattal az Interneten, és ki is próbálhatják az elektronikus posta-kapcsolatot.

A konferencia anyagai az elõkészületektõl fogva a hálozaton bárki által elérhetõek; és záróaktusként egy telekonferenciát rendezünk a közönség, az elõadók és torontói McLuhan Központ részvételével.

A PROJEKT HASZNOSSÁGÁNAK INDOKLÁSA

A hálózatoknak, amióta az emberiség kommunikál, fontos szerepe van a kultúra fejlõdésében; a gazdaság, a nyelv, a vallás, az utak, a posta, a telefon, a rádió és televízió mind ilyen rendszernek tekinthetõ. A technika fejlõdése során az információ (szöveg, kép, hang) szabványosított - digitális - formában az elektronok gyorsaságával terjed, a társadalmi élet fontos színtere lett a virtuális, azaz információs tér. Egyre népszerûbbé válnak a hálózaton keresztül egymással szimbiotikusan együttmûködõ számítógépek, a technológia fejlõdésével, az adatforgalmi csatornék szélesedésével és a csatlakozás egyszerûsödésével az eddigi korlátok eltünnek, míg helyettük várhatóan újabb, más típusú határok jönnek létre. A mûszaki fejlõdés megkérdõjelezi a mûvészet és alkotás régóta fennálló határait, arra kényszerítve a mûvészeket és kritikusokat, hogy "kitolják" ezeket a kereteket, tágabb, szélesebb alkotói teret teremtve az újabb kifejezési eszközök között.
A hálózati rendszer egyúttal a globális társadalom kialakulását is jelenti, ahol a geopolitikai gondolkodás másodlagossá válik, a centrum és periféria már csak a hálózatba be illetve kikapcsolt állapotokat jelzi. Megváltozik a munkához való viszony, hiszen a hálózati kommunikációba bárhonnan bekapcsolódhatunk, ugyanakkor az információ-áramlás fölötti kontroll válik a hatalom metaforájává.
Felismerve a fent említett témák jelentõségét, választottuk az idei MetaFórum koferencia témájául a hálózati rendszereket. A MetaFórum 95, Határok nélkül - Budapesti Hálózati Konferencia mûvészek, számítógépszekértõk, média-elméleti szakemberek, írók, mûvészek és minden érdeklõdõ részvételével zajlik; célunk az, hogy bepillantást engedjünk a hálózatok mûködésébe, történelmi kontextusba helyezzük azoket, valamint megvitassuk a hálózatok jövûbeni lehetõségeit. A cím, "Határok nélkül", a konferencia fõ témájára utal: mennyiben jelöli ki és haladja is meg egyben a hálózat önnön határait, földrajzi, nyelvi, mûszaki értelemben, illetve mik irányítják és tartják kezükben e határokat? Amennyiben a világ egy globális kultúra kialakulása felé halad, akkor minden országnak - Magyarországot is beleértve - részt kell vennie eme új kultúra kialakításában.

A "HATÁROK NÉLKÜL" KONFERENCIA SZERVEZÕI

MEDIA RESEARCH ALAPÍTVÁNY
TÍMÁR KATALIN - mûvészettörténész, tanár, Iparmûvészeti Fõiskola, Multimédia
BORA GÁBOR - esztéta, egyetemi tanár, Uppsalai Egyetem
BÖRÖCZ ANDRÁS - képzõmûvész, New York
RÉVÉSZ L. LÁSZLÓ - képzõmûvész, filmmûvész, tanár, Iparmûvészeti Fõiskola, Multimédia
PETERNÁK MIKLÓS - mûvészettörténész, tanszékvezetõ egyetemi tanár, Intermédia Tanszék, Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola
SUGÁR JÁNOS - képzõmûvész, filmmûvész,tanár, Intermédia Tanszék, Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola
DIANA McCARTY - mûvészettörténész, képzõmûvész, kurátor, USA

A Media Research Alapítvány 1990-ben alakult meg hivatalosan, de csírájában már ennél korábban létezett. Tagjai olyan mûvészek és elméleti szakemberek, akik nyitottak az úgynevezett új vagy technikai médiumok, eljárások felhasználására a mûvészet és elmélet területén egyaránt. A Media Research eddigi fennállása alatt több kiállításon vett részt (Budapest Art Expo; Liget Galéria, Budapest), továbbá számos találkozót, szemináriumot és eseményt szervezett meg, amelyek témája a kultúra és a mûszaki fejlõdés közötti kapcsolat volt. 1990 áprilisában a Mûcsarnokkal és a Soros Alapítvány Kortárs Mûvészeti Központjával közösen nemzetközi konferenciát, szimpoziont szerveztünk a televíziónak a romániai forradalomban betöltött szerepérõl "A mediumok velünk voltak" címmel. Ez alkalommal készült el a Balázs Béla Studió produkciójában, öt e témában jelentõs szakértõ bevonásával, a "Mediology" címû videó anyag. A konferencián elhangzott elõadások nyomtatott formában Von Bürokratie bis Telekratie címmel a berlini Merve Verlag-nál jelentek meg. 1992-ben a Budapesti Õszi Fesztivál alkalmából meghívtuk a Linzi Ars Elektronica Fesztivált az Intermédia Tanszékre. Rá egy évre, továbbra is az Õszi Fesztivállal együttmûködve megrendeztük az elsõ MetaFórumot, a multimédia témakörében. Immáron harmadik éve dolgozunk együtt ugyanazokkal a partnerekkel, hagyományt teremtve egy a mûvészet és technológia kapcsolatáról szóló konferenciának.

INTERMÉDIA TANSZÉK

Az Intermédia Tanszék az 1990-es politikai változások után kezdte meg mûködését és 1992 óta hivatalosan is a 150 éves Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola egyik autonóm mûvészeti szakává vált. A tanszék megalakulásától kezdve az új mûvészeti mediumok felfedezésére bátorítja hallgatóit és ehhez segítségül számos nemzetközi elõadót és vendégprofesszort hív meg. Az Intermédia Tanszék folyamatosan és aktívan részt vesz a Media Research rendezvényeiben, biztosítva ezzel a legújabb jelenségek, elméletek, gondolatok megjelenését a mûvészet-oktatásában.

1995. OKTÓBER 6, 7, 8. MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI FÕISKOLA

A hálózatoknak, amióta az emberiség kommunikál, fontos szerepe van a kultúra fejlõdésében; a gazdaság, a nyelv, a vallás, az utak, a posta, a telefon, a rádió és televízió mind ilyen rendszernek tekinthetõ. A technika fejlõdése során az információ (szöveg, kép, hang) szabványosított - digitális - formában az elektronok gyorsaságával terjed, a társadalmi élet fontos színtere lett a virtuális, azaz információs tér. Egyre népszerûbbé válnak a hálózaton keresztül egymással szimbiotikusan együttmûködõ számítógépek, a technológia fejlõdésével, az adatforgalmi csatornék szélesedésével és a csatlakozás egyszerûsödésével az eddigi korlátok eltünnek, míg helyettük várhatóan újabb, más típusú határok jönnek létre. A mûszaki fejlõdés megkérdõjelezi a mûvészet és alkotás régóta fennálló határait, arra kényszerítve a mûvészeket és kritikusokat, hogy "kitolják" ezeket a kereteket, tágabb, szélesebb alkotói teret teremtve az újabb kifejezési eszközök között.
A hálózati rendszer egyúttal a globális társadalom kialakulását is jelenti, ahol a geopolitikai gondolkodás másodlagossá válik, a centrum és periféria már csak a hálózatba be illetve kikapcsolt állapotokat jelzi. Megváltozik a munkához való viszony, hiszen a hálózati kommunikációba bárhonnan bekapcsolódhatunk, ugyanakkor az információ-áramlás fölötti kontroll válik a hatalom metaforájává. Amennyiben a világ egy globális kultúra kialakulása felé halad, akkor minden országnak - Magyarországot is beleértve - részt kell vennie eme új kultúra kialakításában. A cím, "Határok nélkül", a konferencia fõ témájára utal: mennyiben jelöli ki és haladja is meg egyben a hálózat önnön határait, földrajzi, nyelvi, mûszaki értelemben, illetve mik irányítják és tartják kezükben e határokat?
A következõ támakörökben hívunk meg elõadókat: A HÁLÓZAT SZOCIOLÓGIÁJA (adatvédelem, bûnözés, szerzõi jogok átalakulása, hálózati etikett, folklor, szokások, az írott és a beszélt nyelv közeledése) CYBER-DEMOKRÁCIA (politika, cenzúra, vallás, populizmus és szolidaritás a hálózaton) ANALÓG HÁLÓZATOK (gazdaság, vasút, telefon, elektromosság, mail art, közlekedés, autópályák stb)
Továbbá meghívunk és bemutatunk olyan elektronikus faliújságokat, bulletin boardokat, mint az amsterdami Digital City, a berlini Internationale Stadt és a budapesti Digitális sziget. A konferencia résztvevõinek alkalma nyilik a közvetlen megismerkedésre ezekkel és a World Wide Web nevû multimédia hálózattal az Interneten, és ki is próbálhatják az elektronikus posta-kapcsolatot.

MEGHÍVOTT ELÕADÓK

Arthur and Marie-Louise Kroker, Concordia University of Canada; Matthew Fuller, UK; Heath Bunting, Cybercafe, London, UK; Gomma, Decoder Group, Italy; Tomasso Tozzi, Italy; Bruce Sterling, író, USA; John P. Barlow, író, EEF, USA, Walter van der Crujsen, Desk.nl, Hollandia; Marleen Stiker, Digital City, Amsterdam; Rop Gongrijp, Hacktic/Xs4all, Amsterdam; THE THING Bécs; Konrad Becker, Public Netbase, Bécs Pit Schultz, Gereon Schmitt, Joachim Blank, Internationale Stadt, Berlin,; Debra Guzman, Human Rights Network, Németország; Hans Christian Dany, CCC, Hamburg; THE THING Basel, Svájc; Magyarország; Nyiri Kristof, ELTE Filozófia tanszék, Tölgyes László, JATE Szeged, Kelemen Gábor, Replika, East Edge, Szeged; Digital Island, Budapest; Köz-Hely, Budapest; Gerlóczy Ferenc , HVG; Peternak Miklós , MKF Intermedia Tanszék.

METAFORUM 94

A konferencia közvetlen elõzménye a MetaFórum 94, Budapesti Multimédia Konferencia volt 1994 október 7-8-9.-én, amelyet az interaktív technológia (CD-ROM, CD-i, hypertext, interaktiv televiziózás és World Wide Web) iránti érdeklõdés felkeltésére szerveztünk, valamint, hogy fórumot biztosítsunk az ezekrõl szóló vitáknak. A meghívott vendégek között szerepelt Heath Bunting, Kabdebó György, George Legrady, Nyírõ András, Salvatore Vanasco, Masuyama, Vizy E. Szilveszter, VPRO Holland televíziótársaság és még sokan mások.

A KONFERENCIA SZERVEZÕI
MEDIA RESEARCH ALAPÍTVÁNY

A Media Research Alapítvány 1990-ben alakult meg hivatalosan, de csírájában már ennél korábban létezett. Tagjai olyan mûvészek és elméleti szakemberek, akik nyitottak az úgynevezett új vagy technikai médiumok, eljárások felhasználására a mûvészet és elmélet területén egyaránt.
A Media Research eddigi fennállása alatt több kiállításon vett részt (Budapest Art Expo; Liget Galéria, Budapest), továbbá számos találkozót, szemináriumot és eseményt szervezett meg, amelyek témája a kultúra és a mûszaki fejlõdés közötti kapcsolat volt. 1990 áprilisában a Mûcsarnokkal és a Soros Alapítvány Kortárs Mûvészeti Központjával közösen nemzetközi konferenciát, szimpoziont szerveztünk a televíziónak a romániai forradalomban betöltött szerepérõl "A mediumok velünk voltak" címmel. Ez alkalommal készült el a Balázs Béla Studió produkciójában, öt e témában jelentõs szakértõ bevonásával, a "Mediology" címû videó anyag. A konferencián elhangzott elõadások nyomtatott formában Von Bürokratie bis Telekratie címmel a berlini Merve Verlag-nál jelentek meg.
1992-ben a Budapesti Õszi Fesztivál alkalmából meghívtuk a Linzi Ars Elektronica Fesztivált az Intermédia Tanszékre. Rá egy évre, továbbra is az Õszi Fesztivállal együttmûködve megrendeztük az elsõ MetaFórumot, a multimédia témakörében. Immáron harmadik éve dolgozunk együtt ugyanazokkal a partnerekkel, hagyományt teremtve egy a mûvészet és technológia kapcsolatáról szóló konferenciának.

INTERMÉDIA TANSZÉK

Az Intermédia Tanszék az 1990-es politikai változások után kezdte meg mûködését és 1992 óta hivatalosan is a 150 éves Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola egyik autonóm mûvészeti szakává vált. A tanszék megalakulásától kezdve az új mûvészeti mediumok felfedezésére bátorítja hallgatóit és ehhez segítségül számos nemzetközi elõadót és vendégprofesszort hív meg. Az Intermédia Tanszék folyamatosan és aktívan részt vesz a Media Research rendezvényeiben, biztosítva ezzel a legújabb jelenségek, elméletek, gondolatok megjelenését a mûvészet-oktatásában.