MÉDIUM - ANALÍZIS III.


1991-ben rendezte meg elõszõr az Intermedia Tanszék a Médium-analízis (Egész napos tévénézés) címû kutatási akcióját, mely során rögzítette a Magyar Televízió 1-es és 2-es csatornájának adását mûsorkezdéstõl mûsorzárásig.
Ezt az akciót 1993-ban a Soros Alapítvány Kortárs Kutatási Mûvészeti Központ Polifónia címû rendezvénysorozatának részeként a tanszék megismételte.
1995-ben ismét megrendezésre került az egész napos tévénézés az Intermedia Tanszék és a "Habarcs" (A.Ádám József, Seres Szilvia, Tálosi Gábor) szervezésében. Az analízis során szinkronban volt látható a 91-93-95-ös Tv1 és Tv2 mûsora. Egy hetedik monitoron a nézõk válogathattak a szatellit csatornák között is.

MÉDIUM-ANALÍZIS NAPLÓ, 1995.11.23.

Tálosi Gábor és Nagy László összeállítja a Médium-analízishez szükséges berendezéseket ( 7 db monitor, 4 db player, 3db recorder, hang és képmixer, projektor, magnó, erõsítõ, hangfalak, kábelek stb .) Így lehetõvé válik a csatornák hang és képanyagainak összemontírozása a mixer segítségével. Ezek képe van kivetítve a projektorral az egymás mellett sorakozó monitorok fölé. A hangszórókból szintén a kevert hanganyag szól.

1995.11.24.

5 óra 28 perckor az elsõ adás rögzítése megkezdõdik: a TV1 programja a mûsorismertetéssel elkezdõdik, majd a Gazdatévével folytatódik.

Reggeli beszélgetés a reggeli televíziózásról, amibõl többek között kiderül, hogy többen is vidám, szórakoztató mûsorokat szeretnének látni reggelente a televízióban

Erdei Gábor: Térszerkezet változás
Az akció során megjelöli a székek, asztalok és egyéb berendezések kezdeti helyét, majd elmozdulásukat dokumentálja.

Közösségszervezõ,vagy közösségtaszító tér alakult-e ki, a szereplõk, vendégek mennyire mozgatják a térelemeket, mit hova tesznek ...

Tér/Médium analízis.

1. A televízió közösségszervezõ médium.
2. A büfé is az.
3. A cigaretta is az.
4. A kommunikáció-interakció is az.
5. A médiumanalízis helyén szervezett tér/médium szerkesztés folyik.
6. A szervezõegységek individuum-médiumok.
7. Az individuum-médiumok szociopetális,és szociofugális téralakítást hajtanak végre, erõs nemtörõdömséggel sikálva a krétanyomokat.
8. Sûrûsödnek, és ritkulnak a punktuális és studiális jellegû események.
9. A fotó dokumentum, a tér mozog.

A büfében mindenki elkészítheti a saját szendvicsét. Tálosi Gábor monitor alakú pogácsákat sütött, kiegészítve ezzel a büfé kínálatát.

Szabó Eszter Ágnes és Nyitrai Orsolya: "X órája nézzük..."

A Magyar Televízió és az Intermédia Tanszék elsõ közös akciója: A Közönségszolgálat lehetõségét kihasználva, tájékoztatni kívántuk a Magyar Televízió nézõit arról, hogy akciónk részesei, függetlenül attól, hogy aktív vagy passzív nézõi-e az adásnak. Az volt a kérésünk, hogy a beolvasott szöveg mindig jelezze a mûsorkezdés óta eltelt idõt és azon nézõk telefonhívásait vártuk, akik szintén ennyi ideje nézik a tv-t. Kérésünket a Magyar Televízió teljesítette, így az ország bármely pontján hírt kaphattak a televíziónézõk a Médium- analízis eseményérõl és azzal, hogy bekapcsolták készülékeiket valóban részeseivé váltak programunknak.

12 órakor a Tv2 mûsora a "Sziesztával " kezdõdik.

Németh Hajnal
Vérnyomásmérés: analízis szünet

Összehasonlító hadjárat helyett a tévé-hálózati csomók, görcsök oldása. Önmegfigyelés, képszünet. Elektronáram helyett véráram.

Szabó Eszter Égnes, Kirkovits Andrea, Herczeg Fanni: Divatfotók

A projektor vetített képe az esemény lenyomataként jelenik meg az öltözéken, amely minden résztvevõre kivetítõdik. A projektor és a mixer segítségével állóképeket vetítenek emberi testekre.

Divatbemutató a Tv elõtt

A televízió 1995 november 22-i mûsorát a Médium-analízis résztvevõire vetítettem projektor segítségével, ezáltal az adás ornamentikája elõtérbe került, a résztvevõk öltözékén. A televízió médiuma nagymértékben diktálja a divatot, elsõsorban a kereskedelem szempontjai szerint. Ha akarjuk, ha nem "áldozatul" esünk a reklámok diktálta "divathullámoknak". Fogkrémjeink, betétjeink, a tökéletesedés címkéjével, mind hatással vannak szokásainkra, melyek hónapról-hónapra változhatnak mindig az újat, a jobbat keresve. A televízió programja sem kivétel a "divatok" gyors változása alól, persze csak, ha megengedjük magunknak, hogy a divat fogalmát kiterjesszük és kutúrpolitikának nevezzük. A kivetített motívumok, az 1995 november 22-i trendet mutatták és amivel szokásainkra, érzékeinkre, véleményünkre kívántak hatni a divatdiktátorok, az megjelent az öltözékünkön. Sajnos a divat szó idejemúltnak tûnik az effajta egyszerhasználatos öltözékek megnevezésére de e pillanatban még nincs meg rá a megfelelõ kifejezés.

Herczeg Fanni: Nem fogható információk

5 db. televízió letakarva a következõ anyagokkal:
1. nejlon
2. folpack
3. alufólia
4. csomagolópapír
5. géz

Ez a kísérlet a "nem fogható információ" problémájával foglalkozik. Jelen esetben ez nem látható, illetve nem hallható információt jelent, ami a csomagolás által kiiktatott nézõ, környezet és az információdoboz vákuumában jön létre. A különbözõ minõségû anyagok szûrõként viselkednek, melyek keretében, elképzelésem szerint az én általam kevert (manipulált) információhányad, mely "nem fogható", teret kapna.

Alexandre Pázmándy: Lecture amplifiee (performance)

This text evokes the human capacities of doing, redoing, and undoing... we evolve in particular system that we have created, societies and their laws. However some people cannot insert themselves into these systems, either due to their convictions, their attitudes, or their differences.
So this is a problem of communication, inadequate language, false codes, a lack of information.
These words are stuck to each other as a reflection of non-understanding, where the meaning is lost while reading the text. This text accompanies "repetitive electric tribal" music which strengthens the idea of absurdity in the piece, speaking without an echo, an interpretation of ignorance.
This text is also visual, a kind of musical notation, where the sentences are repeatedly following, changing. This an allusion to the work "IAMTHATIAM" of Brion Gysing.
Two months later, I watched a video recording of the performance, it seemed then that the vocal element was staged too emotionally. The acoustic aesthetics became overdeveloped, taking away from the primary meaning (unmeaning) of the action.

Rövid interjúk

Dallas
Kisérlet történik a Dallas élõ, kollektív szinkronizálására. Szereplõk: Till Attila, Erdei Gábor, Szabó Eszter Ágnes
Az éppen adásban lévõ Dallas filmsorozat hanganyagának spontán szinkronizálása (osztatlan siker).
A filmet megelõzõ riportokból kiderül, hogy a filmek szinkronizálásának minõségét a többség rossznak találja. Egyesek szívesebben hallgatnák eredeti nyelven a filmeket szinkron-feliratozással.


Rövid interjúk

Az utolsó adás a "Képújság" 1 óra 25 perckor ér véget a TV1 mûsorán.

Sikeres mûsorok: Napkelte, Tv híradó, Égbõlpottyant mesék, Bódy Gábor emlékmûsor, Múzsa.