ICAN  
C3 FÕOLDAL  C3 INFO  C3 GYÛJTEMÉNY  C3 ESEMÉNYEK  KERESÉS
ICAN -  Budapest
SCCA NETWORK (1985-1999)          | IN ENGLISH

 

i_CAN NEMZETKÖZI KORTÁRS MÛVÉSZETI HÁLÓZAT EGYESÜLET
AZ i_CAN HONLAPJA

Az i_CAN (International Contemporary Art Network – Nemzetközi Kortárs Mûvészeti Hálózat) Hollandiában bejegyzett nonprofit, közhasznú egyesület.

Az i_CAN alapvetõ feladatának tekinti, hogy elõmozdítsa a kortárs képzõmûvészet területén a különbözõ kultúrák közötti cseréket és együttmûködéseket, különös tekintettel a közép- és kelet-európai régió mûvészetére.

Mûvészek, kritikusok, teoretikusok, kurátorok, és a kortárs mûvészeti élet más aktív közremûködõi és intézményei számára nyitott platformot kíván teremteni, amely az egyenlõ esélyek elvének követésével, nemzetközi együttmûködések megteremtésével, információcserével, szakmai eszmecserékkel és közös projektek kivitelezésével hozzájárul a közép-kelet-európai régió kortárs mûvészetének a nemzetközi mûvészeti élettel való együttmozgásához.

Az i_CAN a fenti együttmûködéseken kívül szakmai támogatást nyújt tagjai számára, s egyik fontos céljául tûzte ki azt is, hogy az egyesületben rejlõ erõk mozgósításával, közös fellépéssel érdekképviseleti és befolyásoló tényezõvé váljon a helyi és nemzetközi kultúrpolitika terén.

Az i_CAN tevékenységi köre a következõkre terjed ki: információt gyûjt és szolgáltat a közép-kelet-európai régió és az egyesület minden tagországának kortárs mûvészetérõl; szervezeti keretet nyújt közös projektek és csereprogramok létrehozásához mind az egyesület tagjai, mind más nemzetközi kortárs mûvészeti intézmények bevonásával, nemzetközi kortárs mûvészeti projekteket kezdeményez, valamint továbbképzési lehetõségeket teremt tagjai számára.

Az i_CAN egyesületet 1999-ben alapították a korábban (1991 és 1999 között) Soros Alapítvány Kortárs Mûvészeti Központ (SCCA Network) néven mûködõ hálózat tagjai. Az új egyesület szolgáltatásainak és tevékenységének alapja az SCCA hálózat mûködése során létrehozott egyedülálló erõforrás (átfogó képzõmûvészeti dokumentációk, képzett szakemberek, intézményi infrastruktúra).

Az i_CAN tagja lehet bármely, a kortárs mûvészet területén, a világ bármely táján mûködõ nonprofit intézmény vagy magánszemély, aki az egyesület által kitûzött feladatokat a magáénak érzi és céljaival egyezõ tevékenységet folytat, valamint tagdíj fizetésével hozzájárul az egyesület mûködéséhez.

Az i_CAN tagjai részt vesznek az egyesület éves közgyûlésén, bemutatkozhatnak az egyesület információs kiadványaiban és honlapján, hozzáférhetnek az egyesület által fenntartott kortárs mûvészeti dokumentációkhoz és adatbázisokhoz, szakmai segítséget és tanácsot kérhetnek az egyesület más tagjaitól, részt vehetnek az egyesület közös projektjeinek kialakításában és megvalósításában, valamint részesülhetnek az egyesület által a közös projektekhez szerzett anyagi támogatásokban.

Az i_CAN döntéshozó szervezete a Közgyûlés. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyûlés választja, megbízatásuk két éves idõtartamra szól.

Az i_CAN Igazgatótanácsának tagjai:
Irina Cios (elnök, Bukarest), Balázs Beöthy (alelnök, Budapest), Geurt Imanse (kincstárnok, Amszterdam), Anna Rakowska (Warsaw), Olesya Ostrovska (titkár, Kiev)

Hálózati koordinátor:
Olesya Ostrovska
mail: ostrov at cca dot kiev dot ua

Az egyesület címe:
i_CAN,
c/o. Geurt Imanse, Chief Curator, Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13, NL-1071 CX Amsterdam
Postbus 75082, 1070 AB Amsterdam. The Netherlands
Telefon: +31 20 573 29 11, Fax: 31 20 675 27 16

 

C3 FÕOLDAL  C3 INFO  C3 GYÛJTEMÉNY  C3 ESEMÉNYEK  KERESÉS