<<<

A Pollock-Krasner Alapítvány mûködésének 16 éve alatt -- 1985 júniusától 2000 június végéig -- több mint 26 millió dollár támogatást ítélt meg képzõmûvészeknek a világ 57 országában:

Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Benin, Brazília, Bulgária, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, Cseh Köztársaság, Dánia, Dél-Afrika, Dél-Korea, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Guadaloupe, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Izland, India, Indonézia, Írország, Izrael, Japán, Kanada, Kazahsztán, Kenya, Kína, Lengyelország, Litvánia, Macedonia, Magyarország, Mexico, Namibia, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Peru, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Thaiföld, Törökország, Ukrajna és Új-Zéland.

A tizenhat év során az alábbi 19 magyar mûvész részesült a Pollock-Krasner Alapítvány támogatásában:

Bangócs Gábor, Birkás István, Bukta Imre, Dargay Lajos, Dienes Attila, Egyed László,Haász István, Kalmár János, Kopasz Tamás, Köves Éva, Matzon Ákos, Méhes Lóránt, Novák András, Pápai Livia, Rigó István, Siflis András, Szikora Tamás Trombitás Tamás, Váli Dezsõ


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kedves Pályázó!

A Pollock-Krasner Foundation, Inc. az alábbi adatok és kísérõanyagok alapján örömmel bírálja el anyagi támogatásért folyamodó pályázatát.
Formanyomtatvány a C3 Alapítvány irodájában kapható.
Cím: Budapest, Országház utca 9. 1014.
Tel: 488-7070
vagy
letölthetõ innen:
grantapplication.pdf

1. Egy angol nyelvû kísérõlevél, amelyben részletezi, hogy milyen célra (szakmai, személyes és/vagy orvosi kiadásokra) kéri a pénzösszeget, és mennyit - mindezt pontosan, precízen. Kérjük, jelezze, mennyiben és hogyan segítené mûvészi pályáját és aktív mûvészi életét az igényelt támogatás, amelyet aktuális szakmai és/vagy személyes szükségletekre lehet igénybevenni, nem pedig múltbéli adósságok törlesztésére. Kérjük, a levelet írja olvashatóan, nyomtatott betûkkel, vagy írógéppel. (Kérjük, ne használjon átütõ papírt.)
2. A kérdõív, gondosan, olvashatóan, angolul kitöltve.
3. Maximum 10 darab dia munkáiról, fõleg a legújabbakról. Kérjük, a megfelelõ adatokkal - a kérdõívben jelzett módon - lássa el a diákat. (Diaméret: 24X36 mm-es dia, keretben, üveg nélkül). Eredeti munkákat nem fogadunk el.
4. A válasz-levelezõlapra írja rá saját nevét és címét, azon fogjuk igazolni, hogy megkaptuk pályázatát.

Az Alapítvány idõnként visszajelzést kér az összeg felhasználásáról. Ha nem kap ilyen visszajelzést, vagy nem megfelelõ választ kap, felfüggesztheti az összeg folyósítását.
Az Alapítvány gyakorlata szerint minden adatnak utánanéz, ezért kérjük, hogy pontosan és hiánytalanul töltse ki a kérdõívet.
Köszönjük, hogy segítségünkre van abban, hogy pályázatát megfelelõ módon tudjuk elbírálni.
Az Alapítvány minden döntése végleges és megfellebbezhetetlen.

Bizalmas

A pályázati jelentkezést és a kísérõ anyagokat kérjük az Alapítvány fenti címére küldje. Ezt a dokumentumot gépelve, vagy nyomtatott betûkkel, olvashatóan töltse ki. A jelentkezésnek angol nyelvûnek kell lennie, függetlenül a pályázó nemzetiségétõl. Az Alapítvány minden információt szigorúan bizalmasan kezel. Kérjük, készítsen másolatot a pályázatáról a saját részére; fontos, hogy legyen feljegyzése arról, amit nekünk küld.

 • Név: (keresztnév,vezetéknév,középsõ név)

 • Ha mûvészneve más, kérjük jelezze:

 • Lakcím: (házszám, utca, város, ország, irányítószám, telefonszám)

 • Mûterem címe: (házszám, utca, város, ország, irányítószám, telefonszám)

 • Születési dátum: Társadalom-biztosítási szám:

 • Családi állapot:

 • Ha házas, házastársának a neve:

 • Gyermekek száma:

 • Házastársának címe és telefonszáma, ha eltér a pályázóétól: (házszám, utca, város, ország, irányítószám, telefonszám)

 • Pályázott-e már korábban a Pollock-Krasner Foundation támogatására ?

 • Ha igen, mikor ? (hónap, év)

 • Kérjük, csatoljon ehhez a jelentkezéshez maximum 10 darab normál méretû, 24X36 mm-es diát, üveg nélküli diakeretben. A diákat mûanyag dianézõ tasakba tegye bele. Fényképeket nem fogadunk el. Minden egyes dián jelölje az Ön nevét, a mû elkészültének évét, a mû címét, méretét, és médiumát. Jelölje meg a dia tetejét, jobb és bal oldalát a pontos vetítés érdekében. Ezeket a diákat közvetlenül megtekintésük és a pályázat elbírálása után visszajuttatjuk Önhöz. (Az Alapítvány minden erõfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által beküldött anyagot biztonságban visszajuttassa, de nem vállal felelõsséget annak elveszéséért, sérüléséért, vagy elcseréléséért.) Ajánlott, hogy a munkássága egészét szemléltetõ diák mellett hangsúlyosan szerepeljenek legújabban készült munkái.

 • Ösztöndíjak, Kitüntetések, Díjak
  A díj neve
  Az adományozó intézet/szervezet neve, címe, telefonszáma Dátum Hónap és év

 • Referenciák:
  Kérjük, jelöljön meg három személyt, akiket az Alapítvány megkereshet az Ön munkáinak szakértõi véleményezéséért, szakmai behatárolásáért. Az Alapítvány a beérkezõ szakmai véleményeket szigorúan bizalmasan kezeli.
  Név Cím Telefon Kapcsolata a pályázóval, beosztása

 • Jelentkezett-e már bármilyen más ösztöndíjra, vagy egyéb pénzügyi támogatásra? Ha igen, kérjük, jelölje meg hova, mikor, milyen formában, és az elért eredményt.

 • Pénzügyi áttekintés
  Az Alapítványnak azért fontos ez az információ, hogy kielégítõen és pontosan értékelhesse a pályázó szükségét a pénzügyi támogatásra. Biztosíthatjuk arról, hogy mindezen adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük. Amennyiben válaszaira nem bizonyulna elegendõnek a kihagyott hely, úgy használja fel e lap másik oldalát.
  Mûvészeti eladásokból befolyt éves jövedelme: 1997-ben, 1998-ben, 1999-ben
  Bruttó éves jövedelme mindenféle forrásokból, akár adóztatható, adómentes, keresett, vagy kapott. Kérjük, részletezze:
  Forrás(beazonosítható adatokkal) Összeg Dátum

  Részesül-e társadalombiztosítási járulékban és/vagy nyugdíjban? Kérjük, részletezze:
  Hozzájárul-e házastársa vagy családja az Ön jövedelméhez? Ha igen, kérjük jelölje meg a nevet, a rokonságot, és az összeget:
  Mennyi az Ön háztartásának teljes bevétele?
  Az elmúlt 12 hónap alatt kapott-e pénzügyi segítséget, ajándékot, vagy kölcsönt barátaitól, vagy más forrásból? Ha igen, kérjük részletezze:
  Hozzájárul-e mások támogatásához? Ha igen, jelölje meg a nevet, kort, rokonsági fokot, és az éves összeget:
  Egyedül él Ön, vagy megosztja kiadásait házastársával, családjával, vagy másokkal? Kérjük, részletezze:
  Mennyi lakbért, vagy törlesztést fizet havonta (lakás és/vagy mûterem) ?
  Mennyi az Ön jelenlegi éves személyi kiadása, kivéve a lakást a családja és saját számára (élelem, ruházkodás, orvosi, fogorvosi költségek, stb.) ?
  Mennyi az Ön jelenlegi éves szakmai kiadása, kivéve a mûterembérletet (mûvészeti anyagok, keretezés, öntés, raktározás, biztosítás, stb.) ?
  Kérjük, csatoljon bizalommal bármilyen egyéb, az Ön helyzetére vonatkozó információt, amely segítségére lehet az Alapítványnak az Ön pályázatának elbírálásában.
  További pénzügyi dokumentumok (adó visszatérítések másolatai, biztosítási feljegyzések, vagy orvosi számlák) szükségesek lehetnek kérésre.

 • Igazolom, hogy a fenti információ igaz és pontos legjobb tudásom szerint.
  (aláírás) (dátum)

 • TANULMÁNYAI
  Intézmény vagy magántanár neve Mettõl Meddig (hó, év) Bizonyítvány, diploma (hó, év)
  Középiskola
  Fõiskola v. egyetem
  Továbbképzés
  Egyéb (magánképzés is)

  Ha magántanárnál tanult, kérjük adja meg nevét, címét, telefonszámát
  Név, Város, Állam, Irányítószám, Telefonszám

 • Sorolja fel egyéni vagy csoportos kiállításait:
  Kiállítóhely neve és címe Dátumok (hónap,év) A múzeumban vagy galériában, stb. elérhetõ személy neve

Mellékelje szakmai életrajzát, mely összes kiállításait tartalmazza, dátumokkal együtt.

 

Útmutató a Pollock-Krasner Alapítvány pályázatához

Az Alapítvány célja

A Pollock-Krasner Alapítvány 1985-ben alakult azzal a céllal, hogy anyagi támogatást nyújtson kiemelkedõ tevékenységet folytató mûvészek számára. Az Alapítványt az azóta elhunyt Lee Krasner - kiváló expresszionista festõ (Jackson Pollock özvegye) - alapította. Az ösztöndíjkérelmek elbírálásakor a nyilvánvaló mûvészi minõség és az anyagi rászorultság egyenlõ hangsúlyt kap. Céljuk segítséget nyújtani akár szakmai, akár személyes anyagi problémák áthidalására olyan mûvészek számára, akik nemzetközileg elismert vagy elismerésre méltó tevékenységet folytatnak.

Kik pályázhatnak?

Minden évben folyamatosan várják festõk, szobrászok, grafikusok, intermediális és installációs mûvészettel foglalkozó mûvészek pályázatát.

Kik nem pályázhatnak ?

Az alapítvány nem fogad el pályázatokat kommerciális tevékenységgel foglalkozó mûvészektõl, fotósoktól, videomûvészektõl és filmeseketõl, iparmûvészektõl, vagy bármely olyan mûvésztõl, akinek tevékenységi köre az elõbbiekhez kapcsolódik. Az Alapítvány nem nyújt támogatást sem diákoknak, sem magasabb szintû tanulmányok folytatásához.

A pályázatok elbírálásának módja

Az Alapítvány munkatársai a pályázatokkal kapcsolatos döntésben egy szakmailag elismert szakértõkbõl álló Bíráló Bizottság véleményére támaszkodnak.

A pályázathoz a következõket kérik beküldeni:

1. Egy angol nyelvû kísérõlevél, amelyben részletezi, hogy milyen célra (szakmai és/vagy személyes) kéri a pénzösszeget, és mennyit. Az összeg tervezett felhasználásáról pontos, költségvetés-szerû felsorolást kérnek. Kérjük, jelezze, mennyiben és hogyan segítené mûvészi pályáját és aktív mûvészi életét az igényelt támogatás, amelyet aktuális szakmai és/vagy személyes szükségletekre lehet igénybevenni, nem pedig múltbéli adósságok törlesztésére. Kérjük, a levelet írja olvashatóan, nyomtatott betûkkel, vagy írógéppel. (Kérjük, ne használjon átütõ papírt.) 2. A kérdõív, gondosan, olvashatóan, angolul kitöltve. 3. Maximum 10 darab dia munkáiról, fõleg a legújabbakról. Kérjük, a megfelelõ adatokkal - név, a mû címe, mérete, technikája, a dia helyes nézete - lássa el a diákat. (Diaméret: 24X36 mm-es dia, keretben, üveg nélkül) Eredeti munkákat nem fogadnak el. 4. A válasz levelezõlapra írja rá saját nevét és címét, azon fogják igazolni, hogy megkapták pályázatát. Minden pályázó értesítést kap arról, hogy anyaga megérkezett az Alapítványhoz. Amennyiben a pályázat elbírálása során egyéb adatok, kiegészítések megküldésére lenne szükség, azt is azonnal jelzi az Alapítvány.

Mire terjed ki a támogatás ?

Az Alapítvány szívesen fogadja olyan mûvészek kérelmét, akiknek anyagi helyzete a támogatást szükségessé teszi. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak "katasztrofális" anyagi helyzetûek fordulhatnak támogatásért. A támogatás összege egy évre szól. Az Alapítvány a döntésnél figyelembe veszi a pályázó jogos igényeit szakmai kiadásai, személyes megélhetése és gyógykezelési költségek fedezésére. Az ösztöndíj nagyságát és idõtartamát a mûvész személyes körülményeinek megfelelõen határozzák meg: 1.000-tõl 30.000 dollárig.
Az Alapítvány elfogad kérelmeket létfontosságú esetekben sürgõs támogatásra; azonban ilyenkor sem tekinthetnek el a körültekintõ kivizsgálástól és értékeléstõl, hiszen ez alapszabály, amely alól nincs kivétel.
Az Alapítvány nem ad támogatást múltbéli adósságok törlesztésére, bíróság által kiszabott díjak, perköltségek fizetésére, ingatlanvásárlásra, más lakóhelyre való költözéshez, megrendelésre készítendõ installációk vagy egyéb megbízások teljesítéséhez. Esetleges kivételektõl eltekintve, az Alapítvány nem fedez utazási költségeket sem.

A pályázatok megismételhetõsége

Újra beadhatnak pályázatot azok is, akik már részesültek az Alapítvány támogatásában,valamint azok, akiknek elõzõ pályázatát visszautasították. Azonban az Alapítvány mûködési szabályzata értelmében a támogatásban részesültek az ösztödíj idõtartamának lejárta után 12 hónappal nyújthatnak be újabb pályázatot, azok pedig, akiknek elõzõ pályázatát elutasították, a pályázatuk beadásától számított 12 hónap múlva jelentkezhetnek újra támogatásért. Sürgõs és létfontosságú helyzetben ezen idõn belül is bármikor beadható pályázat.
Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Alapítvány nem kíván egy-egy mûvész számára hosszú távú vagy állandó támogatás forrásává válni. Csak nagyon nyomós indokkal, létfontosságú esetekben adható be újabb támogatási kérelem.

A pályázat beadásának módja

Az Alapítvány nem fogad el telefonon vagy személyesen elõadott kérelmeket. Azok a mûvészek, akik pályázatot szeretnének beadni, a hozzá szükséges pályázati kérdõívet írásban megkérhetik a Pollock-Krasner Alapítványtól:

THE POLLOCK-KRASNER FOUNDATION,
INC. 863 PARK AVENUE
NEW YORK, NEW YORK 10021
ATTN: REQUEST FOR APPLICATION
Fax: +1 212 288 2836
E-mail: grants@pkf.org

A pályázatot közvetlenül a Pollock-Krasner Alapítvány címére kell postán küldeni, New York-ba.
A Pollock-Krasner Alapítvány a mûvész engedélye nélkül nem közli a támogatásban részesültek névsorát; az amerikai adóhatóság viszont köteles nyilvánosságra hozni az ilyen jellegû támogatásokat .


<<<