Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába
A Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába című CD- ROM célja a cigánysággal szembeni előítéletek oldása, kialakulásának megelőzése. A CD-ROM készítői hiszik, hogy az előítéletek kialakulásának megelőzésében lényeges eredmények érhetőek el az érintett csoport objektív bemutatásával. Erre igen alkalmas oktatási eszköz az interaktív multimédiális CD-ROM.


A készítők azon az állásponton vannak, hogy a magyarországi cigányság kultúrája nem elszigetelt jelenség, hanem az egyetemes emberi kultúra szerves része. Amellett, hogy a CD-ROM szerkezete lehetővé teszi, hogy minden olvasója a számára kívánatos mélységben ismerkedjen meg az anyaggal, sok esetben egy tény többször is megjelenik, más és más interpretációban, kommentárral. Ezzel az a cél, hogy a felhasználók lássák, hány és hányféle módon közelíthető meg egy jelenség.


Az anyagot böngésző olvasó mind jobban és jobban beleássa magát a témába, és közben cigányság mint fogalom sokszínűségét fedezi fel. A készítők arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy nem létezik éles választóvonal cigányok és nem cigányok között.


A program hagyományos WINDOWS 3.1. és WINDOWS '95-ös alatt is fut. A működtetéséhez szükséges számítógép a középiskolák legnagyobb részében rendelkezésre áll.


A magyarországi cigányság kultúrájába bevezető CD-ROM középiskolásoknak, egyetemistáknak és főiskolásoknak készült. A szerkesztők, fejlesztők, grafikusok hangsúlyt fordítottak a CD- ROM oktatási segédanyagként való használhatóságára. Céljuk az volt, hogy a pedagógusok is információkat meríthessenek belőle; az iskolai oktatás során minden bizonnyal először az ő kezükbe kerül majd az anyag.


Valószínű, hogy ez az információhordozó a diákok sokkal szélesebb rétegének figyelmét vonja majd magára, mint egy hasonló tartalmú hagyományos tankönyv. A CD-ROM melléklete a Beszélgetések című multikulturális kézikönyv, mely az anyag egyes részeinek tanórai felhasználását teszi lehetővé.


Méltán elismert szakemberek egy-egy téma szakreferensei. Mivel nemcsak a megjelenési forma (CD-ROM) újszerű, hanem a téma ilyen átfogó feldolgozása sem történt meg eddig, ezért különösen nehéz dolga volt mind a szerzőknek, mind pedig a szerkesztőnek.


A szociológia témakörét Tausz Katalin (az ELTE Szociálpolitikai Tanszék vezetője) és Czike Klára (az ELTE V. éves szociológus hallgatója) állították össze,
a tömegkommunikációt Ligeti György (Kurt Lewin Alapítvány).
A nyelvi részt Tálos Endre (MTA Nyelvtudományi Intézet);
a történeti rész négy fejezetből áll: Tóth Péter (Miskolci Egyetem, Vizuális és Kulturális Antropológia Tanszék), Bana József (Győri Városi Levéltár) és Sághy Erna (ELTE, történész);
a néprajzi és irodalmi bibliográfiát Bódi Zsuzsa (Népművelési Intézet);
a zene témaköre három részből áll:
a népzene rész Kovalcsik Katalin rádiósorozata alapján lett összeállítva,
a jazz című fejezet Gonda János szóbeli közlésein alapul és ezt követi
az előadóművészekről szóló rész; ábrázolás-képzőművészet fejezetet Kerékgyártó István (* ugrás) (Népművelési Intézet);
a mélyinterjúkat és az antropológiai tanulmányt Bódi László (Miskolci Egyetem Vizuális és Kulturális Antropológia Tanszék) készítette.
Az irodalom című rész tartalmaz egy cigány irodalmi antológiát, egy válogatást az elmúlt évszázadok cigány vonatkozású irodalmi alkotásaiból és egy cigány népköltészeti gyűjteményt.


A CD-ROM melléklete a Beszélgetések című füzet, mely elsősorban pedagógusoknak szól. Készítette: Rózsavölgyi Adél.


A 4 Kéz Stúdió alkalmazás-fejlesztőjének, Földesi Gézának és grafikus művészeinek, Kangyal Andrásnak és Révész Katának köszönhető a bonyolult struktúra feldolgozása éppúgy, mint az egész kiadvány arculata és a Web Site elkészítése.


A CD-ROM szerkesztője Ligeti György.


Támogatók: Soros Alapítvány, Művelődési és Közoktatási Minisztérium Kisebbségi Főosztálya, Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, valamint a Kurt Lewin Alapítvány és a 4 Kéz Stúdió.


A CD-ROM védnöke Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter.


A CD-ROM-ban bemutatott, idézett alkotások átvételét a szerzők a Szerzői Jogvédő Hivatal számára bejelentették.