Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány
Center for Culture & Communication
1014 Budapest, Országház utca 9.
H-1537 Budapest, Pf. 419
Tel: + 36-1-4887070
Fax: + 36-1-214-6872
E-mail: info@c3.hu
h t t p : / / w w w . c 3 . h u

 

MEGALAKULT A C3 ALAPÍTVÁNY

(Sajtóközlemény, 2000. január 14.)
a sajtóközlemény anyaga letölthetõ: c3sajtokozlemeny.rtf ( 13k)
További letölthetõ anyagok >>


Peternák Miklós - C3 igazgató

Bakonyi Éva - Soros Alapítvány (középen)
Straub Elek - MATÁV (jobb oldalon)
Peternák Miklós - C3 igazgató (bal oldalon)

A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, mely 1996-ban a Soros Alapítvány programjaként jött létre, a sikeres hároméves kísérleti idõszak eredményeképpen C3 Alapítvány néven önállósult. Az új, közcélú intézmény alapítói a Soros Alapítvány és a MATÁV. Az alapítvány nyitott, támogatási szándékát több cég jelezte. Bejegyzésével olyan intézmény jött létre, mely mûvészeti és kutatási programja, rendezvényei és kiadványai által eddig is sokat tett a digitális kultúra, az új kommunikációs technikák, az Internet és a médiamûvészet támogatásáért, megismertetéséért, fejlesztéséért Magyarországon, s továbbra is ezt tekinti fõ feladatának.

A C3 Alapítvány célja az új tudományos-technológiai felfedezések kulturális alkalmazásának, kreatív használatának, innovatív mûvészeti lehetõségeinek kutatása, fejlesztése, támogatása, valamint mûvészeti, tudományos, kommunikációs, oktatási és kulturális programok kezdeményezése és megvalósítása.

Az 1990-es évek jellemzõje, hogy a minden korábbinál gyorsabban változó kommunikációs kihívások új típusú intézmények megszületéséhez vezettek. A C3 Kelet-Közép-Európa elsõ médiaintézete, mely más, hasonló európai intézmények alapításával szinkronban (Ars Electronica Center - Linz, ZKM - Karlsruhe, V2 lab - Rotterdam) jött létre.

A Soros Alapítvány C3 programja teljesítette azon feladatait, melyeket létrejöttekor az Internet magyarországi megismertetése és elterjesztése érdekében vállalt. Több ezer non-profit szervezetnek és magánszemélynek nyújtott hozzáférést a MATÁV támogatásával, ingyenes tanfolyamokat szervezett, nyilvános és ingyenes Internet mûhelyt mûködtetett. Kifejlesztette a freemailt, valamint a MATÁV PKI Távközlésfejlesztési Intézetével közös kutatás eredményeként a publikus Webterminál prototípusát, melyet nyilvános helyszíneken helyeztek el. Az elmúlt években született Internet honlapoknak az új alapítvány továbbra is helyet és támogatást nyújt, mint ahogy fenntartja a Soros Alapítvány támogatásával 40 városi könyvtárnak nyújtott szolgáltatásait és számos intezmény bérelt vonalú hozzáférését is.

A C3 az új kihívásoknak megfelelõen, a közeljövõben várható kommunikációs változásokra készülve alakítja át közcélú programjait, ami elsõsorban az új, nagy sávszélességû technológiák kutatását és lehetõségeinek bemutatását jelenti. Kölcsönösen elõnyös kutatási és fejlesztési együttmûködésre törekszik az új kommunikációs alkalmazások terén érdekelt cégekkel és szervezetekkel, s ezen túl a projektek finanszírozásához hazai és külföldi pályázati források bevonása is célja.

Az intézmény sajátosságaiból adódóan a produkció-publikáció-archívum hármasa a munka alapvetõ jellemzõje. A technológia fejlõdésével a C3-ben egy folyamatosan gyarapodó, mind szélesebb körben hozzáférhetõ médiamûvészeti gyûjtemény alakul ki, mely a már meglévõ hálózati munkák mellé az elektronikus médiumok széles skáláját - az interaktív multimédiát, analóg videót is ideértve - fogja át. Mindez kiegészül olyan kulturális adatbázisokkal, melyek lefedik a kommunikációs médiumok alkalmazásának szinte minden kreatív területét.

A hazai alkotók számára fontos lehetõséget jelentett és jelenthet a C3 mûhelypályázata, melynek keretében a C3 eszközeit térítésmentesen használva, technikai konzultáció, illetve esetenként asszisztencia segítségével valósíthatók meg médiamûvészeti mûvek. A megújuló pályázat, mely évente két alkalommal kerül kiírásra, új elemként a készítendõ mûvek alkotóinak több szintû, esetenként a mû jó értelemben vett menedzselésére is gondot fordító kooperációt kínál.

A nemzetközi kapcsolatok terén az elmúlt két év eredménye az ENCART (European Network of Cyber Art) létrejötte és programjai: ez a C3 részvételével Európa legnagyobb, független, médiakultúra iránt elkötelezett mûvészeti intézményeit fogja össze. A C3 nemzetközi kapcsolatainak fontos eleme a mûvészeti rezidenciaprogram, ennek részeként az európai Kaleidoscope program által finanszírozott EMARE, mely négy ország médiamûvészeinek cseréjét, így magyar mûvészek külföldi tanulmányútjait is biztosította.

A C3 programjának része médiamûvészeti, médiakritikai bemutatók és elõadások, workshopok idõszakos, de rendszeres szervezése, kiállítások rendezése társintézményekkel közösen, kiadványok megjelentetése hagyományos, illetve elektronikus hordozókon.

A C3 talán legismertebb, s mint a napi 18-20 ezer találat mutatja, leglátogatottabb produktuma a website, melyen többek között a hálózati (Internet) mûvészet példái találhatók. A hálózati mûvészet jelentõs képviselõit sikerült a rezidenciaprogram számára megnyerni, közöttük nemzetközi fesztiváldíjak nyerteseit. Hálózati produkció a C3 internetes rádiója, a ParaRádió is, mely megalakulása óta egyre ismertebb, népszerûbb.

A C3 a jövõben is feladatának tekinti nagyszabású, nyilvános rendezények és kiállítások kezdeményezését és lebonyolítását, a sikeres, mintaértékû 1996-os A pillangó-hatás és 1999-es Perspektíva tapasztalatai alapján.

További információ:
Peternák Miklós, C3 Alapítvány, tel:488-7070
Rónai Judit, Soros Alapítvány, tel: 315-0308

További letölthető anyagok:
C3 logó
CMYK-TIF
C3 website
(screenshot)
CMYK-TIF
MATÁV logó
CMYK-TIF
SOROS Alapítvány logó
CMYK-TIF
ParaRadio
RGB-JPG
c3logo.tif
142k
c3website.tif
198k
matavlogo.tif
106k
soroslogo.tif
228k
parasajto.jpg
83k