Videótörténet, videómûvészet, videóarchívum

A C3 Alapítvány új projektjének célja a magyar videómûvészeti alkotások teljes körû összegyûjtése, megmentése, feldolgozása, archiválása, korszerû adathordozókra való átírása, hozzáférhetõvé tétele, s a forgalmazási feltételek megteremtése (on-line, off-line).
Szórványos elõzményektõl eltekintve az aktív videómûvészeti munka Magyarországon az 1980-as évek közepétõl számítható. Köztudomású, hogy az analóg mágnesszalagok jó esetben 12-15 évig õrzik a rögzített információt, s mivel hazánkban a videómûvészet gyûjtésével semmilyen intézmény nem foglalkozik, az elmúlt idõszak jelentõs mûveit a megsemmisülés veszélye fenyegeti. A kilencvenes évek kommunikációs technológiai váltása során a videó a perifériára szorult, eltûnt a mûvészeti közbeszédbõl is, még azelõtt, hogy igazán részévé válhatott volna. A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány profiljából, a médiamûvészet kutatása és támogatása iránti elkötelezettségébõl adódóan, valamint a nemzeti kultúra fontos részének megmentése iránt érzett felelõsség felismerése miatt vállalkozik e feladat megoldására.
Jelen hálózati lapokon a hazai videózás rövid története, a mûvészek bemutatása és dokumentumok újraközlése mellett elérhetõvé tettünk néhány létezõ, nemzetközi adatbázist is. Az oldalak fejlesztése, bõvítése folyamatos, a C3 munkatársai szívesen veszik mindazok jelentkezését, akik a projekt sikeréhez hozzá tudnak járulni.


Seres Szilvia             Peternák Miklós