BÓDY Gábor videós tevékenységérõl

1973
A végtelen tükör. Elõadás és a NÉGY BAGATELL (Balázs Béla Stúdió, 1972-75, 35 mm film) utolsó részében látható videómunka.
1976
Televíziós munkák: Filmiskola (I-II.), KATONÁK (1977), KRÉTAKÖR (1978) - tévéjátékok, HAMLET (1981-82) - színházi elõadás tévéváltozata.
KRÉTAKÖR (1978)
L.Hsing-Tao: Krétakör
PSZICHOKOZMOSZOK (Balázs Béla Stúdió, 35 mm film) komputeranimáció, monitorról átvéve.
1978
Végtelen kép és tükrözõdés. (Elõadás a videó egy alapjelenségérõl, Edinburgh, filmfesztivál.)
Megjelent: Filmvilág 1979/22. 26-27. lap - részben: Bódy Gábor (Katalógus, 1987) 286-289. lap, németül: Bódy Gábor, katalógus daadgalerie, 1983.
1980-81
INFERMENTAL (egy kinematografikus idõszaki kiadvány terve) MAFILM K' szekció. (Németül: INFERMENTAL 1980-86, katalógus, 120-121. lap)
1982
INFERMENTAL (az elsõ nemzetközi videómagazin) I. szerkesztése és kiadása (DAAD - Berlin és DFFB)
Kreatív gondolkodó szerszám, tanulmány, Filmvilág. 1982/3. 11-13. lap és Bódy Gábor (Katalógus, 1987.) 265-270. lap


DIE GESCHWISTER (TESTVÉREK), DER DAMON IN BERLIN
(A DÉMON BERLINBEN) - videómunkák.
1983
DIE GEISEL (A TÚSZ), RITTERSRÜSTUNG (LOVAGI FEGYVERZET) és DE OCCULTA PHILOSOPHIA (philo-clip) - videómunkák, az utóbbi komputerhasználattal. Videóhasználat a Kutya éji dala c. filmben.
Kiállítása Berlinben, daadgalerie, katalógussal. Benne: Wast ist videó? (Mi a videó? - írás; újraközölve: AXIS, 1986, 89-90. lap: magyarul: Bódy Gábor, Katalógus, 1987. 290-292. lap)

"The Second Link" - részvétele a bemutatón, katalógussal, Torontó, New York, Amszterdam stb.

Elõadás az I. Országos Videószemle és Tanácskozáson.

Videó kísérleti mûhely felállítása (tervezet a MAFILM részére).
1984
Kábeltévé (pilot-program). Terv az MTV elnökéhez.


Új videómûfajok
(tématerv, 1. változat - megjelent: Társulás Stúdió, Dramaturgiai füzetek 11. és Bódy Gábor, Katalógus, 1987.237-238. lap)

Késõbbi - posztumusz publikált - változatai:
Filmvilág 1986/2. 17. lap - együtt a K' videóprogram - új videómûfajok (mûködési vázlat) tervével: valamint: Feljegyzések az Új videómûfajok állásáról, Filmkultúra, 1986. febr. 14-15. lap; ugyanott videóelképzelések (a Kossuth-klubbeli elõadás részletei) 12-14. lap
1985
EITHER/OR IN CHINATOWN /VAGY VAGY A CHINATOWNBAN és THEORY OF COSMETICS (KOZMETIKAELMÉLET) videómunkák befejezése.

Utóbbi elnyeri 1986-ban Marl város videónagydíját.
Szövegébõl részlet novellaformában: Tartóshullám. A Bölcsészet Index Antológiája, Bp. 173-175. lap
DANCING EURYNOME (EURINOME TÁNCA) és Novalis: WALZER c. videómunkák (mytho- és lyric-clip).
 EURYNOME TÁNCA
Eurynome tánca
Mutanten Medien (Mutáns médiumok) videó (könyvterv, IF). Lichtblick.
Beszélgetés Walter Gramminggal a videóról (Bonta Zoltán felvétele, Balázs Béla Stúdió), részletei: Filmkultúra, 1987. jan. 53-56. lap

A K-VIDEÓCSOPORT - antológiai összeállítás bemutatása az E. M. A. N. (European Media Art Network) részeként, bemutató Európa nyolc nagyvárosában egyidejûleg (Budapesten: Kossuth Klub).
Eurynome tánca (installációterv) megjelent: Bódy Gábor (Katalógus, 1987. 228-230. lap)
Az AXIS (videó-könyv) munkálatai. (Megjelent: 1986. DuMont kiadó.)