1982

Bódy Gábor Kreatív gondolkozó szerszám címû cikke a Filmvilágban, valamint az INFERMENTAL elsõ kiadása. Több amatõr film-klub mellett a Társulás Stúdió is foglalkozik videóval.

1983

Megjelenik az elsõ átfogó fordítás-gyûjtemény a tárgykörben A videó világa címen, melybõl magyar nyelven lehet így tájékozódni a videómûvészet és a videóról való gondolkodás elmúlt majd 20 évének nemzetközi fejleményeirõl.

A videó világa A videó világa

Nyíregyházán kerül megrendezésre az I. Magyarországi Videószemle és Tanácskozás.

1984

Az INFERMENTAL III. budapesti kiállítása (szerkesztõk: Beke László és Forgács Péter). Az év végén a MAFILM, illetve a Balázs Béla Stúdió is professzionális videótechnikához jut, mellyel lényegében a magyarországi videózás technikailag is kielégítõ módon beindulhat.

1985

szeptember 26-27, Kossuth Klub
"Párhuzamos vetítések"

Az European Media Art Network bemutatása, melyre 8 európai városban egyidejûleg kerül sor, mindenhonnan egy-egy órás antológiaszerû összeállítás szerepel a programban, a budapesti anyagot a Társulás Stúdió keretében Bódy Gábor állítja össze. Bódy egyébként ugyanezen évben több munkát fejez be (külföldön) és indít el Magyarországon - utóbbiak Bódy váratlan halálával szakadnak meg.


Stockholmban ugyanezen év õszén a nemzetközi videófesztiválon magyar anyag is szerepel - BBS-ben készült munkák -, s Beke László elõadása elsõ ízben ad áttekintést a magyarországi videózásról (magyarul 1987-ben a Videó-alfa c. kötetben jelenik meg a szöveg).

 Videó-alfa

május 23, Kossuth Klub

Az INFERMENTÁL nemzetközi videómagazin Észak-Rajna-Vesztfáliai különkiadásának bemutatója.

október 25-27, Nyíregyháza

II. Országos Videószemle és Tanácskozás


1986

A magyar Iparmûvészeti Fõiskolán induló videó-képzés mellett megkezdõdik az ELTE-n kísérleti jelleggel egy posztgraduális videó szak kialakítása, így a korábbi tanfolyam-szintû kurzusokon túllépve, megindul a felsõfokú videó-képzés.

Megjelenik
Bódy Gábor - Veruschka Bódy Axis címû videó-könyve a Dumont kiadásában. Dárday István vezetésével létre jön a Mozgókép Innovációs Társulás. június 4-5., Magyar Nemzeti Galéria

Az EMAN (European Median Art Network) videó filmjeinek vetítése

június 4.
Montevideo, Amsterdam
Videografia, Barcelona
Infermentál, Berlin
LVA, London

június 5.
FRIGO, Lyon
Softvideo, Róma
K-videó csoport, Budapest

augusztus 29, Mûcsarnok - Kamaraterem

A TIT Budapesti Mûvészeti Szakosztálya és a Mûcsarnok bemutatja az INFERMENTAL nemzetközi videómagazin 5-ös (rotterdami) számát