Tilos Mûvészet
A megfigyelt események kronológiája


Jelen összeállítás egy folyamatosan bõvülõ kronológia, mely a Tilos mûvészet 1966-1988 címmel indított kutatás része. Azon eseményeket tartalmazza, melyekrõl megállapítható, hogy a Történeti Hivatal õrizetében lévõ, a kutatás adott fázisában áttekintett dokumentumok alapján ügynöki jelentés, leírás készült. A munka erõlehaladtával ez a kronológia-kezdemény változni fog, jelenlegi egyoldalú, csupán néhány mûvész munkásságához kapcsolódó jellegét elveszti. Az összeállításnál törekedtünk arra, hogy a vonatkozó anyag azonosítható legyen, illetve, hogy a rövid annotáció mellett az irat (a Hivatal által anonimizált, kiadott) másolatát mellékletként elérhetõvé tegyük. A kronológiához kontextust teremt a konceptuális mûvészetrõl szóló tanulmány és a koncept web-címlapról elérhetõ avant-garde kronológia, melyben jelöljük kereszt-referenciákkal e gyûjtést is (http://www.c3.hu/collection/koncept).
Hasonlóképp igen sok anyag található a korszak mûvészetérõl az alábbi címen: http://www.artpool.hu/


1966

1966. június 25. du. 4 óra
Altorjay Gábor - Szentjóby Tamás: "Az ebéd (in memoriam Batu kán)", az elsõ happening Magyarországon
V-156455 dosszié 9-12. lap"Mészáros Tamás" fedõnevû ügynök leírása (VII. hó 1.), 13-14. lap: "László" fedõnevû ügynök leírása (VII. hó 22.) 19-20. lap: "Hajdú" fedõnevû ügynök jelentése (VII. hó 30.), 36-37- lap: Összefoglaló jelentés (1967. március 7.)
V-156455 sz. dosszié ("Schwitters") 103-113. lap

1966. december 27
"Aranyvasárnap" Altorjay Gábor happeningje
V-156455 dosszié 27-28, 30-31. lapok
V-156455 sz. dosszié ("Schwitters") 103-113. lap


1967

1967 augusztus 23.
Tadeusz Kantor lengyelországi, sopoti happeningjén Altorjay és Szentjóby jelen volt
V-156455 dosszié 42. lap
V-156455 sz. dosszié ("Schwitters") 103-113. lap


1968

1968. január 18.
Egyetemi Színpad, Szentjóby Tamás és Lendvai György happeningje, mely Horváth György-Darabos Pál: A zen-buddhizmus hatása az amerikai irodalomra c. elõadását követte
V-156455 dosszié 43. lap: "Az ügynök utasításra vett részt az Egyetemi Szinpadon rendezett happening bemutatón." (I. hó 19.), 49. lapként jelzett boríték: 31 darab fotó
V-156455 sz. dosszié ("Schwitters") 103-113. lap

1968. február 20.
Az Utasellátó V. Budapest V. ker. Arany János utcai klubjában Poór István szervezésében rendezett "Rejtett paraméterek" címû est, Erdély Miklós elõadása és Szentjóby Tamás happeningje.
V-156455 dosszié 55-61. lap: összefoglaló jelentés és 1968. május 30-i határidejû intézkedési terv

1968 november 29.
"Három kvarkot Marke királynak" Erdély Miklós, Szentjóby Tamás, Urbán Miklós; Iparterv, Budapest V. ker. Deák F. u. 10.
V-156455 dosszié 131-133. lap "László" fedõnevû ügynök jelentése
V-156455 sz. dosszié ("Schwitters") 81. lap


1969

1969. február 24.
Építõk Pesterzsébeti Mûvelõdési Otthona,
Szentjóby Tamás fluxkoncertje,
V-156455 dosszié 68-69. lap, "Mihályi Rezsõ" fedõnevû ügynök jelentése (III. hó 4.)
V-156455 sz. dosszié ("Schwitters") 75-76. lap


1972

1972. január 23.
A Skanzen gyilkosai. A Kassák Ház Stúdió elõadása a Kassák Mûvelõdési Házban. (A darabot a XIV. Tanács VB. Mûvelõdési Csoportjának vezetõje betiltotta és a csoport mûködését felfüggesztette. )

1972. október. 20.
Békéscsaba, Jókai Színház Klub-szobája: Halász Péter és színtársulatának vitaestje
O-16268/1 sz. dosszié 58-62. lap, "Izsák" fedõnevû ügynök jelentése részletes leírással. Egy mondat a jelentésbõl: "A színmû negy vonalakban vázolt cselekményét azért írattuk le az ügyn.-el, hogy az elvtársak könnyebben tudják azonosítani a betiltásra került "Kézner gyilkosa" c. mûvel. " (sic) A darab címe helyesen bizonyára A skanzen gyilkosa lenne...
O-16268/1 sz. dosszié 65-66. lap: Kérdés-tervezet az elõadással kapcsoatosan tervezett meghallgatásokhoz


1973

Kassák Színház (Halász Péter társulata) elõadásai, magánlakás, Budapest. A Halász Színház mûködésérõl több összefoglaló jelent meg. Közülük Magyarországon talán az elsõ ilyen kronológia és dokumentáció: Aktuális Levél 11., 28-46 lap
O-16268/1 sz. dosszié ("Horgászok") 238-252. lap

Május:
Beke - Szentjóby: Fluxkoncert, Egyetemi Színpad, Budapest (elmaradt)
Leírását és elemzését ld.: StAuby Tamás: Az 1973. május 12-re tervezett és betiltott Fluxkoncert dokumrntumai. Orpheus 11., 1973., IV. évf. 1. sz. 52-72. lap

Július:
"King Kong" a Kassák Stúdió 3 napos happening-je, a nézõk bevonásával; Kápolna, Balatonboglár
O-16268/1 sz. dosszié ("Horgászok") 238-252. lap

Augusztus:
"Tükör(mirror/spiegel)miroir" nemzetközi kiállítás Beke László szervezésében (Beke szövegével), Kápolna, Balatonboglár
Attalai Gábor "Alternatives" (Alternatívák) Galerie Sum, Reykjavik
Csoportos kiállítás: Bak, Csáji, Tót, Türk, Lakner, Christo; Kápolna, Balatonboglár
"Szövegek/Texts" nemzetközi vizuális költészet - konkrét költészeti kiállítás, Maurer Dóra és Tóth Gábor rendezésében; Kápolna, Balatonboglár
O-16268/1 sz. dosszié ("Horgászok") 162-182. lap
O-16268/1 sz. dosszié 162-166. lap: A Kápolnatárlatokkal kapcsolatos összefoglaló, 1973. augusztus 22.
O-16268/1 sz. dosszié 182. lap "Huszti" fedõnevü ügynök 1973. augusztus 27-i jelentése a boglári Konkrét költészeti kiállításról (mûleírásokkal)

Augusztus 26-án a Kápolnát hatóságilag bezárják
O-16268/1 sz. dosszié 204-213. lap: Jelentés az 1973. augusztus 17-i "Vakáció" fedõnevû közbiztonsági akcióról
O-16268/1 sz. dosszié ("Horgászok") 162-182. lap

"Happening a kriptában" Szabó László cikke a Népszabadságban (XII. 16.) a Balatonboglári Kápolna mûvészeti mûködésérõl


1974

Erdély Miklós "Partita" címû filmjének bemutatója, 16 mm, Balázs Béla Stúdió, Budapest (standardizálását és a további bemutatókat betiltották)

Augusztus:
Kovács István Stúdió: A császár üzenete
(rendezte: Najmányi László, 35 mm-es film, 45 perc, fekete-fehér),
forgatás Nógrádverőcén, a Kassák Stúdió közreműködésével
(A filmet bemutatása után betiltották.)

Október
 "A szoba" happening, Kassák Stúdió, magánlakás, Budapest


1975

Február:
"A Színház és másolata" Kassák Stúdió , Fiatal Mûvészek Klubja, Budapest
O-16268/2 sz. dosszié ("Horgászok") 182-184. lap
        "Pécsi Zoltán" fedõnevü ügynök jelentése 1975. március 10-én a Fiatal Mûvészek Klubja 1975. február 21-i rendezvényérõl.

Najmányi László, egyéni kiállítás, Fiatal Mûvészek Klubja. "A császár üzenete" címû 16 mm-es film bemutatója, Budapest

Szentjóby Tamás, retrospektív kiállítás, „ Munkák" 1966-75, Fiatal Mûvészek Klubja, Budapest (M)

Kemény György „Betûkiállítás" a hivatalosan újonnan megnyílt Balatonboglári Kápolnában (K). A kiállítást a megyei hatóságok bezáratták.

Szeptember:
Az Erdély Miklós és Maurer Dóra által vezetett "Kreativitás - Vizualitás" tanfolyamok kezdete a Ganz Mávag Mûvelõdési Házban, Budapest (Ph, F)

Montázs kiállítás Erdély Miklós szervezésében, Fiatal Mûvészek Klubja, Budapest (M)

Október:
Szentjóby Tamás "Kentaur" filmjeinek stúdió-bemutatása, Budapest (a további bemutatók hatóságilag be lettek tiltva)

December:
Szentjóby Tamás Svájcba (Genf) emigrál
A Kassák Stúdió (Halász csoport) Párizsba emigrálVISSZA