Pauer Gyula: Tüntetõtábla-erdõ / Demonstration-sign Forest

(Nagyatád, 1978)


A mû 1978-ban a Nagyatádi Mûvésztelepen készült. A feliratozott táblák plasztikailag, topográfiailag strukturált rendszert képeztek. A több hónapig készült munka kb.400 m2 alapterületen kész állapotában egy napig állt, majd a mûvész távozása után a táblákat sárral bekenték és napokon belül megsemmisítették úgy, hogy a kitördelt táblák visszamaradt csonkjait megszámozták. Az utólag kiszállt mûvészeti zsûri egy fészerbe szállított törmelékei alapján nem volt hajlandó a mû értékével kapcsolatban állást foglalni, ill. úgy döntött, hogy a törmeléknek mûvészi értéke nincs, így mûrombolás nem történt. (...)


A táblák feliratai:

ÉLJEN! AZ ÖNTUDATTEREMTÕ!

zavar az hogy pillanatnyilag
se múlt se jövõ nincs.
(jelenidõ)

ha a madárnak több esze volna
mi mindenre lenne képes a szárnyaival!

ÉLJEN A MEGNYUGTATÓ LÁTVÁNY!

ne kerteljünk
szabadság és rend
egymásnak ellentmond

A KÉP POSZTAMENSE LEGYEN A FESTÉK!
A SZELLEM POSZTAMENSE LEGYEN A TARTALOM!

A KÉP LEGYEN CSUPÁN LÁTÁS ALAPJÁN MEGÉRTHETÕ!

A VIZUÁLIS ÉRZÉKELÉSTÕL A LÁTÁSIG

KÜLÖNBÖZÕ STÍLUSÚ PACAMÁSOLATOK

EGYSZEMÉLYES VILLAMOS OTTHONRA

Nem miattad van rád szükség
STABELLÁRIUM
Díszes álló öblös tárgy

CSAK SZABADON
Az állkapocs és száj
körül kell
rend és fegyelem

MINIMUM KETTÕS ÉLET!

Azért mi valamilyen emberek
mégis csak vagyunk
azért mindegyikünk
valamilyen mert egyikünk sem olyan –
amilyen
(PSZEUDOEMBEREK)

Ó SZABADSÁG GÉNIUSZA!
Az embernek mindenféle
állapota van

Ki mit szabadítottam én
meg fel vagy ki stb.?

KI VONZÓDIK KIHEZ?
ABBAN VAN A TEHETSÉG?

A GÖNDÖRÖDÕ HAJ
FANTASZTIKUS!

A SEMMI IS CSAK ILLÚZIÓ

Kezdetben tûz voltam
hegyeket neveltem
ma emberekkel táplálom
gyáraimat
és differenciálódom közben

NÉGYDIMENZIÓS HÁRMASKÉPEK

Nehéz világ vár rád õzike!

SZERELMEM ÁLMOM MIÉRT NEM REPÜLSZ FELÉM?

HA AZT AKAROD ÁLLÍTANI HOGY A FILM A
VALÓSÁGBÓL FILMI VALÓSÁGOT SZÜL:
MEGÕRÜLÖK!

Laroschel óta megint elfelejtettem
iménti magam.

KÉPFILOZÓFIÁT!
Hogyan láthatom meg amit látok?
Milyen társadalmi esztétikai politikai
feltételei vannak a láttatásnak az
észrevehetõség megteremtésének?

A MÛ BETILTHATÓSÁGA FONTOSABB
MINT A MÛ JELENTÉSE
Ami nem fontos nem is tiltott.
(A gondolatszabadság megjelenített
határai, a vélemény nyilvánítás
képpé formált határai.)

ÉLJEN A KOMPOZÍCIÓ MELY A BENNE REJLÕ KÉRDÉSFELTEVÉSRE
A RAJTA
KÍVÜLÁLLÓ VÁLASZADÁSBAN VÁLIK MÛVÉ!

ÖN PÁRIZSBÓL A MONA LISA GONDOLATTÁ VÁLT
KÉPÉVEL TÉRT HAZA PLUSZ EGY GOLYÓÁLLÓ ÜVEG
KÉPÉVEL – VAGY NEM LÁTTA EZEKET VAGY NEM
VOLT PÁRIZSBAN.

ANTIPSZEUDO
(ha egy dolog nem olyan mint amilyennek
gondolom hanem olyan mint amilyennek
látszik)

BÁRKI ELVÉGEZHETI!

PRÓBÁLD MEG ELKÉPZELNI CSÓKOLÓZÁS
KÖZBEN A SAJÁT SZÁDAT!

ÁLMOMBAN SZENVEDNI LÁTTAM MAGAM ÉS ZOKOGTAM
AZON HOGY SZENVEDEK ÁLMOMBAN

A KÉPZÕMÛVÉSZET BELOPTA MAGÁT
A BETÛBE
ÉS VISSZAHAT A JELENTÉSRE
HALMAZATILAG

KÉPSZERÛ KÖLTÉSZET

AZ ÉRTELMETLENSÉG ÁBRÁZATA

ÉRTELEMNÉLKÜLÖZÉS!

A SZÉL MAGA KÉRT BENNÜNKET…
ÉPÍTSÜNK…
MERT HOGY AZ Õ MOZGÁSA
OLYAN… ÉS KÉPTELEN
LESZOKNI RÓLA

DÖBBENETES IGAZSÁGOT!

AJTÓRÉS LEVÉLTÖREDÉK
…értünk utol…
nem vártunk meg!
…a tavaszba nyúló õsz
(BEDUGÓCÉDULAMÛ)

MONTÁZSHATÁSOK
(pl. papírra festett papírok)

ÁRNYÉKRÖGZÍTÉSEK SZÓRÓPISZTOLLYAL

DDUUPPLLAA ÍÍRRÁÁSS

ISTENT!

LÁTNI! LÁTNI! LÁTNI!
NEM LEHET ELEGET MONDANI

EZEKUTÁN HA TUDOD MI A

AKKÉNT CSELEKEDJ!

MESTERI LÁTOMÁST!

ZUBBONY ZUBBONY
KÉNYSZERZUBBONY
ZUBBONY ZUBBONY
KÉNYSZERZUBB.

A HOLNAP BIZONYÍTÉK!

…végülis az ábrázolás
virtualitása a gondolatban van…

A MÛVÉSZETBEN AZ IGAZSÁG MINDIG
ELEGÁNS

micsoda terméseket hoztak
a földbeásott szobrok
Klotild
a múlt magvai
milói vénusz s a többi

ÉN OLYAN SZOBROKAT SZERETNÉK
CSINÁLNI KLOTILD AMELYEKET
HA ÍGY ELÁSNAK A JÖVÕBEN
MAGUKTÓL KIKELNEK NE KELL-
JEN HOZZÁJUK BULDÓZER
SE RÉGÉSZET. FÖLD ALÓL
ALAKÍTSÁK FORMÁLJÁK A
KÖRNYEZETÜKBEN TÖRVÉNYEIKKEL
A TERET

GESZTENYE DIÓ TEREM E HEGYEN
A GYEREK IPARITANULÓ LEGYEN
HEJ TANTEREM TANTEREM TEREM

A KONCEPT ÉS A TIPOGRÁFIA:
ÉLJEN A NEM ÁBRÁZOLÓ
KÉPZÕMÛVÉSZET JELENLÉTE
AZ IRODALOMBAN!
ÉLJENEK A TIPOGRÁFIAILAG
TIPIZÁLT MONDATOK!
ÉLJEN A BEKERETEZETTSÉG!
ÉLJEN A NAGYBETÛ A kisbetû!
ÉLJEN A SZÍNNYOMATÉK!
ÉRTELMEZÉS-SZINTEKET!
ÉLJEN EGY KIJELENTÉS
TÖBB-ÉRTELME!
ÉLJENEK AZ ÉRTELMEZÉS-
EGZISZTENCIÁK!
ÉLJEN A BETÛK ANTIDEMOKRÁCIÁJA!
ÉLJENEK A JELENTÉS-INTENZITÁS
FOKOZATOK!

ÉLJEN A TÜNTETÕTÁBLA

KISBETÛ NAGYBETÛ!

ÉLJEN A TÜNTETÕTÁBLA MINT HARSOGÓ TÁBLAKÉP-FORMA!

TAVALY MÚLTAM: PAUER 77
PAUER 78

Álmomban szenvedni láttam
magam és zokogtam azon,
hogy szenvedek álmomban.

Ha a víz szót kiegészítjük egy
ü betûvel a következõképp
ejthetjük ki üvíz
VÜÍZ VÍÜZ VÍZÜ
HA KÉT BETÛVEL EGÉSZÍTJÜK
KI AKKOR ÍGY…!
ÜÜVÍZ ÜVÜÍZ VÜÜÍZ VÜÍÜZ
VÍÜZÜ ÜVÍZÜ (ÜVÜIZ2) VÍZÜÜ
HÁROM ÜVEL MÉG ÉRDEKESEBB

JAJ HATALMAS SEMMISÉG!

A FESTMÉNY ÁLCÁZOTT VÁSZON

Ha ismered a mûvészet helyzetét
mûértõ vagy

Csak a védett mûvek
maradnak fönn?
Jelentésük a védettség.
A támogatott mûvészet
valamilyen kisebb
érdekközösség szolgálatának
nyeri meg a tömegízlést.
Én szabad híveket toborzok,
támogatást kérek a
támogatók ellen.

MINDENKINÉL NEM
LEHETEK HÜLYÉBB!

Elemezzük szocialista
realista módszerekkel
Vasarely mester mû-
vészetét, azt a káprázatos
világot, melyet
munkáiban megteremtett.

NE FIRKÁLJANAK ÖSSZE!

KELL EZ NEKÜNK
ELVTÁRSAK!?

ESEMÉNYTERV
(kiosztott cédulákon a
szereplõk személynevei.
Pl. JEGYELLENÕR
DISZPÉCSER
DIÁKLÁNY stb.)
ESEMÉNYTERV

FÖNTRÕL A DOLGOK!

Azt hittem nem meri megmondani
amit hittem…
vagy zaciba tette és azért…?
A TEKINTÉLYURALOM MEGZAVARODOTT
MELLÉKÁLDOZATAI
(korrigálni!)

CSAK HA MINDEGY HOGYAN
SZÓLÍTJÁK AKKOR NE
KÉTELKEDJEN ABBAN HOGY
IGAZAT MONDTAK
ÖNKORREKCIÓ
(vagy csodálat tisztelet
hódolat stb.)

.!

ÁLKIÁLLÍTÁS KÉPEI
MÛCÍMMÛVEK

IKERKÉPMÛ
KÉPEGZISZTENCIÁLIS
PROBLÉMÁK
(bekeretezett
bekeretezetlen)

A finomítás azonos léptékû
dolgok felismerése
pl. faszobor-faragás

BEKERETEZETT KÖNYV
nem nagy ügy
KÚSZÓNÖVÉNY KÉPEN
üzleties

ÁTLÁTSZÓ KÉP

PATHOSFORMEL

Azt ábrázolom amit gondolok
nem amit látok

ÉLJENEK A VONALAK A FÉNYEK
AZ IDEAIRODALOM

A PERSPEKTÍVA A TÉRÁBRÁZOLÁS
KIVÉNHEDT MÓDJA
ÉLJEN AZ ANAMORFÓZIS!

A LÁTÁS NAGYSÁGÉRZETE

MEGFELELÕ ZENÉT TERMÉSZETESEN!

SZOBORCSOPORT MENTÕAUTÓVAL

TELEFONHÍR: (csörgés)
CSEND MOZDULATLANSÁG
SÖTÉTSÉG (csörgés)
HALKULÓ MAJD ERÕSÖDÕ
DERENGÉS
TELEFONNAL A KÉZBEN
TÖBBSZÖR RÁGYÚJTANI
(mindenféleképpen)

NE RAJZOLJ!

KIEGÉSZÍTEM ÖNT EGY GONDOLATTAL
Képzelje el hogy e hatalmas mindenségben
önön kívül senki de senki nem áll e
pillanatban azon a helyen ahol ön áll

Az elmélyedés határos az álommal
Az elmélyedés álomhatárai

A végénél egy hatalmas
fekete macskafej.

ELTÜNTETNI NAGYÍTÁSSAL!

CÍM:
Egy öszepillantás hosszú története

MEKKORA REMEGÉS
A RÉSZ HALÁLFÉLELME AZ EGÉSZTÕL
(A tér rácsos szorításában remegõ
részecskék csak robbantásokat látnak.)

DE FIGYELNEK RÁM EGYÁLTALÁN!?

HOGY KI VOLT KÖZÜLÜNK A LEGÜGYESEBB
A BELÜGYESEK A MEGMONDHATÓI…

AKI CSENDET TEREMT OLYAN KÖRÜLMÉNYEKET AKAR
MELYBEN KÉPTELENSÉG BÁRMEKKORA KIÁLTÁST IS
MEGHALLANI

JÖVÕD CSAK AKKOR VAN AMIKOR MÉG NINCS!

ÉRTSÉK MEG A HÁT-MITTUDOMÉNJEIMET IS

SZÜLETÉSI BIZONYÍTVÁNYOM IS VAN ARRÓL
HOGY ÉLEK

A BEGYAKORLOTT MOZDULATOKAT CSELEKVÉSEKET
NÉHA NEM ÁRT IRREÁLIS SZERKEZETEKKÉ BONTANI
VAGY AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST VAGY A BONTÁST A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRÍTENI

MIFELÉNK TÉLEN TÁJSZERÛEK A SZELEK

HA TETSZEL IS CSAK SZÉP VAGY

SZOMBAT TÜNDE VASÁRNAP PÜNKÖSD
LÁTOD KLOTILD A RIGETAMIN VIRÁGZIK
ILYENKOR JÚNIUSBAN NEM A TÖK

HATALMAS VÁGYUNK TELJESÜLJ!

KÉPKÖLTÉSZETET!

A PLAKÁTOKRÓL NEM ÁZIK LE PETÕFI ARCA
az esõs tavaszban nem sápad el lassan
a rossz festék a tûzõ tavaszban
(mint ahogy elõjön a
kép a hívóban
csak visszafelé)
MERT NINCS KIRAGASZTVA!

CÍMEK!

AKUSZTIKA
Születõ autóberregés
Elhaló autóberregés
Folyamatos autóberregés
Örökös autóberregés
Az autóberregés mint olyan
Autóberregés amely hallhatatlan

MÛCÍM-MÛ
Egy erdõben láttalak eltûnni
Klotild de nem lehetsz messze

PÉNZÁTADÁS KÉZFOGÁSSAL
(GYAKORLANDÓ)

MINÉL NAGYOBB VALAMI
ANNÁL MESSZEBBRÕL LÁTSZIK
KICSINEK

A NAPOK „ÖSSZEÉRNEK"!
KÉSZÍTSEN DÍSZTÖKBÕL IS
MÛMELLET!

MINDEN VISZONYLAGOS
Pusztulás átélése
vasderesen

A HAMISÍTVÁNYOK EGY BIZONYOS
NÉZÕPONTBÓL
VALÓDINAK LÁTSZANAK

FÓLIADIA
FÓLIADIA
FÓLIADIA

VAN TELEFONJA?!

ÁLMODÓ ÉJ.
LASSAN MEGVILÁGOSODIK
KLOTILD

STABELLÁRIUM
(díszes álló öblös tárgy)

Egy darab halálos döbbenet:
KVINK HU I HUI HUJI
KVINK HU I HUI HUJI
kvink hu i hui huji
NEM TUDOM HOGY KELL-E ITT NEKEM
EGY ILYEN KALAND

A HALÁLTÓL SZÖKVE KELL…

VIHAR LESZ EGYETLENEM!

MESÉLTMÛ!

ÖTLETDEVALVÁCIÓ!

A fekete fényes puha
bõrdarab ott hevert
a fehér pázsiton úgy
hogy egyik csücske
beleért a nikkelpatakba
ünnep ült rá elõször

SZERETKEZÉS Ü
.NNEPPEL
ALSÓVILÁGÍTÁSBAN

ÁLPERSPEKTÍVA
(mélységélesség!)

hallgatások
gyerekhangok
incselkedések
nevetgélések
stb.

ELLENTÉTPÁROK
Õ AZT MONDTA NEKEM
ÉN AZT MONDTAM NEKI

ESEMÉNYTERV
cselekvések
és arra gondoltam…
és arra gondolt!
Történések:
és ezt csináltam…
És ezt csinálta!
Konklúziók:
és azt hiszem…
és azt hiszi!