tipológia

Daniel Buren írása megjelent: Studio International 1970 május és Ursula Meyer: Conceptual Art (Dutton, New York 1972).

A koncepttel kapcsolatosan ld. még (mind további irodalommal):

Live in your head. When attitude becomes form. Works. Concepts. Processes. Situations. Information...
(Austellungskatalog, Kunsthalle, Bern 1969)
Klaus Honnef: Concept Art. 1971 Köln
Klaus Hoffmann: Kunst-im-kopf. DuMont/Aktuell 1972 Köln Documenta 5. 1972 Kassel
Gregory Battcock (ed.): Idea Art. Dutton 1973 New York
E. Lucie-Smith: Art Today. Phaidon 1976 Oxford (419-455.p. Earth Art and Concept Art)
Kunst der Gegenwart. von E. Lucie-Smith, S. Hunter und A. M. Vogt. Propylaen Kunstgeschichte, Supplementband II. 1978

A koncepttel kapcsolatos hazai (a), ill. magyar vonatkozású (b) irodalomból:

a) Beke: Miért használ fotókat az A.P.L.C.? Fotómûvészet 1972/2
Beke: Fotólátás az új magyar mûvészetben. Fotómûvészet 1972/3
Rózsa Gyula: A valóság nem válaszol. Népszabadság 1972. nov. 19.
Beke: Klaus Groh könyvérõl és néhány általános problémáról. Magyar Mûhely 1974 ápr.
Beke: Képzõmûvészet 2000-ben. Tájékoztató 1975/1
Hajdu István: Concept art. Kísérlet egy mûfajtalan mûfaj rendszerezésére.
Tájékoztató 1975/4, 1976/1, 2.
Expozíció. Hatvan, 1976 (Kiáll. Kat.)
Textil a textil után. Galéria negyven Eger 1977
Somogyi György: Ken Friedman és a konceptmûvészet elmélete. Mûvészet 1977/2
Szombathy Bálint: Beszélgetés Beke Lászlóval. Híd 1979 szept. 1025-1034.p.

b) Klaus Groh: Aktuelle Kunst in Osteuropa (DuMont Aktuell 1972)
Urs Graf - L. Beke: Junge Kunst aus Ungarn. Werk 1972/10
Hungarian Schmuck (1973 márc./ápr. Beau Geste Press)
A.Cs.Asztalos: No Isms in the Hungarian Art. Studio International 1974/3.
Hungria 74 en el CAYC. Buenos Aires 1974
Ungarische Kunst' 74. Oldenburger Kunstverein
Lóránd Hegyi: 4 Heroical Individualism. É.n.H.n.
Works and words. De Appel 1980 Amsterdam
Künstler aus Ungarn. Kunsthalle Wilhelmshaven 1980

Utóbbi kettõ kronológiával, a wilhelmshaveni katalógus közli az 1966-1980 közötti idõszak magyar - avant-garde - mûvészetére vonatkozó legrészletesebb idõrendi mutatót, képekkel (Ö.á. Maurer Dóra). Magyarul Beke László publikált egy összegzést az eseményekrõl: Dátumok a magyar avantgarde mûvészet történetébõl, 1966-1979. Mûvészet 1980. okt. 20-22.p. Ugyancsak áttekintést ad Szabó Júlia: Emlékek a 70-es évekbõl. Mûvészet 1908 okt. A 70-es évek közepén jelentkezõ generációról ld. Simon Zsuzsa: Kényszerteória. (Fiatal képzõmûvészekrõl). Mozgó Világ 1980 jun.