Zirc 818 éves patinás település, 7650 fős lakosságának 47%-a 30 éven aluli fiatal. A két-két általános és középiskolában 1099 zirci diák tanul, a bejárók száma még 704. Mindegyik iskolában működik diákönkormányzat, Szülői Munkaközösség és Iskolaszék. Családsegítő-Gondozó és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhivatal, Nevelési Tanácsadó és több civil szervezet is segíti az "Ifjúságbarát Önkormányzat" címet elnyert város és intézményei családokra, fiatalokra irányuló munkáját. Zirc városa alapító -és ifjúsági referense személyében választmányi- tagja az "Ifjúságért Önkormányzati Szövetség" néven kiemelten közhasznú szervezetként bejegyzett országos érdekképviseleti és szakmai szövetségnek. A városban működő 25 egyesületből 14, a 20 alapítvány közül 11 foglalkozik valamilyen formában a gyermek- és ifjúsági korosztállyal. A város ifjúságpolitikai koncepciójának előkészítéseként 1998 elején komplex alapozó ifjúságkutatásrte fel a 12-20 év közötti fiatalok iskolai, családi, szociális, mentálhigiénés, szabadidős, helyzetét, az érdekképviseletről, értékrendjükről, jövőképükről vallott véleményüket. A kutatásról készült tanulmány több mint 1000 diák és az ifjúsággal foglalkozó szakemberek gondolatait foglalja össze.

1998. januárban alapítottuk meg a Zabhegyező Gyermekanimátorok Zirci Helyi Csoportját: az iskolák, óvodák pedagógusaiból, a Nevelési Tanácsadó, a Stúdió KB munkatársaiból és diákokból álló (akkor) 15-20 fős játékmester csapat a gyermek-ifjúsági korosztályokkal együtt szervezett szabadidős és képzési programok felnőtt szakember-bázisaként, - minden térítés nélkül - vállalva aktív szerepet a zirci közösségi életben. Fő célunk a színvonalas szabadidős programok, képzések szervezése, közösségi hagyományok kialakítása és az önkormányzat ifjúságpolitikájának támogatása. Emellett sokat segítünk a széleskörű helyi - megyei - országos- és nemzetközi ifjúsági kapcsolatok építésében is. Taglétszámunk ma már 40 fölötti és egyre több fiatal van körünkben.

Legfőbb együttműködő partnereinkkel együttműködési megállapodás alapján vagyunk állandó munkakapcsolatban.

Az 1998-ban a közösen szervezett városi programjaink a közösségépítést-fejlesztést, az ifjúsági igények széles körű felmérését, a helyi együttműködési szándékok és új szakmai kapcsolatok kialakítását célozták. A rendezvények szervezésekor nem titkolt (hosszabb távú) célunk az, hogy valamennyi városi intézménybe hagyományként “telepítsünk” ifjúsági programokat - így maga a helyszín és a szervezésben közreműködő diákok is sokkal inkább ragaszkodnak a magukénak érzett programokhoz.

Első évi tevékenységünk során szakmai partnerekként együttműködést alakítottunk ki:

1999. évi programok

Európa – Fiatalok - Emberi Jogok Civil Börze és Európai Utcafesztivál elnevezésű napján, ami az Európa Tanács 50 éves megalapításának tiszteletére szervezett egy hónapos nemzetközi rendezvény-sorozat egyik fő programja volt. đ Pályázati úton elnyert részvételünkkel egyrészt városunk, ifjúsággal foglalkozó szervezeteink ismertségét növeltük, másrészt kapcsolatainkat tovább erősítettük régi és új partnereinkkel és információkat szereztünk az ISM és az Európa Tanács ifjúságpolitikájáról, az ifjúságnak kínált lehetőségeiről. đ Az egész napos interaktív ifjúsági bemutatkozásunk elemei voltak: EU-játékok, kézműves műhelyek, interaktív bakonyi specialitásaink a színpadon és Zirci Kötélugrók show-műsora. đ A projektben bemutatkoztak: a Zirc Városi Ifjúsági Fórum, a Zirci Nagycsaládosok és “A BULI” Alapítvány. đ A Civil Börze Zabhegyezős főszervezői által “kölcsönkért” 10 fiatalunk nagyszerűen megállta helyét animátorként az egésznapos rendezvényen! đ A projekt kapcsán ifjúsági célú együttműködési megállapodást kötöttünk a UNITED GAMES Magyarországi Egyesületével, az Ózdi Kamaszparlamentet segítő Őrhegy Egyesülettel, az Emberi Jogok és a Béke Oktatásáért Alapítvánnyal és a pécsi Young Europe 2028-cal.

 

A Zirci Zabhegyezők eddigi szakmai munkatapasztalatai mind amellett szólnak, hogy a ZVIF-mal és a települési Önkormányzattal élő ifjúsági együttműködésünket a város szakmai, civil és gazdasági szereplői is támogatják, hiszen az előbb vázolt folyamatok mind a jövőképpel rendelkező, egységes és markáns ifjúságpolitikájú városról szóltak, a zirci Önkormányzat ifjúsági feladatok iránti elkötelezettségét igazolták.

Munkánkat elismerő szakmai és pénzügyi támogatás kíséri: minden befektetett önkormányzati forint megháromszorozódik az eredményes pályázatokkal és a hozzátett helyi támogatásokkal.

 

  

A Zirci Zabhegyezők tagjai

Gyermeklelkű felnőttek

 1. Baumann Ernőné – Tündi (pedagógus – Általános Iskola Nagyesztergár)
 2. Bittmann Mónika (fejlesztő pedagógus – Nevelési Tanácsadó)
 3. Brevics Lászlóné – Anci (szakoktató - Reguly Szakképző Iskola Gazdasszonyképző)
 4. Encz Ilona – Ica (ifjúsági és civil kapcsolatok refrense–Polgármesteri Hivatal) đ csop.vezető+ gazd. felelős J
 5. Horváth Lászlóné – Kati (adminisztrátor - Zeneiskola)
 6. Kaszner Éva (gyógypedagógus, logopédus – Reguly Általános Iskola Eltérő tagozat)
 7. Kiss Noémi (pedagógus – Veszprém Megyei Rendőrkapitányság)
 8. Kovács Csilla (szerkesztő – Stúdió KB-Városi TV) đ HCSF képviselőnk
 9. Kuglerné Rottenbücher Zsuzsa (pedagógus – Reguly Szakképző Gazdasszonyképző vezető)
 10. Mühlbauerné Horváth Ágnes (óvónő – Benedek Elek Óvoda + képújságszerkesztő Stúdió KB)
 11. Pék László (vállalkozó – szakoktató + helyi Képviselő-testületi tag)
 12. Révész Ferenc (eladó)
 13. Rothweil Judit (óvónő - Benedek Elek Óvoda)
 14. Sömjénné Kaszás Eleonóra – Nóri (pedagógus, könyvtáros – Reguly Általános Iskola)
 15. Sümeginé Hegyi Ilona – Böbe (könyvtáros – jelenleg GYES-en)
 16. Sümegi Elemér (hangszerkészítő)
 17. Szémann Zsuzsanna – Zsuzsa (pedagógus – Békefi Általános Iskola + ZVIF felnőtt ügyvivő)
 18. Wohlfart Zsuzsanna – Zsuzsa (pedagógus, igazgató - Reguly Általános Iskola)

+ alkalmi segítőink száma + 7 fő

Ifjúsági tagjaink (és ZVIF tagok is - 18 év felettiek)

 1. Bors Károly – Karesz (diák - Székesfehérvár, számítástechnika)
 2. Gellért Balázs (diák – Veszprém, településfejlesztés)
 3. Gurdon Róbert (diák - Székesfehérvár, számítástechnika)
 4. Kugler Krisztián (diák - Reguly Szakképző)
 5. Kugler Viktória – Viki (diák - Reguly Szakképző)
 6. Rothweil Ágota (diák)
 7. Trungel Szilvia – Szilvi (diák – Reguly Szakképző + ZVIF diákelnök)

Ifjúsági tagjaink (és ZVIF tagok is - 18 év alattiak)

 1. Bachstedter Lívia – Lívi (Ipari Szakközépiskola Veszprém) đ HCSF képviselőnk J
 2. + teljes jogú Gyerekfesztiválos képviselőnk

 3. Bieber Norbert - Norbi (Ipari Szakközépiskola Veszprém)
 4. Cziráki Gábor – Cirmos (Reguly Szakképző)
 5. Janus Zsuzsanna – Zsuzsi (Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium)
 6. Németh Kornél (Reguly Szakképző)
 7. Piedl Katalin – Kati (Közgazdasági Szakközépiskola – Veszprém)
 8. Szalay Dorina (Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium)

Ifjúsági tagjaink (és ZVIF tagok is - 16 év alattiak)

 1. Balassa Máté (Vetési Gimnázium – Veszprém)
 2. Bieber Ágnes – Ági (Reguly Általános Iskola)
 3. Bors Nikolett – Niki (Békefi Általános Iskola)
 4. Gurdon Eszter (Békefi Általános Iskola)
 5. Horváth Judit – Jucus (Vetési Gimnázium – Veszprém)
 6. Horváth Tamás – Toma (III. Béla Gimnázium)
 7. Kovács Eszter (Apor Vilmos Gimnázium – Győr)
 8. Kovács Orsolya – Orsi (Reguly Általános Iskola)
 9. Mánya Heléna – Hela (III. Béla Gimnázium)
 10. Mühlbauer Alma – Almus (Reguly Általános Iskola)
 11. Mühlbauer Zsuzsa (Vendéglátóipari Szakközépiskola – Ajka
 12. Németh Krisztián (Békefi Általános Iskola)
 13. Oláh Zoltán – Zoli (III. Béla Gimnázium)
 14. Renkó Andrea (Békefi Általános Iskola)


Viszza