Nyári táborok Erdélyben és Felvidéken     Számláló

Táborok'2000 Erdélyben/ Camps'2000 in Transylvania

Magyarországi táborok'2000      Camps'2000 in Hungary

/A néptánctáborok mellett az I. Szovátai Magyar Ifjúsági Találkozóról és a II. Szlovákiai Nyári Egyetemről (Madarász) is olvashatsz.
Kakukktojásként a rábapatonai
Bilibáncs'99 hagyományőrző tábor is bemutatkozik./
/Az internetről szerzett tudósításokban a konverziók miatt az ékezetek többször lemaradtak, ezért mindenkitől elnézést kérek/

ERDÉLY

Volt a nyáron cigány folklór tábor Komandón, Kovászna mellett - kevés külső támogatással és résztvevővel. Sajnos elmaradtak a szakmailag színvonalas előadások ( Nagy Olga, Albert Ernő, Bari Károly, Szabó Judit , Dr. Pozsony Ferenc, Tamás Ferenc voltak a meghívottak) - viszont remek reggelig is eltartó örömteli és családias mulatságok és éneklés a szászcsávási és örkői zenészekkel, táncosokkal minden résztvevőt kárpótoltak valamelyest a szellemi táplálék elmaradáséért.
Jövőre, 2000-ben júl.31-aug. 6. között rendezik meg a tábort Komandón

A Marosszéki népzene és néptánctáborról több részletes beszámolót is olvashattok a Maros megyei Népújság hasábjain (az internetről is elérhető: www.hhrg.org/nepujsag).
A Maros megyei Jobbágytelkén először rendeztek tábort, célként tűzve ki a Nyárád-menti táncok széles körű megismertetését. A táborról és az ETNO-ART Összművészeti Fesztivál eseményeiről a Marosvásárhelyi Rádió és TV, a bukaresti ProTV és a Duna TV is beszámolt.

Az V. Székelyföldi tánctábor Felsősófalván kissé eltér a kezdő magyarországi táncosokat megcélzó, és az ő befizetéseikre építő többi erdélyi tábortól. Itt a kezdőktől is elvárnak legalább néhány éves táncházas múltat. Az oktatás tempója is erre a szintre épít. Aki akar, tanulhatja, gyakorolhatja egész nap a sóvidéki és Kisküküllő-menti táncokat - ebben segítettek a tanárok: László Csaba , Dimény Ibolya, László Zsolt, Bartha Ildikó, Mátéfi Csaba és Dónáth Zita.
A szenterzsébeti és szászcsávási hagyományőrző zenekarok, a Csalóka, a Palló, az Üsztürü gondoskodtak róla, hogy mindig szóljon a talpalávaló.
Kellemes meglepetést okozott ballada-délutánjával Márdirosz Ágnes, aki, szeptembertől már aSzatmári Színház színésznője. Fehér Anna balladáját adta elő. Már a kezdet is a bánatról szólt ("Árva voltam, az is leszek"), a folytatás ezt csak fokozta:
"Istenem, istenem, szerelmes istenem,
Mért kell e világot búval is eltöltsem" - énekelte a szomorú balladákhoz illő mély hangján, akkora sikerrel, hogy műsorát a tábor végén meg kellett ismételni.
Haáz Sándor a székely népviseletekről, Barabás László egy alsósófalvi farsang-temetésről tartott előadást, Berecz András pedig átszelllemülten tanította énekelni a táborlakókat.
Az ügyeletes zenekar reggel 9-kor zenés ébresztőt tartottak a sátraknál - könnyű volt nekik, mivel a reggelig tartó buli után akkor mentek aludni... (ezért kell öt zenekart is meghívni egy táborba, ha állandó jó hangulatot szeretnének biztosítani a szervezők).
Az Udvarhely Táncműhely - a székelykeresztúri Pipacsokból szerveződött hivatásos tánccsoport - tagjai nemcsak a tanításból és szervezésből vették ki a részüket, hanem (a Háromszékes lányok aktív közreműködésével) még a főzésből és a pityókahámozásból is /aki nem tudná, a krupliról van szó... azaz a burgonyáról/.

Megható volt látni, mennyien hozzájárulnak a szászcsávási zenekar bőgősének, "Matyinak" a láboperációja utáni megsegítésére rendezett gyűjtéshez (több, mint 1,5 millió lej gyűlt össze, azaz egy havi fizetésnyi pénz).
A táborlakók udvarhelyszéki és balázstelki dallamokat tanulhattak.
Nagy élmény volt a Parajdi Sóbányában megrendezett koncert, ahol a szászcsávási zenekar és többszólamú kórus mellett a marossárpataki hagyományőrzők és a Maros Művészegyüttes is felléptek.
A székelyudvarhelyi Park vendéglő eredtileg 100 liter sörrel támogatta a tábort, de a nagy forgalomnak megörülve felemelték 150 literre. Az 1200 lakosú református falu többi kocsmája sem járt rosszul, de tudvalevő, hogy annak a legjobb, aki a tűz körül - vagyis a tanítás és az esti bálok helyszínén - lehet!
A táborban kapható volt az előző évi gyűjtésekből készült kazetta - rajta udvarhelyszéki és sóvidéki zenével, Kóré Géza (hegedű) és Kóré János (cimbalom) segítő közreműködésével.

A sóvidékit a VIII. Gyimesi tánctábor követte Gyimesközéplokon július 25 - augusztus 1. között. A tradíciókhoz hűen megint gyimesi és felcsíki táncokkal ismerkedhettek a kezdők és a haladók - a gyimesi rajongók bánatára idén inkább az utóbbi volt túlsúlyban.
A táncmesterek - András Mihály,Mihály Piroska, Bodó-Bán János, Bodó-Bán Enikő, László Csaba, Bartha Ildikó, Szalay Zoltán és Antal Rozália - aki remekül mutatkozott be műsorvezetőként is - valamint Kánya Réka és Sándor Judit énektanárok sokat segítettek abban, hogy az adatközlőktől minél többet elleshessünk.
Lehetett rovásírást tanulni (Zomora Márta és egy napig Sólyom Ferenc vezetésével), és találkozhattunk egy táltossal, Kovács Andrással (voltak, akik nem hitték el neki...).
Domokos László, Antal (Vak) Zoltán, Duduj Ádám, a Sinka Sándor vezette csíkszentdomokosi zenekar, a Palló és a népzeneoktatók - Dezső Alfréd, Sinkó András, Tímár Viktor - biztosították a talpalávalót.
A KÉZMŰVES MŰHELYben András Lajos vezette a fafaragást, a gyimesi horgoló, varró, szövő asszonyok tanították mesterségeiket.
A táborban elhangzott érdekes előadások:
dr. Balázs Lajos - néprajzkutató: Az emberi élet fordulói
Romhányi András - népművelő: Erotika a népművészetében
Zomora Márta - róvásírás-szakértő: A rovásírásról
Kovács András - táltos: Ősi hitünk ereje a gyógyításokban
Tőkés László - református püspök: Vallásból hitre jutni
dr. Andrásfalvi Bertalan - egyetemi tanár: A magyar népi kultúra jellemzése (érzelmeket megindító előadását a nyelvőrzés fontosságáról és a magyarságtudatról).
Gyimesi mellények. Gyimesi mellények
(nagyításhoz kattints a képre).


A II. Moldvában rendezett csángó tábor Külsőrekecsinben (Fundu Racaciuni), Bákó megyében augusztus 1-8. között zajlott - hála az előkészítő munkába magát aktívan bevető Gyurka-családnak, a tavalyihoz képest sokkal kulturáltabb körülmények között.
A moldvai táncok, énekek tanítását Szarka Marica helyi tánccsoportja, Tündik Tamás és "Kati néni" vezették. A marosvásárhelyi Öves együttes, a környékről származó Mandache Aurel, Vasile Paun (l. a fényképen) és Fehér Márton rekecsini magyar prímás remek zenét szolgáltatott hozzá reggeltől reggelig.

Moldvai zenészek Rekecsinben Moldvai zenészek

Guzsalyas Rekecsinben Rekecsikni guzsalyas

Nagypataki keresztek Keresztek a nagypataki temetőben
(nagyításhoz kattints a képre).

Volt szövés, fonás, főzés az esztenánál, kirándulás Klézsére és Pusztinára - és rengeteg TÁNCOLÁS.

A III. Vajdaszentiványi tánc- és zenei tábor augusztus 15-22. között zárta az erdélyi rendezvények sorát. A Vajdaszentiványi Hagyományőrző Táncegyüttes vendéglátásában Vajdaszentivány, Marossárpatak, Mezőpanit táncait tanították a három falu idős adatközlő táncosai folyamatos közreműködésével a táncoktatók: a helybeli Mezőpalkó István, a volt "Zalások", Fitos Dezső, Hajdú Flórián "Flóri", Varga János "Bokszos" és táncospárjaik
A zeneoktatók között szerepelt a Magyarországon és Nyugat-Európában is elismert Horváth Elek prímás, Toni Árpád cimbalmos.
Külön színt vitt az esti programokba Boka Gábor "Cirkusza", ahol az előadások folyamán a többszáz néző közül többet is bevontak a mókázásba, a közönség nagy örömére. ez az örömteli spontán játék nagyon is hiányzik városi életünk mindennapjaiból.

Az egyik erdélyi újság így számolt be a "legöregebb", ímmár 9-szer megrendezett .kalotaszegi táborról:

. IX. Kalotaszentkirályi Népzene- és Néptánctábor.
Az immár IX. alkalommal megtartott kalotaszentkirályi Népzene- és Néptánctábor szervezői az Archívum Alapítvány, a helyi Polgármesteri Hivatal és a helyi Művelődési Ház. Az augusztus 1-7. között megtartott táborban a résztvevôk kalotaszegi népdalokat, néptáncot és hangszeres zenét tanulhattak. Az oktatás három csoportban folyt: haladók, kezdők és gyerekek; a legkisebbek játékos formában ismerkedhettek meg a tánc és zene alapjaival.
A A Magyarországról, Lengyelországból, Kanadából, a Vajdaságból, Németországból, Hollandiából érkezett vendégeket sátrakban, bentlakásban (magyarországiasan kollégiumban) és családi házaknál helyezték el, az étkezést pedig helyi szakácsnők segítségével oldották meg. A falu polgárainak a pozitív hozzállása is nagymértékben segített abban, hogy az itt töltött pár nap minél kellemesebben teljen el. A legények pedig a legényesversenyen mutathatták meg, hogy ki is a legény a gáton. Azok, akik a hangjukkal szerettek volna büszkélkedni, énekversenyen mérhették össze tudásukat. A legjobbaknak alkalmuk nyílt a szombat esti gálaműsoron bemutatkozni.

Vajdasági fiatalok vitték el a díjak zömét, akiket a befejezô gálamusoron népes közönség ünnepelt.
A kicsik népdalversenyén az elsô díjat Németh Orsolya és Szép Bálint, a másodikat Lovász Judit és Kudor Viola osztották meg egymás között. A nagy csoport gyôztese Dvorácska Sebastian és Molnár Henriett lett. Nagy sikert aratott a legényes verseny gyôzteseinek bemutatója: itt az elsô helyezést Varga András, a másodikat Szabados Tamás, a két harmadikat pedig Lázár Attila és Dvorácska Sebastian érdemelte ki. Elsô ízben adták ki a híres prímás, Tárkányi János emlékének az ápolására létrehozott díjat. A kitüntetettek: Dvorácska Sebastian és Varga András (mindketten a Vajdaságból), valamint a szintén vajdasági Szökôs együttes. A szabadtéri musoron felléptek Netti Sanyi bácsi prímásjelölt tanítványai is. Különlegességnek számított a kolozsvári Amare Phara cigány néptáncegyüttes fellépése. Fellépett a balánbányai gyerek néptáncegyüttes és a sebesvári román táncsoport is.

Válaszút'99 - tábor a Borsa patak menti mezőségi faluban
"A Szezonnyitó Táncház napján, benne a vénasszonyok nyarában örömmel idéztem fel a Válaszúti tábort. Nagyon jól éreztem magam, pedig mennyi mindent hagytam igy is ki!
A tábor fő erénye a remek szervezés volt. Azt hiszem, hogy mindig is szükségünk lesz eredeti élményekre, közvetlen kapcsolatokra azokkal, akiknek ez a kultúra a mindennapi életük része. Persze nem azért, mert mindenáron kapálni vagy kaszálni akarnánk egyet...
. Mi otthon a város avangard utánzó kulturájának az utánzásában élünk, a tapasztalat kifejezésre redukálásában, ahol a kifejezés fontosabb, mint amit kifejez.
Ezzel szemben a reneszánsz és a népi kultura személyes rezdülései nyújtják a táborban az igazi élményeket. A paraszti létformával találkozás kalandját megismerésként élhettük meg, méghozzá közvetlenül és nem a TV-n keresztül.
Talán egy egy melegvizes tusolás jól esett volna a táncpróbák után - reméljük, jövőre ez is meglesz. Mert én biztosan ott leszek jövőre is. /Szeles György tudósítása/

A tábor a hagyományoknak megfelelően széles választékú zenei-, és tánc kulturális örökség felelevenítésére, bemutatására vállalkozott - idén ismét teltház előtt. Nagy létszámú magyarországi valamint helyi fiatalság, és középkorú sokaság gyakorolta a tánctanulást három csoportban, bonchidai, magyarszováti és kezdő csoportokban. A zenetanítást a palatkai Kodoba Márton és a magyarszováti Manaszes Márton vezette. - az ő csoportját főleg farancia fiatalok tették ki. A táborban, amelynek a Kallós kúria adott otthont, szigorú menetrend szerint bonyolódott a napi program. Györgyfalva, Visa, Magyarpalatka, Magyarszovát, Türe, Szászcsávás, a Vajdaság híres együttesei, viseletbe öltözött táncosai és énekesei mutatták be, és adták át tudásukat a táborbelieknek. Volt ének és táncverseny gyermek és felnőtt résztvevőkkel, a főépületben tájjellegű kiállítás, egy hangulatfokozó áramszünet - és minden este buli a nagy csűrben és a kocsmában, ahol a legtöbbször a Téka volt a házigazda. /A néhány gondolat egy nyíregyházi amatőr filmes, Holló Ferenc tollából született, a következő képet is ő készítette./
Kallós Z. és Maneszes M. Kallós Zoltán népzene kutató és Maneszes Márton prímás

(nagyításhoz kattints a képre).

Sajnos a programok átfedése miatt a hadadi ((Szatmár) és a magyarlapádi (Küküllő-mente) az összefoglalás készítőjének nem volt módja eljutni, ezért kérjük, hogy aki tud, küldjön beszámolót a
zahonyia@c3.hu címre a honlap olvasói számára!


A rekecsini, vajdaszentiványi és jobbágytelki táborról részletesebben a FolkMAG szeptemberi számában olvashatunk.


I. Szovátai Magyar Ifjúsági Találkozó

/Simon Virág tudósítása a Maros megyei Népújság számára/
Vitafórumok, változatos témájú beszélgetések, koncertek és táncház szerepelt a székelyudvarhelyi MADISZ által elsô alkalommal szervezett ifjúsági találkozó programjában. A szovátai Vass-kert nemzetközi sátorozóhelyen augusztus 26-30-a között tartott rendezvényt a szervezôk szerint közel száz fiatal látogatta meg. A étkezést önállóan megoldó jelenlevôknek a részvételi díjért (százezer lej) sátorhelyet, tisztálkodási lehetôséget (meleg vízzel), elôadásokat és jó hangulatot biztosítottak.
— Útkeresô, eredetileg műhely jellegu tábort szerettünk volna szervezni, fôképpen egyetemet végzett, dolgozó fiatalok számára, így teremtve lehetôséget nekik a találkozásra, az eszmecserére — nyilatkozta Benedek Árpád Csaba szervezô. — Végül a muhely jelleg kissé átalakult, a meghirdetett elôadások témája — természetvédelem, Szováta története, restaurálás, a jelenlegi ifjúsági élet feltérképezése, kitörési lehetôségek — az ország minden részérôl érkezô, különbözô érdeklôdésu személyeket vonzott ide. Csütörtökön kezdôdött a találkozó, pénteken az elôadásokon kívül a székelyudvarhelyi Venyige tánccsoport néhány tagja mezôségei táncokat tanított, míg szombaton a székelyudvarhelyi Balance, a sepsiszentgyörgyi Kentacky Old Boys és a csíkszeredai Role együttesek szórakoztatták az egybegyűlteket. A legnagyobb hallgatottságnak a vasárnap délelôtt tartott Az RMDSZ az ezredvégen, felkészülés a jövôre címu elôadás — részvevôk: Markó Béla, Verestóy Attila — örvendett. Egyelôre még nem tudjuk, hogy jövôben egy témára összpontosító muhelytáborokat, vagy nagyobb lélegzetu, több száz személyt mozgósító rendezvényeket szervezünk, de mindenképp lesz folytatása ennek a találkozónak — vélekedett Benedek Árpád Csaba, akitôl azt is megtudtuk, hogy a MADISZ-t a székelyudvarhelyi vállalkozók támogatták, s a szovátai hatóságok is pozitívan viszonyultak a találkozóhoz.
Ottjártunkkor az amerikanizációról folyt a beszélgetés, az Államokból érkezô termékekrôl, eszmékrôl, divatáramlatokról megoszlott a közel harminc jelenlevô véleménye. A büfé környékén sörözô székelyudvarhelyi Antal Leventétôl a benyomásairól kérdeztük. Mint elmondt, kedvezô véleménye van a találkozóról, szerinte kevesen voltak, ezért fôképp a kedvezôtlen idôpont és a hiányos tájékoztatás okolható. Az elôadások színvonalasak voltak, a jelenlevôkkel jókat lehetett vitázni, s a környezet szépsége még vonzóbbá tette a rendezvényt. Ha a szervezôk jobban figyeltek volna a részletekre, akkor igazi siker lett volna az elsô Szovátai Magyar Ifjúsági Találkozó — vélekedett.


FELVIDÉK

A Szlovákiai Népművészeti Tábor Gombaszögön méltó folytatása volt a régebben Zselízen, majd Nagyfödémesen rendezett felvidéki néptánc- és népzene-továbbképzéseknek. A Camping területén magyarszováti és magyarbődi táncokkal ismerkedhettek a résztvevők, no meg több év után ismét olvashatták a Folkhíradót, a szlovákiai magyarok folkmagazinját.
Bakonyi Erika (Budapest) és Richtarcsík Mihály (Kassa), valamint az abaúji zenészek - Potta Géza és zenekara Abaújszináról - , valamint a Hegedős együttes Budapestről (tagjai közt Szabó Gábor "Suvival" Kassáról, és Agócs Gergellyel Fülekről) voltak a táncmesterek illetve zenetanítók. Kuriózumként 4-húros brácsán, furulyán, dudán és tárogatón is tanulhattak a táborba ellátogatók).

külön dicséret illeti Szlama László "Slamót" Komáromból és Pollag Attilát Kassáról, akik a vajdaszentiványi, valamint Takács Ádámot és barátait, akik a kalotaszentkirályi táborban ismerkedtek közelebbről az erdélyi tánc- és zeneanyaggal.

Nem mi jöttünk át a határon - mi itt születtünk...
A szlovákiai Madarászon a Somorjai Magyar Ifjúsági Közösség és elnöke, Neszméri Csilla közreműködésével szervezték meg augusztusban a II. Szlovákiai Nyári Egyetemet. A fiatalok között megjelent Orbán Viktor (bordó ingben, nyakkendő nélkül), és Mikulas' Dzurinda (szürke ingben, nyakkendőben - az utóbbit később levette). Jelen volt többek között Duray Miklós is (világos öltönyben, nyakkendőben - de ő nem vette le...). Rádöbbentek, hogy a shengeni határt 700 km-en kiépíteni iszonyatos pénzbe kerül - így egyszerűbb, ha Magyarország mindenben segíti Szlovákia EU-csatlakozását. A szlovákok ezzel duplán jól járnak, hiszen a célba jutás esetén a lengyel és a cseh határt sem kell megerősíteni... Mellesleg egy a közembernek is fontos mellékhatása is lesz ennek az "antimec'iari" közeledésnek: végre hozzákezdhetnek a Párkány és Esztergom közötti Mária-Valéria híd újjáépítéséhez!
Együtt Európába
/megszívlelendő gondolatok a Nyári egyetem előadásaiból/
A határmenti régiók együttműködésének jogi keretei eléggé bonyolultak - viszont nagyösszegű és kihasználatlan európai gazdasági források és támogatások állnak rendelkezésre e célokra!
Az USA európai védelmi szerepének mértékét ne csak Nyugat-Európa döntse el, hanem kapjon szót Közép-Európa is!
Az Eui identitás, függetlenség kérdéséről Orbán gesztikulálva a következőket mondta: "Olyan kérdésre is válaszolhatok, amit nem nekem tettek fel - ezt lehet-e?
Ez a kérdés a szélsőséges nacionalista határon túli pártok vádja, a revzionizmus.
A kellemetlen kérdést saját magunknak kell feltenni. Azonban az, aki az 5%-nyi politikai erő vélenyét megpróbálja össznemzeti véleményként feltüntetni bizony romboló mentalitásról tesz bizonyságot!"
(Dzurinda erről árnyaltabban fogalmazott, mert náluk nem 5%, hanem 70% a divergens naconialista szélsőség támogatottsága...)

Elszomorító az a statisztikai felmérés, amely szerint a szlovákiaii magyarokról a szlovákok 51%-ának van csak pozitív véleménye, tehát 49%-nak negatív - ezen az együttműködés jó példáinak és a populista uszítás félrevezetéseinek nyilvánosságra hozásával lehetne javítani.

A 90-es években időt vesztettünk, az egységes közép-európai közlekedési, kereskedelmi és határrendszert nem építettük ki. Pedig most azt mondhatnánk: a készet akarjuk bevinni az EU-ba - ehelyett most még csak beszélünk a szerves egységről.

A Köbölkút'99 táborról és a Fülek melletti Abroncsoson rendezett gyerektáborról - ahol a salgótarjáni Hájas család tanított és a Dűvő muzsikált a hétvégén - is várjuk a beszámolót!

Összeállította: Záhonyi András
zahonyia@c3.hu


Bilibáncs 1999 augusztus 9-15.

Bilibáncs'99
Középen fenn: Hartyándi Jenő (Mediawave főszervező), balra lenn: Boka Gábor (Lopótök Színtársulat), jobbra középen: Búzás Misi (univerzális színész). Nagyításhoz klikkelj a képre!

Évről-évre megrendezik Rábapatonán ezt a néphagyományörző tábort. Jómagam, még csak az utóbbi két évben tudtam ott lenni, és akkor is csak egy-két napot. Tavaly voltam először, és nagyon pozitív hatással volt rám az egész tábor, ezért döntöttem úgy, hogy idén is eljövök ide. Idei élményeim , pedig arra ösztönöznek, hogy a jővőben sem hagyjam ki, ennek a kis szigetnek a látogatását.
Hogy miért mondom azt hogy sziget? A válasz megértéséhez el kell látogatni ide, és meg kell érezni, de akinek nem áll modjában annak szeretnék ezzel az írással bepillantást nyújtani a tábor életébe. Én még nem tudtam hétköznapokon táborozni, ezért csak ismerősök barátok elbeszéléseire támaszkodhatok. A délelőttök általában az előző éjszaka kipihenésének a jegyében telnek. A tábor csak tíz óra magasságában kezd éledezni. Reggeli után, ha az időjárás is úgy engedi, fürdőzés zajlik a Rábában. A Napsugarak perzselete bőr megkönnyebbülten sóhajt fel a kellemesen hűs vízben. A délelőtti úszkálás kimeríti az ember energia tartalékait, az ebéd is jobban esik.
Szieszta után éled fel igazán a tábor, és a programok is ekkor kezdődnek. Ilyenkor lehet kipróbálni azokat a népi kézimunkákat, amik lassan-lassan a feledés homályába merülnek (kosárfonás, agyagkorongozás, gyöngyfűzés, nemezezés, és kovácsolás). Mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló dolgot. Ha pedig nem érez magában annyi erőt, hogy megkisérelje a tehetségének a kibontakozását, akkor nézhetik, hogy a hozzáértők hogyan alkotnak.
Este közeledtével a szúnyogokkal együtt megérkeztek a zenészek akik a talpalávalót játszották. A népzene, és a tánc szerelmesei ilyenkor kiélhetik vágyaikat, mert rendszerint kifulladásig szól a zene. Ha pedig nem tudsz táncolni, az sem baj, mert a hozzáértők oktatást tartanak, és megtanítják az egyszerűbb tánlépéseket..
Éjfél után szép lassan oszlani kezd a vigadozásba belefáradt "tömeg". Másnap minden kezdődik előről.
A hétvégen viszont egy kicsit más a helyzet. Estig a programok a sora változatlan. A táncház előtt, azonban jazz koncertek színesítik az egyébként is változatos programot.
Péneteken este pl. a Dél-Alföldi Szaxofon Együttes volt a meghívott. Én csak este kilenc óra körül értem ki. Alig, hogy beléptem a táborba rengeteg rég nem látott ismerőssel találkozott a tekintetem. Olyan ez, mint egy nagy család. Gyorsan megtudakoltam, hogy mikor lesz a koncert. Igéretek szerint este tíz óra. - tudatták velem. Magamhoz vettem egy élteő ser italt, és a barátok társaságában vártuk a koncertet. Mindenki elmesélte, hol járt, és mi szépet látott előző találkozás óta, és persze, bemutattak még egy pár új ismerősnek is. Erről szól ez a tábor - ismeretek, és új barátok szerzéséről.
Az idő gyorsan szállt, az este tíz óra pillanatok alatt elérkezett, de a koncert csak nem akart kezdődni. Semmi baj - a témákból nem fogytunk ki, jól szórakozott mindenki, aki ott volt. Éjfél lehetett amikor hangolni kezdtek a zenészek. Lassan a hallgatóközönség is elfoglalta a helyét, és elkezdődött a koncert. Ekkor aztán hirtelen egycsapásra megszűnt mindekiben a rosszallás a csúszás miatt. Nagyon jó hangulatú, színvonalas koncertet hallhattunk. Nem volt véletlen, hogy a közönség vissza is tapsolta a zenészeket.
Őket Kerényi Robi és együttese (azaz felesége) követte, akik a moldvai táncházhoz szolgáltatták a zenét, de sajnos ezt már nem tudtam megvárni - indulni kellett haza. A barátok marasztalásának, és a zene vonzerejének, nehezen áll ellen az ember, de ha menni kell, hát menni kell.
Szombaton szintén csak este tudtam visszatérni a táborba. Nagy szomorúságomra Grencsóék koncertje már elkezdődött. A koncert első felvonásáról lemaradtam, ez főleg akkor kezdett bosszantani, amikor meghallottam a játékukat. Élvezetes volt. Grencsó a már jól megszokott rezzenéstelen arccal szaxofonozott, miközben a bőgős áthevülve a zene hangulatától - körbetáncolta a hangszerét.
Őket Dreschék követték. Kicsit féltem, hogy Grencsóék fergeteges koncertje után nehéz dolguk lesz. Kár volt. Dresch Misi szinte együtt élt hangszerével, és játékával lenyűgözte a közönséget. Nem szeretném háttérbe szorítani a zenekar többi tagját sem,Ők is csodálatos zenét produkáltak, felejthetelen emléket varázsolva emlékezetünkbe..
Kerényi Robiék folytatták a sort, majd egy másik zenekar következett, akit mindenki dicsért. Én személy szerint nem tudok hozzászólni, mert éppen egy érdekes emberrel beszélgettem (Szőke András filmekben szokott szerepelni). Tőle tudtam meg, hogy hamarosan elkészül egy új film a honfoglalásról, aminek szintén Szőke András lesz a rendezője..
Amikor visszamentem, már a diszkó ment. Ez volt a tábor záróbulija..
Hajnail ötig még a barátok társaságát élvezve szórakoztam. Majd nyugovóra tértem. Másnap délelőtt búcsút intettünk a tábornak, de tudtuk, hogy még visszatérünk egyszer..
Jövő nyáron ugyanitt. Remélem felkeltettem az érdeklődésedet, és Te is ott leszel velünk.
.
Ács Viktor


V. Vajdasági Táncháztalálkozó - Csóka - Jugoszlávia

1999. október 16. - előzetes program
10.oo - 12,oo Gyermektáncház
- - Délalföldi táncok -Gazsó Tibor- Forgatós egy.
- - Népdaloktatás -Ivánovics Tünde
- - Somogyi táncok -Alilovity Gojkó - Torontál egy.
- - Gyermekjátékok -Lukács Imre- Szökos egy.
13,oo - 18,oo Táncoktatás
- - Délalföldi táncok -Borsodi |rpád - Tisza egy.
- - Sóvidéki táncok-Kis Zselykó- Palló egy.
- - Szlovák táncok-Ana Vrbovska, Ondrei Bovdis - Szlovák egy.
- - Sárközi táncok-Decsi oktató- Decsi egy.
- - Szászcsávási tánc. -Trbán Mária
- -Szücs Gábor- Palló és Szökős
- - Bánáti szerb tánc. -Vesna Mickovic, Igor Popov- Szerb egy.
- - Rábaközi táncok-Juhász Gyula- Szökos egy.
- - Méhkeréki táncok-Lukács Imre- Szökos egy.
- - Bogártelki táncok -- zenél: Fodor Sándor "Netti"
- - Moldvai táncok-Kuli Orsolya, Kocsán László - Szabó Cs., Varga A.

19,oo - 19,4o Népzenei koncert
- - Kóta Együttes - Ada
- - Rézmonyos egy, - Szabadka
- - Torontál egy., Becskerek - Tisza tambura zkr, Pecelo
20,oo - 22,oo Gála műsor
- - Sóvirág táncegy., Csóka
- - Asszonykórus-Völgyes
- - Slovenska sporiceljna táncegy., Petroc - Forgatós egy., Moravica
- - Hagyományorzo egy.-Doroszló
- - Polgár Lilla - Szabó Csilla
Ivánovics Tünde-Micsik Béla
- - Batyu egy., Becse
- - Gyöngyösbokréta Hagyományörző egy, Decs - Kallós Zoltán, Válaszút
- - Palló egy., Nagyvárad
- - Gusle - táncegy., Kikinda
- - Szökos egy., Szenttamás
- - Cirkalom táncegy., Bácska Topolya
- - Fodor Sándor "Netti" és zkr.-a - Kisbács
- Jászság táncegy., Jászberény

22,oo - 05,oo Éjszakai táncház
- - Somogyi, mezőségi, kalotaszegi táncok
Info: Móra Ferenc - Művelődési Egy. - 23320 Csóka, Vinogradi br.3, Jugoszlávia
Tel:230/71-936
E-mail:vasit@ptt.yu, pasi@tippnet.co.yu


Magyar népzenét hallgathatsz, ha a
www.magyar.org/folklor/midi
címre kattintasz! /Hungarian Folk Dance Music & Songs/.
Felvidék | Kunság | Dunántúl | Szatmár | Szék | Lorincréve | Marosszék |Bonchida | Magyarpalatka | Moldva

Felvidéki táncok (Dances of Felvidék)
Gömöri ("Vasvári") verbunk (Men's Dance of Gömör [1:29, 10kB, szr-1999]
Farsangi tokehúzás (Carnival Dance) [1:58, 9kB, szr-1999].

Magyarország területéről:
Kunverbunkos és friss (Dances of Kunság) [2:27, 16kB, szr-1999]
Dunántúli táncok (Dances of Dunántúl)
Ugrós (Skipping) [1:26, 12kB, szr-1999]
Szatmári táncok (Dances and Songs of Szatmár)
Verbunk - Part 1 [0:38, 4kB, szr-1997]
Verbunk - Part 2 [0:38, 4kB, szr-1997]
Verbunk - Part 3 [0:38, 4kB, szr-1997]
Lassú csárdás (Három csillag jár az égen) [1:10, 5kB, szr-1998]
Lassú csárdás (Szivárványos az ég alja) [0:36, 3kB, szr-1998]
Lassú és friss csárdás (Zavaros a Tisza) [0:27, 3kB, szr-1997]
Friss csárdás (Szivárványos az ég alja) [0:24, 3kB, szr-1998]
Pittyedáré [0:45, 4kB, szr-1998]

Erdélyi táncok:
Széki táncok (Dances of Szék
, collected by László Lajtha in 1954)
Suru tempó (Fresh Men's Dance) [1:00, 12kB, fj-1998]
Suru tempó (Fresh Men's Dance) [0:57, 14kB, fj-1999]
Ritka és suru tempó (Slow and Fresh Men's Dance) [1:02, 12kB, fj-1998]
Suru tempó (Fresh Men's Dance) [0:50, 9kB, fj-1998]
Suru tempó - violin part only [0:34, 2kB, dc-1999]
Verbunk (Men's Dance) [1:20, 11kB, fj-1998]
Csárdás [0:58, 7kB, fj-1998]
Csárdás [1:35, 11kB, fj-1998]
Csárdás (Bonchidai menyecskék) [0:48, 6kB, fj-1998]
Csárdás [0:52, 6kB, fj-1998]
Csárdás [1:22, 10kB, fj-1999]
Magyar tempó [0:52, 14kB, fj-1998]

Lőrincrévi táncok (Dances of Lorincréve)
Pontozó (Men's Dance) [1:20, 15kB, szr-1998]
Oreges csárdás (Maros mellett elaludtam) [2:31, 7kB, szr-1998]
Marosszéki táncok (Dances of Marosszék)
Mezokölpényi forgatós és friss [2:10, 25kB, szr-1998]
Bonchidai táncok (Dances of Bonchida)
Verbunk [3:20, 32kB, szr-1998] - /3rd place on the Nation's Songs on Computer competition in Hungary, Nagyvázsony, March 1999/
Lassú, vastaghúros és friss [4:42, 27kB, szr-1999]
Magyarpalatkai táncok / Dances of Magyarpalatka
Szökos [2:29, 19kB, fj-1999

Moldvai énekek (Csángó Songs of Moldva, collected by Domokos Pál Péter this century and most of them are at least 200 years old.)
Azért szerettem [0:14, 2kB, szr-1999]
Hej, csillag, csillag [0:55, 4kB, szr-1999]
Az ardo szélibe [0:29, 2kB, szr-1999]
Lányka megyen az utcán [0:13, 3kB, szr-1999]
A kicsi madárka [0:26, 3kB, szr-1999]

Veress az ég tova felé [0:18, 4kB, szr-1999]
Kerek a szolo levele [0:51, 3kB, szr-1999]
Kisétálék kis kertembe [0:32, 1kB, fj-1999]

Fut a bácsu ló után [0:14, 3kB, szr-1999]
Mikor kicsi lányka voltam [0:14, 3kB, szr-1999]
Hegyen, földön járogatok vala [0:23, 1kB, fj-1999]
Feljött a nap, szépen ragyog [0:22, 6kB, szr-1999]
Fejér retek, fekete [0:14, 3kB, szr-1999]
Mikor leány voltam [0:21, 3kB, szr-1999]