Érdekességek a magyar Szent Koronáról      In English

Szent Korona és néphagyomány
Kiknek a képe van a magyar Szent Koronán?
A palást üzenete - avagy ki látható a paláston?
A magyar Korona különlegessége - avagy miért lett szent a Szent Korona?
A 10 000 forintos bankjegyen látható korona
Őfelsége, a Magyar Szent Korona /Csomor Lajos könyve/
Szent Korona
A magyar koronázási kellékek

Szent Korona és néphagyomány

A népi kultúra ugyanúgy magyar hagyományainkat őrzi, mint történelmi ereklyéink. Kódolt üzenetet tartalmaz. Az üzenetek megfejtésére a mai kor embere már csak segítséggel képes. Az inkvizíció könyvégetései, az idegen hódítók pusztításai ellen csak a szóbeli hagyományozás és a továbbadandó üzenet átkódolása segít. A Koronáról szóló néhány levelem gondolatisága ennek a népdalokban, népmesékben és tárgyi emlékekben meglévó kódnak a megértésében próbál segíteni azoknak, akik a nagyvárosi élet révén a természettől és a mítoszoktól már telejesen elszakadtak. Mert Koronánk üzenete - bármilyen szokatlannak tűnik is - szoros kapcsolatban van népdalaink, balladáink, meséink üzenetével.
A magyar Szent Koronáról az interneten sokféle nézet is olvasható. Az oktatásban használt sulinet oldal mellett megtalálhatóak Kovács Éva, Erdey Antal, Zétényi Zsolt gondolatai és az Országgyűlésben vitát kavart Csomor Lajos: Őfelsége, a Szent Korona c. könyvének összefoglalója is az MTV honlapján.
A KTI oldala is segít a tájékoztatásban. A kódolt üzenetről és a vele értelmezhető furcsának tűnő jelenségekről azonban még nem található összefoglaló anyag. Ezért vállalkoztam rá, hogy erről véleményeket gyűjtsek.

Kiknek a képe van a magyar Szent Koronán?

Krisztus (pantokrátor)
Gábriel arkangyal
Mihály arkangyal
András
Péter
Pál
Fülöp
Jakab
János
Tamás
Krisztus (fiúi szerepkörben)
Szent Kozma orvos-gyógyító
Szent György sárkányölő vitéz
Szent Demeter megtérített harcos
Szent Damián orvos
Geobitzász (Turkia királya) vagy I. Géza**
(Bíborbanszületett) Konsztantinosz római császár**
Dukász Mihály bizánci császár**

** mivel a zománcképeken látható személyek jelentősége a magyar történelemben nem túl nagy, többen is - köztük Csomor Lajos és Pap Gábor - úgy vélik, hogy az utóbbi három kép később csereként került rá a Koronára. Ezt támasztják alá a képeknél az utólagos mechanikai beavatkozásra utaló jelek./

Mit gondoltok, kinek a képével a kamera felé lépett be a Parlamentbe január elsején a Szent Korona? Egy apostoléval? Egy magyar királyéval? Jézus Krisztuséval?
Hát nem.
Dukász Mihályéval. Akihez a magyar nemzetnek semmi köze. És ráadásul tisztázatlan körülmények között került csereképként a Koronára. Ezt a képet csodálhattuk a helyszíni televíziós közvetítésekben.

És mit tippelnétek, kinek a képe tündökölt az első napi látogatóknak osztogatott emlékképen? Úgy van, eltaláltátok!
Január elsején sokat tanultunk. Sok százezeren agyunkba vésődött egy név: Dukász Mihály.
"Mikor kezdődik már el az a lakoma, ahol mindenkinek jut (és nem kell egymás ellen harcolni közben)?" Talán annak a képe lett volna az előre való, aki az előbbit mondta (és valóban a Korona elülső oldalán van)....

A palást üzenete - avagy ki látható a paláston?

A koronázási jelvények egyikén, a paláston a mártírok sorában egy különös kép található. Azonnal feltűnik, hogy hat ujja van. A felirat szerint Sephanus a neve (így, "t" nélkül!). Ilyen mártírt azonban nem ismerünk. Egy kis módosítással viszont Sebaldusnak is olvashatjuk. Mert Sebaldus valóban mártír volt. Így illeszkedik a palást mártírokat ábrázoló sorának rendjébe. Egy mártír, akinek hat ujja van - vagyis táltos tulajdonságok hordozója. A széles körben elterjedt nézet szerint azonban Stephanus áll feliratként a képen - a "t" hiánya említésre se kerül. Pedig csak meg kell nézni (az eredetin, a másolatán vagy akár egy fényképen): a "t" nincs ott. Ha feltesszük, hogy a palást készítője véletlenül "elírta" Szent István nevét, akkor meg mit kezdjünk a hat ujjal? Ha valóban Szent István van a paláston, akkor a kép azt bizonyítja, hogy István királyunk táltos volt. Vajon a hivatalos szakértők hogyan vélekednek erről az eddig nem tárgyalt kérdésről?
Mert az újrahímzés és a drapéria kitépett szálai mindenképpen azt jelzik, hogy valamikor beavatkozás történt - talán éppen azért, hogy gondolkodásunkat egy adott irányba terelje.
(Érzékenyebb lelkű embereknek az is feltűnt, hogy a koronázási jelvények parlamenti elhelyezésekor a Nemzeti Múzeumban még a korona mellett elhelyezkedő kard átkerült a Szent Korona alá, azt a képzetet keltve, mintha beleszúrna a Korona aurájába. A Dukász Mihály képénél az utólagos behelyezésre utaló nyomokról sem hallottunk még állásfoglalást a hivatalos koronaszakértőktől.)

A magyar Korona különlegessége - avagy miért lett szent a Szent Korona?

A magyar király koronázásra szigorú előírás volt érvényben: Fehérváron történjen, egy fő ünnepnapon, és az esztergomi érsek végezze. Érthető ez, hiszen az uralkodói és a házi (nem hivatalos) alkalmakkor hordott koronáktól eltérően a beavatási korona csak egyszer kerül a király fejére: a koronázáskor. Ezt a pillanatot nem lehetett "csak úgy" megismételni.
Különleges szerepét már értjük, de egy kérdés még tisztázásra szorul: miért lett szent a Szent Korona?
Franz Bock szerint nem magától értetődő, hogy egy Koronának "szent" jelzője legyen. Az egyetlen - korát, funkcióját, a felhasznált anyagféleségeket, a művészeti technikákat tekintve - a magyarral összevethető Korona a német-római császári Korona. Ezt azonban soha nem nevezték Szent Koronának (csak a birodalmat magát szent római birodalomnak) - országló koronának számított /országos ügyek intézésekor hordta az uralkodó/. A beavató korona a civilizált országok újabbkori történetében csak a magyaroknál fordul elő. A primitív népek köréből viszont van hozzá analógiánk (l. Diószegi Vilmos műveit és James Frazer: Aranyág c. könyvét, benne sámán- és táltoskoronákkal). Míg más népeknél a királyhoz készíttetnek koronát, addig nálunk fordított a helyzet: a koronához keresnek királyt. A magyar jog a legfelsőbb állami méltóságnak tekintette a magyar Koronát, tehát a mindenkori király fölé helyezte.
A Korona arányrendje mai formájában az aranymetszés szabályait követi - ez azt támasztja alá, hogy a két fő része szoros egységet képez és nem külön célra készült. Tehát a magyar Koronának egy magasabb rendű feladata volt, és "megjelenése" is rendkívüli: 19 zománckép díszíti. A zománcképek kapcsán feltételezhetjük, hogy a koronánknak képi programja (mélyebb, a mai gondolkodás számára rejtett, hosszú távra érvényes üzenete*) van - hiszen a német-római császári Koronának is van, pedig csak négy zománckép található rajta (Staats: Die Theologie der Reichskrone, 1976).
Koronánk különleges, beavatási szerepét támasztja alá az is, hogy a XV. századig nem volt hiteles ábrázolása (még a középkorban is a beavatási koronákat "ábrázolhatatlannak" tekintették).
Azt hiszem, hogy ezek a különleges tulajdonságok indokolttá teszik, hogy Koronánkat Szent Koronának nevezzék 1083, I. István királyunk szentté avatása óta.

* Ez az üzenet egyes kutatók szerint a fény felszabadításának az útvonalával hozható kapcsolatba. Ennek megértésében sokat segíthet a népi kultúra - népdalok, népballadák, népmesék, mítoszok - tanulmányozása. A párhuzamokról "A csillagok üzenete egy magyar népdalban" címmel nemsokára egy példát is olvashatunk ezen a lapon.

A 10 000 forintos bankjegyen látható korona

A külföldiek szerint szerencsés helyzetben vagyunk: ha a magyar Koronát Szent István fején akarjuk látni: csak előveszünk egy 10 000 forintos bankjegyet, és máris előttünk lehet. Nosza vegyél elő egyet. Ha ránézel, bizony elcsodálkozol: egy egészen más korona van I. István fején, mint amit 1978-tól a Nemzeti Múzeumban láthattál, január elsejétől pedig a magyar Országházban láthatsz. Rövid kutakodás után rádöbbenhetsz, hogy egy halotti koronával ábrázolták első királyunkat a legnagyobb címletű magyar bankjegyen.
A gondolkodó emberben ilyenkor felmerül egy kérdés: vajon más országban előfordulhatna-e ilyen negatív reklám az ország egyik legbecsesebb jelképével kapcsolatosan?
Van azonban ennél egy nagyobb baj is és ez bennünk, mindnyájunkban található: a felszínesség és a figyelmetlenség. Különben mivel magyarázható, hogy a 10 000 forintos papírpénz forgalomba kerülése óta nem tették az előbbi pénzen szereplő koronát szóvá olvasói levelek és vélemények tízezrei?
Szó nélkül elfogadjuk, hogy a Dukász Mihály képénél az utólagos behelyezésre utaló nyomokra a hivatalos koronaszakértők ne is reagáljanak.
Jó kérdések feltevése nélkül hogyan várhatnánk, hogy alapos válaszokat kapjunk?


The Holy Crown of Hungary on the 10 000 Forint note

Foreigners say Hungarian people are happy. If they would like to look at the Hungarian Crown (on the head of King Stephan) they can take a 10 000 Ft note: the picture is on that. Let's do it. Looking at the picture you'll get surprised: that is a quite different crown from the wellknown one which you could see since 1978 in the National Museum in Budapest and you can see now in the building of the Hungarian Parliament.
In a short time you can realize the crown on the paper (money) is a funeral crown on the first Hungarian king's head. The question is whether it could happen in another country to advertise one of the most valuable symbols of the country in such a negative way ? The real problem I think is in us inside. We are superficial and inattentive. Anyway how to explain that nobody has protested since the emission of the 10000 HUF note?
We accept without saying a word that there is no official explanation on the signes proving the picture of Mihály Dukász (Byzantine emperor) was put on the crown later.
Without putting good questions how can we expect right answers?

The special importance of the Hungarian Crown - why is holy the (Hungarian) Holy Crown?

There was a strict rule concerning the coronation of the Hungarian King: it must be held on a main holiday in Fehérvár and celebrated by the arcbishop of Esztergom.
It can be easily accepted, because the inititation crown (in contrast to the home and ruler crowns) was only once on the head of the ruler: during the coronation ceremony. This action never can be repeated so she is of a great importance.
Why is holy the (Hungarian) Holy Crown?.By Franz Bock it is not automatic to give a crown the "holy" attributive. The only crown having a bit similar importance is the Crown of the Holy Roman Empire. But it was never called "holy" (only the Empire was holy) - it was a ruler crown. The only initation crown in the modern history of the civilisation.is the hungarian Crown (see V. Diószegi's works and J. Frazer: Golden Branch* - shaman and "táltos" /priest-magician/ crowns). By the general rule the crowns were made for the ruler except Hungary where the ruler was chosen to the crown. By the Hungarian Law the Crown was the highest dignitary of the land, i.e. she was over the king in ranking.
The Crown structure follows the "golden section" rule, the two main parts are in closed unity. Her ornamentation consists of 19 enamel-works. She has a greater sacred importance and a so called "pictographic program" (a message valid for the future). The Crown of the Holy Roman Empire - having only four enamel pictures - has also a pictographic program (see Staats: Die Theologie der Reichskrone, 1976 - Theology of the Crown of the Holy Roman Empire).
A prove for the very special role of the Hungarian crown that there is no authentic picture of the Hungarian Crown until the 15th century (the initiation crowns were considered as irrepresentable objects).
I think the above mentioned specialities give the basis for the "holy" attributive of the Hungarian Crown having been called "holy" since the canonizing of Stephan I. in 1083.

*sorry, I do not know the oroginal title, the English translation of ARANY ÁG is golden branch