Erdélyi hírek - Transylvania
Muravidéki hírek - Northern Slovenia
Vajdasági hírek - Voivodina
Magyarországi hírek - Hungary
                  Észrevételek (e-mail)
Levelesláda

Készítette / Made by:
András Záhonyi, Budapest

A magyar kultúra hírei - Kelet- és Közép-Szlovákia

A Somodi Nyári Egyetem idén 1999 júl. 12-18. között JÁSZÓn kerül megrendezésre!

Ápr. 22., csütörtök 19:00, Rimaszombat: Tompa Mihály Napok
Közreműködnek: Dinnyés József és a Ghy'mes együttes

Márc. 13., Kassa: a Bekecs együttes koncertje

Az Ilosvai NTE bemutatója Nagyidán febr. 27-én 17 órától)
A Rozmaring NTE előadása Abaújszinán febr. 28-án)

A három éves füleki gyerek tánccsoport, a Rakonca (vez.: Varga Norbert és Lia) a gombaszögi és martosi siker után TV-szereplésre készül Rakonca
Nagyításhoz klikkelj a képre


Nov. 28-a, Fülekpüspöki Kultúrház: a 30 éves Palóc Néptáncegyüttes jubíleumi műsora

Emlékezés régebbi táborokra
Egy vidám füleki "csángó" Jászberényben
Füleki csángó

Bemutatkozik a
Nógrádi Polgári Klub
Nyári Egyetem Somodiban (egy asztalnál Grendel Lajossal, Kolár Péterrel)

A népi kultúra hírei - tudósítások

**Klikkelj a Szlovákiai magyar intézmények menüpontra a Fórum Intézet honlapján - a kassai Új Nemzedéket, az Árvácskát, a Dunaágat és a Ghymest is megtalálod ott.**


43. Országos Kulturális Ünnepség Gombaszögön

lásd: Új Szó, 1998. aug. 31. (cikkcímek: Egy fillért sem adott a tárca (1.old.),
Csak tiszta forrásból (2.old.))
Vélemények:
"A tiszta autentikát képviselő együttesek (a Szőttes Pozsonyból, a Rakonca gyerekcsoport Fülekről) sikert arattak mind a közönség előtt, mind a szakmai körökben. Sajnos ez a REGE és ÜZENET című, fény- és füsteffektusokkal, pénzzel csillogó, magyarkodást villogtató táncszínházi produkcióról már nem mondható el...
"Lagzi Lajcsiról, az ünnepség sztárvendégéről tudjuk, hogy giccs - de abban legalább profi, ezért hiteles a "mulatózene királya".
"...a Rege nem volt üzenet sem a múltnak, sem a mának, s főleg nem a jövőnek. Mert magyarnak lenni, az valami egészen más."
A Duna TV felvételt készített a fesztiválról.
SZLOVÁKIAI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR

1999 júl. 14-18., Gombaszögi Camping
Magyarszováti (és este a táncházakban) magyarbődi táncok tanítása
Oktatók: Bakonyi Erika és Richtarcsík Mihály
Abaúji hangszeres népzene (hegedű, négyhúros brácsa, bőgő)
Oktatók: Potta Géza és zenekara - Abaújszina, Hegedős együttes - Budapest, Agócs Gergely (furulya, duda, tárogató)
Kézműves foglalkozások
Pribék Gábor és Emőke (Kassa) - szövés, Gyetvai István és Zsuzsa (Fülek) - agyagozás, nemezelés
Gyermekfoglalkozások: Méhes Katalin (Komárom)
Információ:
Richtarcsík Mihály 00421-903-627197
Farkas József 00421-903-209615
Részvételi díj: 140 sk/nap
Étkezés: 140 sk/nap.
Jelentkezés: SZMF, Nám. 1. Mája 10-12., 81557 BratislavaSomodi Nyári Egyetem

(Somodi Fürdő - Drienovske Kúpele, 1998 július 6-12.)
Mottó:Amikor még van, tegyél minden zsebedbe aprópénzt - mily boldog leszel, ha összejön egy sörre való.
Zombori Ottó csillagász előadása   Irodalom határok nélkül Gál Sándor költő és vendégei   Mihályi Molnár László és barátai


Részletes program:
06.07-e:
19.00 Megnyitó (Boros Jenő nagykövet)

A Cserhát üdvözlete (A Csemadok fiataljainak műsora)
07.07.:
10.00: Emberi jogok és kisebbségi jogok (Dr Lós S.)
14.00: A demokrácia iskolája (Mihályi M. László vendégei)
19.30: Hiedelmek és tények az égi jelenségek vizsgálatában
Zombori Ottó előadása


Gondolatok és kérdések az előadás kapcsán:
Mi jut eszedbe arról, hogy "SZILVESZTER"?
Ki vagy és miért is vagy itt a Földön?
Látta-e már valaki szabad szemmel az Uránuszt?
Melyik jelenleg a Naprendszer legtávolabbi bolygója?
Miért rövidebb 7 nappal az őszi napfordulótól a tavasziig terjedő félév a másiknál?

A kevés tudás is elég - de az legyen százszázalékig biztos!
Hell Miksa csillagász és egyben zseni sírfelirata:
Itt fekszik Hell Miksa - magyar

Teremtésmítosz: A Nap és a Hold jön és megy és mindig visszatér. Az ember jön és megy - és nem tér vissza.
Ezért a kozmosz gyermeke kitalálta a misztikát, a mesét és a vallást, hogy elterelje a saját figyelmét saját múlandóságáról - a halálról és az öregedésről.

Az Élet kialakulásáról:
Mázlink van - a kozmosz pont odáig sűrűsödött, hogy az univerzumban egyébként nem termelődő kálcium, vas és magnézium létrejöhetett (szükségesek az élet megjelenéséhez a Földön).

Csillagjóslás: nem igaz semmi se belőle, de ez nem érdekel senkit.
Az ősrobbanástól a modern tudásig - időrendi áttekintés.

Simonyi Károly, Petőfi Sándor, Teller Ede, Semmelweis Ignác, Konkoly-Tege Miklós, Bolyai János, Eötvös Lóránd, Hell Miksa - mi a közös bennük?
(Megoldás: krátert vagy kisbolygót neveztek el róluk.)

A Föld forog a Nap körül? - Kopernikusz túl korán tette fel a kérdést...

Miért előny a Butaság - és milyen egy Bibliát nem értő hatalmi elit iskolarendszere?
/Sajnos tapasztaljuk...
Részlet a Tízparancsolatukból:
Ne lopj (annyit)
Felebarátod feleségét ne kívánd (nagyon)/

07.08-a:
10.00: A Csemadok nemzetmegtartó szerepe (Kolár P.)
14.00: A teremtésmítoszok és a csillagok (Zombori O.)
19.30: Csillagászati világképünk az ezredfordulón (Zombori O.)

07.09-e:
10.00: A kortárs magyar irodalom Erdélyben (Láng G.)
14.00: Magyar példamutatás 1848-ban (Dr. Fazekas Cs.)
19.30: Erotika a népköltészetben (Romhányi A. Ferencz É.)

07.10-e:
10.00: Határok és régiók az ezredfordulón (Komlós A.)
14.00: Az erkölcsi értékrend alapjai (Dr. Dobos F.)
19.30: Hitvalló énekek (Écsi Gy.)

07.11-e:
11.00:
Irodalom határok nélkül
(Gál Sándor költő /Kassa/ és vendégei
- köztük Kántor Lajos /Korunk Szerkesztősége/, Láng Gusztáv (Szombathelyi TF), Grendel Lajos /Kalligram/)

Gondolatok és kérdések a beszélgetés kapcsán:
1. Beszélgetés az erdélyi magyar irodalomról Láng Gusztáv vezetésével
Az erdélyiség (a történeti transzilvanizmus) eszméje
- A protestáns Erdély önálló magyar "állam" a török hódoltság idején, a katolikus Habsburg-birodalom ellenfele
- Az erdélyi psziché
- A haza és a szülőföld kettéválása
(A lélek szerinti haza és az állampolgár térkép szerinti hivatalos hazája nem azonos)

Az Erdélyí író Budapesten tud publikálni, de nem tud írni. Otthon tud írni, viszont nem lehet publikálni.

A jövő útja: felkészülés a világdemokráciára - beilleszkedés a
HÁZ - UTCA - VÁROS - ORSZÁG - VILÁG - VILÁGMINDENSÉG egyetemes rendbe,
ahol a régiók szerepe felértékelődik ( a müncheni ma nem németségére, hanem bajorságára büszke)

"A mű akkor kezd létezni, amikor valaki befogadja".
Mindenki a saját problémáiról szeret olvasni (l. a XIX. századi erdélyi szász irodalom) - de a jó író továbbmegy: nem elégszik meg azzal, hogy az olvasó tejes önelégültséggel tegye le a könyvet, hanem kikényszeríti, hogy a hibákkal, negatívumokkal is szembenézzen - és esetleg ideges legyen tőle.
Egyébként nem eléggé hatékony és jó ez így, mert a problémában érintett ő saját maga írta meg.
- A XX. sz. erdélyi alkotói: Reményik Sándor, Áprily Lajos, Kányádi Sándor, Karácsony Benő, Tamási Áron, Dsida Jenő, Sütő András, Kós Károly (az erdályi gondolat megtestesítője).
Amíg az anyaországban a népies-urbánus ellentéttel foglalkoztak, addig a nem hierarchikusan építkező, a román nemzeti és ezen keresztül a francia, valamint a világirodalomhoz is kapcsolódó erdélyiek többször megelőzték az anyaországi kezdeményezéseket (pl. szürrealista alkotásaikkal).
Az anyaországnak is szüksége van a leszakadt kisebbségektől jövő energiára: a kapcsolat a nyelvromlás ellen hathat - pl. "Bandi" (személy) nem ugyanaz, mint "a Bandi" (Erdélyben a csődört szólítják így).

Egyébként Kányádi Sándor Fekete Pirosát ma egy felvidéki jobban érti, mint egy angyalföldi vagy dunántúli anyaország-beli.
Minél kisebb egy csoport, irodalma annál minőségibb kell legyen - hiszen ilyenkor az olvasó mű értékét nézi.

Rendszeres kapcsolattartásra, folyóiratokra lenne szükség - és egy ezt koordináló intézményrendszerre, élén a Magyarságmenedzselő Intézetre.

2. A hermeneutika mint az irodalomkutatás és elemzés eszköze

3. A szlovákiai magyar irodalom és könyvkiadás helyzete napjainkban

14.00: Értékvesztés a XX. században (Mihályi M. László vendégei)


Gondolatok és kérdések a beszélgetés kapcsán:
Gordon-módszer: Beismerése annak, hogy
"A te szemszögödből nézve valószínűleg én is ugyanezt mondanám."
Veszíteni rossz -ne akard, hogy a másik veszítsen!
Tárd fel kártyáidat, ismételd el a másik álláspontját, mielőtt érvelni kezdesz - így könnyebb elérni azt a pontot, ami neked és a másiknak is még megfelelő.

Minden relatív
A boldogság illúziója (idézet Bettes Pista "Hogyan lehetünk boldogok" c. verséből):
valamelyik alig
vagy csak időközönként
használt ruhadarab zsebében
felejtsünk hanyagul aprópénzt
hódoljunk szenvedélyünknek
míg úgy hozza a sors
pénz nélkül maradunk
ilyenkor esne legjobban
egy sör vagy egy szivar
zsebeinkben lázasan kutatni kezdünk
milyen eredménnyel?


19.30: Ki tud többet, ki tud jobbat?

07.12-e:
10.00: A demokrácia bizonyítványa (vitafórum és értékelés)

minden nap lélektani csoportfoglalkozás (Dr Hadas Katalin)

Mihályi M. László vendégei:
(Szabó Ottó képzőművész nem tudott eljönni)
Dobos Ferenc szociológus
Tóth István történész
(Pénzes Éva /FIDESZ-iroda/ nem tudott eljönni)

A témák alig változnak...
Záhonyi András emlékezése a XI. Somodi Művelődési Tábor programjaira
1991. júl. 13-21.
"Határtalan gondolatok" - Dalmai Á. (KMKSZ), Gál S. (Csemadok OV)
"Dunának, Oltnak egy a hangja"
Novák Ferenc "Tata" koreográfus rendhagyó történelemórája
"Népfogyatkozás?" - Dr Popély Gy. történész
Hol tart ma a csiilgászat? - Dr Bödők Zs.
"Tudod, hogy nincs bocsánat"
Molnár István "Mo'ni" és zenésztársai megzenésített versei
Széchenyi és a reformkor - Dr. Gazda I. tudománytörténész
Mesterségünk: népzenész -
Csámborgó zenekar
Csámborgó zenekar

A gyerekeknek: szövés, gyöngyfűzés, agyagozás, mesemondás, játszóház
Felnőtteknek: kirándulás, filmvetítés, beszédművelés, csillaglesés
Részvételi díj: 20 sk/nap


Vissza a főmenüre