Erdélyi hírek - Transylvania
Muravidéki hírek - Northern Slovenia
Vajdasági hírek - Voivodina
Magyarországi hírek - Hungary
                                    Észrevételek (e-mail)
Levelesláda

Készítette / Made by:
András Záhonyi, Budapest

A magyar színházi és művészeti élet hírei Felvidéken
(Komáromi Jókai Színház, Nyitrai Bager Színház, Nagyszombati Színház, Jókai Napok, kiállítások, Mečiar búcsúdala)
Fórum Intézet
Fórum Intézet
  Új Szó   Érsekújvári hetilap
klikkelj a Castrumra
Castrum (Érsekújvár)
 

Jún. 4-13., Kisvárda: a Határon Túli Magyar Színházak XI. Fesztiválja
DUSZA ISTVÁN tudósítása alapján (Új Szó)

Egyre kedvesebben, zavarmentesen és az otthonosság érzetének a felkeltésére tett igyekezettel folyik az élet a Kisvárdi Fesztiválon. Magára vessen az, aki nem így érzi, hiszen csak magával hozott görcsök, tévedések és rossz előadások zökkenthetik ki ennek a már-már idillikusnak tetsző szakmai világnak az egyensúlyából. Régi közhely, hogy messziről jött ember azt mond, illetve… azt ír, amit akar. A kisvárdai fesztivál esetében ez aligha van így, hiszen mind a kassai Thália Színház, mind a Komáromi Jókai Színház társulata ott volt, de ott volt Varga Emese dramaturg szakos főiskolai hallgató is.

Ez a fesztivál olyan, mint egy sokszögletu, tükörfalú szoba, ahol az is látszik, ami a hátunk mögött van, vagy éppen a hátunkon cipelünk. Különbözo látószögekből tűnnek fel az érkezők, és tűunnek el a távozók.

Kisvárda sokszorozó tükör, amely még ha olykor egy-egy szubjektív látószögbol némelykor torzít is, a látható összképet tekintve biztosan eligazít. Idén ebben a tükörfalú szobában a szlovákiai, vagy ha úgy tetszik, a felvidéki magyar színházak az előző évadokhoz képest kevésbé látszódtak csillogni. Ha nem is átütő szakmai sikerrel, de idén is látható volt a felvidéki magyar színházművészet. Elvégre a három, pénzösszegeket tekintve is egyenrangú nagydíj és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nagydíj után következő Kisvárda város nagydíját az újvidékiekkel megosztva a kassaiak kapták meg. Az Árkosi Árpád rendezte Az ügynök halála címu Arthur Miller-dráma előadása elsősorban azzal a puritánsággal, alázattal és a bonyolult filozofikus színpadi játékokhoz nem szokott néző számára is megértheto és megérezhető gondolati képlettel tűnt fel, amely messze átlépett a művész-színház kontra közönség-színház nevu ostoba vitán. Az ebben az előadásban Willy Loman szerepét vendégként játszó Czintos József szatmárnémeti színész az egyenrangúnak kikiáltott nyolc színészi díj egyikét vehette át.
Ha arra gondolok, hogy a komáromiak a közönség kegyeit kereső előadások sorában hangos sikert arattak a Várszínházban játszott Hyppolit, a lakájjal, akár azt is állíthatom, hogy elégedettek lehetnek. Azt meg már senki sem tudja meg, mennyire sikerült volna egy más időpontban jobban eljátszani Csiszár Imre félresikerült, unalmas rendezésében az Utazás az éjszakába címu O' Neill-darabot. Csakhát látható volt ott olyan zenés produkció is (a sepsiszentgyörgyiek Kakuk Marcija), amelyből két színészi alakítást is jutalmaztak. Vagyis aligha a szakmai és a közönségízlés különbözőségeirol lehet szó. Annak idején frissen végzett színészekként Stubendek Katalin a La Mancha lovagja című zenés játékban nyújtott alakításáért és Bandor Éva az Yvonne burgundi hercegnő címszerepének, valamint a Mágnás Miska noi foszerepének megformálásáért kaptak színészi díjakat. Kisvárdán idén is a közönségdíjat az a kolozsvári színinövendékekből álló társulat kapta Moliére Képzelt betegének eljátszásáért, amelyet a zsüri is a Magyarok Világszövetsége Páskándi-díjára tartott érdemesnek.
Ennek a sokszor csupán félresikerült színházi előadásoknak a védelmében csiholt álvitának a cáfolata maga a fesztivál is. Hiszen mind a beregszásziak eredendően új szemléletű Tragédia-értelmezése, mind a kolozsváriak A Lourcine utcai gyilkosság-a, mind a marosvásárhelyiek Chioggiai csetepaté-ja, de a sepsiszentgyörgyiek Isten hozott, szellő-je is annyira közönségsiker volt, mint amennyire általános szakmai elismerést aratott. Érdemes megnézni, hogy az előbbi felsorolás sorrendjében a rendezok közül a beregszászi Vidnyánszki Attila és a sepsiszentgyörgyi Bocsárdi László dolgozott saját társulattal. De a Chioggiai csetepatét rendező Novák Eszter az egyik legeredetibb színpadi látású fiatal budapesti rendezőként járult hozzá ennek az erdélyi színháznak a művészi konszolidációjához. (Marosvásárhelyen Novák Eszter rendezte Goldoni Chioggiai csetepatéját.)

Nem kevésbé jelentős, hogy a könnyed Labiche-vígjátékot Kolozsvárott stílusbravúrral, formai szigorúsággal és színészi koncerttel színpadra állító román rendezo, Vlad Mogur is közönségsikert aratott.
Miért kell itt szünet nélkül a szakma és a közönség ízlésének az ellenkezésérol beszélni? Elvégre Kisvárdán is bebizonyosodott, hogy a legszebb színpadi pillanatok ugyanúgy magával ragadják a közönséget, mint ahogyan ámulatba ejtik a pályatársakat - színészeket, rendezőket, dramaturgokat, kritikusokat. Ez a fesztiválévad arra mindenképpen jó volt, hogy minden színházért élő, színházban és színházért gondolkodó felvidéki magyar tudatosítsa: vezetési hibák miatt a szatmárnémetit és a nagyváradit kivéve, az erdélyi színházak a most beérő fiatalítás és a román színházi élethez való szerves kapcsolódás után igencsak gazdagodtak, gyarapodtak. Beregszászról évadonként legalább két előadással nemzetközi sikereket érnek el. Újvidéken és Szabadkán is feltörekvő fiatalokat látni a színpadon.

Csak reménykedhetünk, hogy öt-hat év múlva színházaink kilábalnak abból a mély gödörből, amelybe társulataink szakmai babonák, nemzedéki féltékenységek, színészi önelégültségek okán és a politika hálójában objektív, illetve szubjektív okokból vergődve jutottak.

Nyitrai színházi ajánlat áprilisban
Divadlo Andreja Bagera, Nitra (April)
26.: Bunbury - avagy Hazudj Igazat! (A komáromi Jókai Színház vendégjátéka)
14.: Plánka - Tervecske
12., 20., 30.: Tri vežké ženy - Három Nagy Asszony (E. Albee)
19-20., 29. Machbeth (Shakespeare)
12. Perinbaba - Dunyhás Anyóka (aki tud jobb fordítást, írja meg!)
13., 21., 28.: 1+1=3 - Egy meg egy az három
7-10., 15-17., 22-24.: Fidlikant na streche - Hegedűs a Háztetőn

A Komáromi Jókai Színház ajánlata áprilisban
9., 10., 16., 24., 25.: Bunbury - avagy Hazudj Igazat! (O. Wilde zenés vígjátéka)
24., 25.: Kakuk Marci (Tersánszky Józsi Jenő)
(18., 19., 22.: Kassán, 20.: Rozsnyón, 26.: Nyitrán, 28.: Somorján)
12., 19., 20., 21.: Táncra születtünk (Az Ifjú Szívek tánckara és a Ghymes zenekar)
A Nagyszombati Színház műsorából
Urbánek Ferko: S'kriatok - Manó
H. Hesse-B. Gindlová-I. Blahút: Augustin
Felix Mitterer: Návštevné hodiny - Látogatási idő
Roman Polák: Robinson hl'ádá lod', ktorá stros kotá - Robinson kalandjai (keresi a hajót, amelyik a magassági ponton hajótörést szenved...)
H. Ibsen: John Gabriel Borkman
Daniel Soulier: (P)oláske (A szerelemről - utána)
   
Karika Lívia festménye
Festmény

(Kiállítás Somorjaii Művészeti Iskolában 1999 máj. 31. és jún. 21. között)
A festő vidám
(hiszen rákerült az Internetre)
A kép festője
Egy régi kép a rozsnyói Andrássy Dénes (ma Safárik) utcáról
A régi Rozsnyó
Nagyításhoz klikkelj a képre

1998. jún. 10-14., Komárom (Komárno): Jókai Days / Jókai Napok

(Theater Festival / Színházi Fesztivál)
Mottó: "Az otthon utáni második házunk: a SZÍNHÁZ"
Avagy szabad-e a többséget - a jószándékú, rutintalan, amatőr színészeket - magas mérce szerint értékelni?


Résztvevők:Komáromi Táncszínház
- Illés-Keszegh: A márciusi naphoz
Kármán Színkör,Losonc
- Molnár-Zerkovitz: Doktor úr
Garamvölgyi Színpad, Léva
- Örkény: Vérrokonok
Picaro Műhely,Budapest - Boldog békeidők
Miranda Színjátszókör, Várhosszúrét
- Isten véled édes Piroskám
Zsákszínház, Fülek
- Örkény: Macskajáték
Káosz Dramatikus Táncszínház, K.helmec
- Sárogh:Változat a megváltásra
Mandala Mágikus Színház, Sepsiszentgyörgy
- Az idő arcai
Humánia Drámai Műhely,Budapest
- Amado-Pozsgay: Jemanzsá
Diák színjátszókörök
Elõadói estek - Tóth Attila, Bodor Palkó Pál, Vas Ottó
A Petőfi Szavalóverseny résztvevői
Nyertesek:

Versmondók:
Hunyák Gréta (Tornalja), Hindulák Nika (Tornalja), Menyhárt Adrianna Rimaszécs), Hanusz Zsuzsa (Somorja), Annus Angelika
Prózamondók:
Mátyás Anikó Érsekújvár), Mihály Gyula (Fülek), Kadarka Endre (Párkány), Perleczky Annamária (Dunaszerdahely)

Nívódíj: Zsákszínház (Fülek)
A legjobb női alakítás díja: Mede Gabriella - Zsákszínház (Fülek)
Ferenczy Anna díj: Szalay Zoltán
Elismerő oklevél:
Maszk Diákszínpad - Érsekújvár
Fókusz Diákszínpad - Dunaszerdahely
Bódi Andrea - Zsákszínház (Fülek)
Setény Lajos - Kármán Színkör (Losonc)
Sheffer Frigyes - Garamvölgyi Sz. (Léva)
Életmű-díj: Mede Gabriella - Zsákszínház (Fülek)

Ha többet szeretnél megtudni, olvassad el a VISSZHANG ot, a Fesztivál lapját!
Néhány gondolat a fesztivál ideje alatt naponta megjelenő szókimondó újságból:
Jókai Napok: haldoklik vagy újjáéled?
Lapos vagy magávalragadó előadások?
"Színházi perverzió" és "hülyeség a köbön", vagy bíztatásra érdemes, fejlődésre képes, lelkes dilettantizmus? - avagy szabad-e és etikus-e a zsürinek profi mércével mérni ée értékelni az amatőr színjátszást?
Elcsépelt közhelyek vagy szép ötletek?
Érthetetlen művek vagy lelkünket,szellemünket építő alkotások?
Fesztiválklub: egészséges véleménynyílvánítás, õszinte kritika vagy kocsmahangulat?
Mi a Jókai Napok küldetése?
"Az édes szókat a keresztről levesszük, fájdalmas igéink kebelünkbe tesszük,
melengetjük őket, s világ csodája, ráhelyezzük gyöngén gyermekünk ajkára."
(idézet Kulcsár Ferenc verséből)


Keleti hangulat a Mandala Mágikus Színház előadásán
A Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld jelei. A szellemi másvilág kapuja. Madách és Goethe.
Az ösztönös öröm ősemberétől az inkvizíció idegen imájáig. Kard, könny, körtánc, koronázás, kéj, kehely, könyv. Kőműves és kommunista, demagóg diktátor és demokrata.
Szeretet.
Választhatsz.

Keleti kultúra

Zentai Színtársulat

Készítette:
Záhonyi András
     Levélküldés
Levelesláda
Vissza a főmenüre