Néptáncfesztivál versenyprogramokkal, de verseny nélkül

V. Bakony Néptáncfesztivál

Ajka, 1998 május 22-23.

A záróműsor előtt egy nagy kosár virággal köszöntötte a Pipacsok együttes a rendezőket. Stílszerűen pipacsokkal. "Honnan hoztátok?" - kérdezték az ajkaiak. "Otthonról" - volt a válasz.

A pipacsok természetesen a kultúrházhoz közeli árokpartról származtak. A székelykeresztúri táncosok mégis igazat mondtak: ők már "otthon" érzik magukat Ajkán.

A résztvevők bemutatása és a zsűri értékelése

A meghívott zsűri hosszasan értékelt, a rendezők értékes díjakat adhattak át a szponzoroknak köszönhetően - de sorrendet senki sem állított fel. Minden együttesnek jutott díj - no meg hozzájárulás az utazási költségekhez. A mai fesztiválokon szokatlan versenynélküli hangulat csak tovább fokozta a fesztivál családias jellegét. A zsűri tekintélyét mutatja, hogy tagjait az értékelés előtt és után is megkeresték a résztvevők szakmai kérdésekkel. Senkinek se jutott eszébe, hogy protekciót szeretnének - inkább az együttesek többségére jellemző általános hibák kiküszöböléséről érdeklődtek: a szép és eredeti viseleteket a táncosok nem tudják úgy felvenni és nem tudnak úgy megjelenni, ahogy azt a hagyományőrzők teszik (kitűrt ingek, túl nagy méretű csizmák, a szemet eltakaró kalap, a hajviselet). Egyszerű jótanácsot kaptak: tükör mindenütt van - csak bele kell időnként nézni.

A Pipacsok Táncegyüttes Székelykeresztúrról, Romániából érkezett. ők Ördöngősfüzesi táncokat mutattak be. Koreográfusuk László Csaba.

Az Egyesült Államokat is megjárt együttes új fiatal táncosaival is bizonyította: az esti látványos gálaműsorban való részvételre nem véletlenül kérték fel őket. A Küküllő-menti és a sóvidéki dialaktus a szó szoros értelmében a táncosok vérében van - ez nem is csoda, hiszen születésük óta ott élnek.

A néptáncfesztiválokon már látott sokszáz mezőségi koreográfia után nehéz dolog újat mutatni. A táncházakban ritkábban táncolt ördöngősfüzesi táncokban ritkábban alkalmazott átvetős figura bemutatásával. Sajnos a hosszú út utáni fáradtság és a fiatal táncosok vékony testalkata felerősítette az improvizációra épülő koreográfia részleteinek kidolgozatlanságát.

A gálaműsoron bemutatott Küküllő-menti anyagra épülő műsoruk nagy része hangulatos improvizációnak tűnt - pedig tudvalevően sok gyakorlás van mögötte. A remek és pajzán szövegű énekeket, valamint a mások szeretőit táncával csábítgató, ám végül magányosan maradó cigánylány táncát ugyanúgy ámulva és pisszenéstelenül csodálta a közönség, mint a Gombostelke környéki román férfitáncokat virtuózan bemutató legényeket - köztük a koreográfus Csabát is, akinek párja a csárdásban akár a lánya is lehetne. Ez a korkülönbség szerencsére egyáltalán nem látszik a táncban....

Kívánjuk nekik, hogy legközelebb már a színpadon is annyit és olyan önfeledten tudjanak mosolyogni, mint az előadás után sörözgetés közben.

A házigazda Ajka-Padragkút Táncegyüttes Hlinyánszky Tamás Bodrogközi bálját mutatta be. A látványos eszközös táncokat bemutató koreográfiát a Jánosi együttes zenéje kísérte. Mivel a produkció egy Bodrogköznél szélesebb terület szokásait mutatj be (pl. Hegyalja és Zemplén), érdemes lenne ezt az elnevezésben is jelezni.

Az egyik szólótáncos a teli pálinkás pohárral akrobatikus ügyességgel eljárt tánca után közönség fergeteges tapsa közben ihatta ki a benne lévő - kólát. A leglátványosabb versenyprogramban teljesen hitelesnek tűnt a bálgazda az egész fesztiválra is érvényesnek bizonyuló kijelentése:

"Tegnap is ma mentünk haza, ma is holnap megyünk haza".

Másik programjuk, Kovács Norbert Szatmári táncok című alkotása is igazolta, hogy nehéz a botoló helyét megtalálni egy szatmári koreográfiában - kívánjuk, hogy a koreográfus és a táncosok ne hagyják abba a keresést. Kár, hogy a látványos produkció a még figyelemreméltóbb Bodrogközi bál után következett a programban, így nem tudta tovább fokozni a hazai közönség lelkesedését. Érdemes lenne a két szám sorrendjét felcserélni.

A Régi(j)ók Néptáncműhely Etyekről Ki viseli a kalapot? címmel táncokat mutatott be a Kis-Kükőllő mentéről. A koreográfiát László Csaba készítette.

A fél éve alakult együttes első fesztiválszereplésén a férfi és a nő kapcsolatáról szóló táncprodukcióban nehéz feladatra vállalkozott: autentikus tánccal elvont gondolatokat próbál elmondani a közönségnek. A többszáz kilóméteres távolság miatt csak hétvégeken gyakoroló csoporton még a színpadi tánc közben is látni lehet, hogy egy hullámhosszon vannak a tagjai. Reméljük, hogy legközelebbre még kidolgozattabbá válik produkciójuk, pl.a ráadásban eltáncolt új táncjelenet is érthetővé válik a közönség, számára: megvilágosodik előtte, hogy a kalap csak akkor kerül vissza a fiúk fejére, ha a közönség is úgy akarja, és tapsával követeli, hogy a természetes "rend" ismét helyreálljon. Így tiltakozhat az ellen, hogy a nők hordják a nadrágot, akarom mondani a kalapot...

Szerencsére ezek a tematikusságra vonatkozó kérdések a baráti közösségbe tartozó és a tánctudásban még eltérő szinten álló táncosokat egyáltalán nem zavarták: ők felettébb élvezték a pontozót, a csárdást, a szegényest és az orgonazenével kísért szászcsávási zsoltár eléneklését is (sajnos csak egy szólamot hallhattunk a különlegességnek számító ötszólamban is énekelni tudó csávási kórus repertoárjából) - pontosan úgy, ahogy azt Lapádon, Magyarózdon vagy Szászcsáváson teszik az ottaniak.


Szakajtó Néptáncegyüttes, Homokbödöge

Müller Zoltán: Dél-alföldi táncok

Rábaközi táncok

Hihetetlennek tűnik hogy egy kb. 800 lakósú községben 200 fiatal táncol! Pedig így van ez a Pápa melletti Homokbödögén. Igaz, a képzett zenészekből álló Zöldpántlika ízes zenéjével még nem találták meg kapcsolatot a táncosok, de több közös gyakorlással még élvezetesebbé lehetne varázsolni produkciójukat. Erre biztosan lesz majd lehetőségük, hiszen Dunaszerdahely ás Somorja nincs is olyan messze Pápától.

A zenészek öltözete lehetne ünnepélyesebb és érdemes lenne a gyenge hangú kiscimbalmot nagyobbra cserélni.

Kinizsi Táncegyüttes, Tapolca

Tarjáni Sándor: Sárközi táncok

Rábaközi táncok

Somogyi mulatság

Az anyagi nehézségekkel indokolható gépzenei kíséret sokat elvett az egyébként szépen előadott táncok látványosságából. A sárközi tájegység a táncban egészen Madocsáig szélesedett, ezért a címválasztás nem a legjobb.

Jó lenne, ha a somogyi táncokban az inkább erdélyre jellemzó esztamos csapásolást a Dunántúlra jellemző düvősre módosítanák.

Honvéd Bakony Táncegyüttes, Veszprém

Balla Zoltán: Magyarszentbenedeki táncok

Szabó Szilárd: Kalocsai táncok

A Küküllő-menti tánc még nem állt össze, pedig képzettek az együttes táncosai. A brácsakíséret késetta hegedűhöz képest, ez is hozzájárulhatott a pontozó pontatlanságához. A fiúk kartartásán is javítani kellene.

Kis-Balaton Táncegyüttes, Balatonszentgyörgy

Péter Zsolt: Mátyusföldi táncok

Tímár Sándor: Üveges leánytánc

Szabó Zsolt: Buzsáki táncok

A mátyusföldi táncok jó hangulatot teremtettek. A seprűs- és váskatánc, a mártogatós előadásán meglátszott, hogy a koreográfus Felvidékről érkezett.

A buzsáki mulatozásban a remek atmoszférát teremtő mókamester még a jó ízlés határain belül maradt, reméljük, hogy máskor sem lépi majd át.


A fesztivál utolsó vacsoráját, a 200 főre elkészített bográcsban főzött gulyást a táncosok és a nézők együtt fogyasztották el, mégis maradt belőle másnapra. Reméljük, hogy jövőre még többen jönnek majd el az évek óta remek hangulatban zajló Ajkai Fesztiválra - legfeljebb majd 400 főre kell főzni.


You are the visitor No. / Eddigi látogatók száma: