A magyar nyelv Rubik-kockája     In English
Részlet Kiss Dénes: Bábel előtt c. könyvéből

MAGYAR SZERVES MŰVELTSÉG
Molnár V. József: Gyermekrajzok
Pap Gábor: Hortobágyi csikós karikás ostor
Szelestey László: Pásztor népművészet
Készülőben: Molnár V. József: Magyar népművészet (diaképek)
Grandpierre Attila csillagász
Ősnyelv - nyelvŐS? (Kiss Dénes könyve)
A magyar rovásírás története és ábécéi
Mesevilág /Az Életfa Alapítvány honlapján/
Előadások a magyar hagyományokról
(havi program)
Miskolci Bölcsész Egyesület


A magyar nyelv ékeskedő képlete

E
E K E
E K É K E
E K É K É K E
E K É K E K É K E
E K É K E K E K É K E
E K É K E K É K E K É K E
E K É K E K E K É K E
E K É K E K É K E
E K É K É K E
E K É K E
E K E
E

Valóban mondható, hogy ez az alakzat a magyar ragozó nyelv működésének ékes képe.
EK
EKE
EKÉK
EKÉK-e?
ÉK
ÉK-e?
ÉKE
ÉKE-e?
ÉKEK
ÉKEK-e?
KÉK
KÉKE
KÉK-e?
KÉKEK
KÉKEK-e?
/KÉKEKÉ
Mint e hangzók vagy betűk.
Amivel a földet szántják.
Az eke többesszáma.
Kérdés.
Az ősi és ma sem nélkülözhető eszköz vagy ékszer
Vagy más? (Kérdés.)
Éke valaminek.
Ennek vagy annak ékesítője? (Vagy csúfsága?)
Pattintott, ősi alapeszközök vagy ékszerek.
Kérdés.
Szín.
Például: kéke az égnek.
Kérdés
A kék többesszáma.
Kék színűek-e?
Birtokos rag (a kékek tulajdona), tájszavak esetében kérdőszócska (kékek-é)./

A 16 (a tájnyelvi példával 17) szóhasználat bemutatása azért lehetséges, mert a magyar ábécé hangzóinak, akárcsak a számoknak nemcsak alaki értéke - jelentése van, hanem helyi is!
Bizonyos hangzók, hangkettősök, hármasok stb. a szavak végén ragokként, jelekként - toldalékként - viselkednek és meghatározzák a jelentéstartalmat. De ugyanezek előfordulhatnak a szavak elején és közepén is. Jelen esetben az E, É lehet birtokos rag, illetve kérdőszócska, a K pedig a többesszám jele.


The Rubik cube of the Hungarian Language
BEFORE BABYLON - a book written by Kiss Dénes

The visual image of the Hungarian language

E
E K E
E K É K E
E K É K É K E
E K É K E K É K E
E K É K E K E K É K E
E K É K E K É K E K É K E
E K É K E K E K É K E
E K É K E K É K E
E K É K É K E
E K É K E
E K E
E

This is the visual image of the agglutanating Hungarian language.

EK
EKE
EKE-e?
EKÉK
EKÉK-e?
ÉK
ÉK-e?
ÉKE
ÉKE-e?
ÉKEK
ÉKEK-e?
KÉK
KÉKE
KÉK-e?
KÉKEK
KÉKEK-e?
/KÉKEKÉ
Plural of the fifth letter of the alphabet /Es/
Plough
Is it a plough?
Ploughs
Are they ploughs?
Wedge
Is it a wedge?
His/her ornament
Is it his/her ornament?
Wedges, ornaments
Are they wedges/ornaments?
Blue (colour)
Blue of something (e.g. blue of the sky)
Is it blue?
Plural of blue
Are they blue?
Possession of blue objects (and dialect: question tag)/

The table above shows 16 (with the dialect 17) different word forms and phrases of three Hungarian sounds but other variations are also possible (different combination of vowels E, É and consonant K because the sounds of the Hungarian alphabet (like digits of a number) convey meaning and also have a place value. Some sounds and sound groups added to the word behave as suffixes denoting pluralization, possessives, etc. thus defining meaning. They may also take a front position as prefixes or be in a mid-position. In the lists of words E, É may form a question or a possesive case whereas K is a plural suffix.