Segítõ Erõ

A HONLAP JÚLIUSBAN

KÉSZÜL EL TELJESEN.

  

 

 

 

 

 

AZ ALAPÍTVÁNY IRODÁJA 1998. JÚLIUS 1-TÕL ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK.CÍMÜNK: 

1133 BUDAPEST, GOGOL U. 13.

TEL: 329-4699, FAX: 349-3941

E-MAIL: uwbp@c3.hu

 
 

A United Way szervezetének története

 

1887-ben Denverben (USA) megalakult az elsõ United Way, amely helyi szervezeteket mûködtetett. 1970-tõl United Way of America néven az USA-ban mûködõ legnagyobb adománygyûjtõ és támogató szervezetté vált. Hagyományosan olyan közösségfejlesztõ rendszer, amely önkéntes aktivisták tömegére támaszkodva felméri és meghatározza a közösségek szükségleteit, adománygyûjtési hagyományokat fejleszt ki. Bevételeibõl a helyi igények és szükségletek megoldását segítõ szervezeteket, alapítványokat vagy egyesületeket támogat.

1974-ben alakult meg a United Way International, azzal a céllal, hogy a United Way addig kidolgozott és jól mûködõ rendszere nyomán segítse a világ más népeit azonos célú és hasonló felépítésû szervezetek létrehozásában. A világon jelenleg 33 országban mûködik helyi United Way szervezet. Magyarország 1991-ben lépett be e világméretû hálózatba, azáltal, hogy létrejött a United Way Magyarország Alapítvány. 1998-ban már 21 United Way szervezet mûködik országszerte.

 

 

Magyarországi United Way Szervezetek Címlistája

Szervezet neve

Ügyvezetõ

Cím

Tel/Fax

E-mail

UW-Nyugat-Magyarország

Szászné Horváth Katalin

9400 Sopron, Tómalom u. 23.

(99) 311-361

UW-Kisalföld

Panker Mihály

9024 Gyõr, Mónus Illés u. 41.

(96) 427-166

UW-Hevesi Táj

Geml József

3300 Eger, Bajcsy-Zs. Út 9.

(36) 418-875

Uwheves@c3.hu

UW-Somogyország

Völgyi Attila

7257 Mosdós, Petõfi u. 4.

(82) 377-050

UW-Kiskunfélegyháza

Budainé Nagy Katalin

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 1.

(76) 361-640 (76) 463-226

UW-Vas

Hajdu István

9700 Szombathely, Hóvirág út 15.

(94) 325-073

UW-Dél-Dunántúl

Fonai László

7627 Pécs, Hársfa u. 4.

(72) 213-343

UW-Észak-Kelet Magyarország

Dr. Illés József

4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 37/B

(42) 406-789

UW-Nyitott Ajtó

Tutinka Zoltán

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 24.

(30) 303-855

UW-Õrbottyán

Gombos Miklós

2162 Õrbottyán, Rákóczi út 121.

(28) 360-170

UW-Békéscsaba

Szikora István

5600 Békéscsaba, Kazinczy út 4. I/49.

(66) 444-544

Uwbcsaba@c3.hu

UW-Dombóvár

Ruzsits Éva

7200 Dombóvár, Kossuth u. 65.

(74) 465-525

UW-Vértes Vidéke

Kovács Istvánné

2800 Tatabánya, Szt. Borbála tér

(34) 316-644

UW-ESE

Némethy Mária

2119 Pécel, Pihenõ u. 2.

(28) 454-076

UW-Kiskunhalas

Tóth Istvánné

6400 Kiskunhalas, Báthori u. 1.

(77) 423-290

UW-Szekszárd

Dér Miklósné

7100 Szekszárd, Mártírok tere 10.

(74) 316-722

UW-Zala

Mátraházi Zoltán

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.

(30) 572-048

Segítõ Erõ UW-Budapest

Kovács Valéria

1027 Budapest, Kapás u. 31. II/18.

(1) 214-8041

Uwbp@c3.hu

UW-Tata

Zombori Mihály

2890 Tata, Május 1. Út 24.

(20) 423-830

UW Együtt Balotaszállásért

Lendérné Nagy Katalin

6412 Balotaszállás, Petõfi út 37.

(77) 442-038

UW-Magyarország

Dr. Kiripolszky Mária

1026 Budapest, Fillér u. 47/A

(1) 316-3241

Uwhun@c3.hu

 

 

ALAKULÁS

A Segítõ Erõ Alapítvány alakuló ülése 1996. május 3-án volt. A célokról történõ megállapodás után kimondták az United Way Budapest Alapítvány megalakulását, megválasztották a 11 fõs kuratóriumot, valamint a kuratórium elnökét. Az elnöki tisztet Köves Tamás tölti be.

A Fõvárosi Bíróság 1996.10.10-én vette nyilvántartásba az Alapítványt.

 

A kuratórium döntése nyomán, a szükségletfelmérõ kérdõív adatait figyelembe véve, megfogalmazásra kerültek a következõ évi stratégiai célok, és prioritások. 1997-ben a kuratórium a következõ célokat kívánta támogatni, amelyek egyben az adománygyûjtésben megjelölt célokat is jelentették. Ezek a következõk:

 

Adománygyûjtõ telefonvonal beindításáról, videofilm és reklámspot készítésérõl született határozat, amelyek a munkahelyi adománygyûjtés eredményességét segítik elõ. 1997. március 24-e óta fogadja a hívásokat az adománygyûjtõ telefonvonal. A telefonos adakozás lehetõségével azokat kívántuk elérni, akik kis összeggel, vagy önkéntes munka felajánlásával tudnak hozzájárulni a célok megvalósításához; vagy otthonukat nem tudják elhagyni, de segíteni szeretnének. 1997 nyarán a televízióban sugárzásra került egy reklám spot, amely az adománygyûjtõ telefonvonalat népszerûsítette.

 

BEMUTATKOZÓ RENDEZVÉNY - 1997. MÁRCIUS 26.

 

Az Alapítvány március 26-án tartotta bemutatkozó rendezvényét a Flamenco szállodában, amelyre meghívást kapott valamennyi kerület polgármestere, szociális osztályvezetõje, a helyi lapok és televíziós társaságok fõszerkesztõi, valamint a partner szervezetek képviselõi. Az esemény célja a potenciális partnerek megnyerése és a nyilvánosság tájékoztatása volt az Alapítvány létérõl, terveirõl, módszereirõl és az együttmûködés lehetõségeirõl.

 

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte: Göncz Árpád köztársasági elnök úr, Vera Blinken asszony, az USA magyarországi nagykövetségének képviseletében, Demján Sándor és Czirják László, a United Way Magyarország igazgatótanácsának képviseletében. Köszöntõt mondott Demján Sándor, a United Way Magyarország igazgatótanácsának elnöke, majd Köves Tamás, a kuratórium elnöke bemutatta az United Way Budapest Alapítvány Kuratóriumának tagjait. Ezt követõen beszélt az Alapítvány létrejöttérõl, célkitûzéseirõl és az 1997. évi terveirõl, valamint a partnerekkel történõ együttmûködés fontosságáról.

A rendezvényen beszédet mondott Göncz Árpád köztársasági elnök úr, a United Way Magyarország tiszteletbeli elnöke, aki beszédében az United Way mozgalommal való találkozását, kapcsolatát és személyes véleményét mondta el.

Göncz Árpád elgondolkodtató, meleg hangú köszöntõje megadta a résztvevõk és a Kuratórium tagjai között késõbb zajló párbeszéd alaphangját és nagymértékben hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

 

 

 

AMCHAM KOKTÉLPARTI - 1997. JÚNIUS 11.

 

Az amerikai érdekeltségû vállalatok adományozásba történõ bevonásának elsõ lépéseként került sor egy tájékoztatóra, június 11-én, a Gundel étteremben. Az AMCHAM koktélparti résztvevõi megismerték az Alapítvány céljait és a támogatás lehetõségének különbözõ formáit. 120 szervezet képviselõi voltak jelen, amelyek közül a partin öten jelezték, hogy szeretnék megismerni, és esetleg kipróbálni a munkahelyi adománygyûjtést. Az azóta eltelt idõszak alatt a fent jelzett öt cég képviselõjén kívül újabb 3 cég kereste meg az Irodát, hogy támogatni szeretnék az adománygyûjtést, keressük fel õket.

 

UTA-H KAMPÁNYINDÍTÓ - 1997. szeptember 20.

 

A United Technologies Automotive Hungary és a Segítõ Erõ United Way Budapest Alapítvány közös rendezvénye 1997. szeptember 20-án volt. Ezen a közös kampánynyitó rendezvényen a munkavállalók bérükbõl havonta levonható összegek formájában 123 felajánlást tettek havi 49 900 Ft értékben, az Alapítvány céljaira. Az UTA-H jelmondatát: "csapatban gyõzni", Steiner László, a cég igazgatója, beszédében kiegészítette a csapatban segíteni mondattal. A rendezvényen résztvevõk és családtagjaik, kb. 1000 ember ismerte meg a United Way munkáját. Ingyen léptek fel a mûvészek, akiknek adománylevélben, a helyszínen készült fényképekkel köszöntük meg segítségét.

 

ADOMÁNYGYÛJTÕ TEVÉKENYSÉG

 

Az Alapítvány stratégiai célkitûzéseiben kiemelt helyet foglal el az adománygyûjtõ tevékenység. A kuratórium hosszú távú terve szerint Magyarország elsõ számú adománygyûjtõ szervezetévé kíván válni. A közcélokra történõ polgári adakozás hagyományát szeretné kiépíteni hazánkban. Véleményük szerint az elszegényedés folyamatát csak a társadalmi szolidaritás erõsítésével és az egyéni felelõsségvállalással lehet megállítani. Az emberek rossz közérzete és helyzete csak akkor változik, ha mindenki kiveszi részét a segítségnyújtásból és megteszi azt más emberek helyzetének javítása érdekében, amire lehetõsége és módja van. A kuratórium elképzelése szerint, ha az embereknek lehetõségük van segíteni, akkor meg is teszik azt, mert fontos számukra az a jó érzés, amit a segítségnyújtás ad.

 

Ahhoz azonban, hogy a szándékból konkrét cselekedet legyen, szükség van a motivációra, a lehetõségre és a társakra is. Az Alapítvány ennek a háromnak a biztosításán fáradozik, amely hatalmas feladat és sok munkát ad. A társadalmi folyamatok nem kedveznek az efféle gondolkodásnak, ugyanis a gazdasági átalakulás, a közcélokra rendelkezésre álló források beszûkülése, a jóléti szféra nagymérvû leépülése inkább versenyhelyzetet teremt az emberek között és individuális megoldások választására sarkall. Éppen ezért minden tevékenység, ami a közösségi felelõsségvállalást tartja ébren, a konkrét hasznán túl morális jelentõséget is nyer, amelynek nagy szerepe van az emberek jó közérzetének megõrzésében.

 

Az Alapítvány kuratóriuma a fentiek szellemében az adománygyûjtõ tevékenységet olyan eszköznek tekinti, amely a rendelkezésre álló források átcsoportosításával hozzájárul egy adott csoport közösségi célú tevékenységének megvalósulásához és a közösségi felelõsségvállalás eszméjének erõsítéséhez. A helyi közösségek önkéntes munkáján múlik, hogy az összegyûjtött források milyen mértékben hasznosulnak: minél jobban kiépülnek a civil felelõsségvállalás és a közösségi kontroll konkrét formái, annál nagyobb a valószínûsége, hogy a közösség számára legfontosabb célok megvalósítására áldoznak erõt és forrást. Az Alapítvány a helyi célokra történõ adománygyûjtés beindítását legalább olyan fontosnak tartja, mint a munkahelyi kampányokat: ezt azonban csak helyi szervezetek aktív részvételével lesz képes megvalósítani. Az adománygyûjtõ kampány elõkészítõ munkái 1996 novemberében kezdõdtek meg.

 

  

TÁMOGATÓINK VOLTAK 1997-BEN 

Hálózat a demokráciáért Programiroda

Bankers Trust

Hotel Flamenco

Stúdió 10. Kft.

Doba Kft.

4 N Kft.

SPEED PRESS

Ricoh Hungary Kft.

DataNet Kft.

Soros Alapítvány

Szív TV

Gundel étterem

Ernst & Young Kft.

TMC Kft.

PR Herald

UTA-H

Fõvárosi Kézmûipari Rt.

ÁB AEGON

X-BYTE Kft.

Meeting Kft.

22 elõadómûvész

295 magánszemély

 

TÁMOGATÓINK 

Egy szállodatársaság rendszeresen helyet ad az Alapítvány rendezvényeinek és vendéglátást is biztosít.

Egy exkluzív étterem vezetõsége vállalta a koktélparti finanszírozásának a költségeit.

Egy nyomdaipari kft kedvezményes áron készítette el az Alapítvány tájékoztató brosúráját.

Egy Internet szolgáltató ingyenes E-mail és Internet hozzáférést biztosít.

Egy alapítvány szintén ingyenes E-mail és Internet hozzáférést biztosít.

Egy televíziós társaság felvette, majd videofilmet készített a bemutatkozó rendezvényrõl.

Egy másik televíziós társaság elkészítette, és ingyen sugározza a reklám spotot és a PR riportot.

Egy irodagép cég kedvezményes áron biztosította a fénymásoló megvásárlásának lehetõségét.

Egy kommunikációs kft vállalta az adománygyûjtõ telefonhoz ingyenes vonal biztosítását.

Egy nemzetközi bank-szervezet szabadon felhasználható pénzadományt küldött.  

Az adományok értéke összesen körülbelül 4 millió forint.

 ADATOK AZ 1997-BEN GYÛJTÖTT FORRÁSOKRÓL

 

Továbbadott források

Az Alapítvány elsõ évében 1.800.000 forint pénzbeli és 10.150.000 forint értékû természetbeni adományt gyûjtött és adott tovább szociális programok megvalósítására más szervezeteknek.

 

Adománygyûjtésre fordított források

A kampányhoz használt írott, grafikus és audio-vizuális anyagok készítésére; valamint a rendezvények és a médiában történõ megjelenések költségeire 965.000 forint pénzbeli és 3.950.000 forint természetbeni forrást gyûjtöttünk.

 

Mûködéshez használt források

Az Alapítvány mûködési kiadásaira 388.831 forint pénzbeli és 250.000 forint természetbeni támogatást gyûjtöttünk, amely az elengedhetetlenül szükséges feladatok megvalósítása miatt volt szükséges: fénymásológép beszerzése, Internet-csatlakozás megoldása és a harmadik munkatárs foglalkoztatásának bére. Ez az összeg az Alapítvány által 1997-ben gyûjtött forrásoknak nem egész négy százaléka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖNCZ ÁRPÁD KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚR

KÖSZÖNTÕ BESZÉDE

 

(AZ UNITED WAY MAGYARORSZÁG TISZTELETBELI ELNÖKE)

 

 

Kedves Barátaim!

Mikor ‘92-ben elõször jártam az Egyesült Államokban, bemutattak nekem egy urat, történetesen a United Way amerikai vezetõje volt, azt mondták: “vigyázz, ez az ember Amerika leggazdagabb és legfontosabb embere”. Akkor nem egészen értettem, mert nem kötötték össze egyik világcéggel sem a nevét, a United Way nevét nem ismertem addig, a beszélgetés elég sokáig tartott és roppant megnyerõ volt. Én az United Way-t a magam részérõl úgy fordítottam, hogy “Egyesült Erõvel”. Lehet, hogy a lényeget talán egy árnyalattal jobban kifejezi, de mindegy, a név már megvan, a névjegy megvan, a védjegy is megvan, mindegy.

Én azt hiszem, hogy a United Way száz évvel ezelõtt néhány alapigazságot fedezett fel. Az egyik alapigazság volt, hogy a szegények könnyebben adnak, mint a gazdagok. Érdemes tehát a társadalom széles rétegeihez fordulni és kis összeget, olyan összeget kérni, amelyet mindenki elbír és ennek fejében le lehet venni a válláról a gondot, hogy milyen célra adja, mert voltaképpen az Alapítvány, a United Way fordítókorongként mûködik, tehát, amit összegyûjt a társadalomtól, azt utána csatornázza és oda juttatja, olyan célra, amit az adakozó is kíván, vagy pedig meg van gyõzõdve, hogy jó célra megy. Ebben viszont van egy másik magyar mondás, amelyik azt mondja: segíts magadon, az isten is megsegít. Mert senki nem tudja, hogy a holnap mit hoz számára, névtelenül adakozik, névtelenül adakozik valakinek, mert nem célzott, tehát senki sem tartozik érte hálával, mindenki megengedheti magának, hogy ha viszonozni akarja, amit kapott, azt másnak viszonozza, ne annak, akitõl kapta, hanem annak, aki a legjobban rászorul. Ez megint nagyon fontos volt, mert kikapcsolt egy feszélyezõ kérek-adok kapcsolatot, tehát nyugodtan tud az ember úgy adakozni, hogy tudja, biztosabbnál biztos benne, hogy jó helyre megy és mégsem kell céloznom és nem kell utánajárnom, nem kell a szégyenérzetemet legyõznöm azért, hogy nekem van és neki nincs és nem kell a másikat zavarba hoznom azzal, hogy megalázzam, mert adok neki valamit, mert ezt egy névtelen szervezet, illetõleg, ha nem is névtelen, de személytelen szervezet vállalja magára, abszolút szakszerûen.

A United Way tehát a társadalmi szervezõdések között a jótékonykodásnak, az önsegítés és mások megsegítésének legtapintatosabb és legjárhatóbb útját választotta, amelyiket én-meg vagyok gyõzõdve, hogy Magyarországon elég sokan fognak támogatni. Eddig, ha jól tudom, 22 szervezetetek van, helyileg mûködik, igen tisztességesen és igen szép munkát végez, hogy ha még nem is százmilliárdokat oszt ki, reméljük, eljutunk ide is.

Még egyvalamit szeretnék mondani, amit kevesen tudnak Magyarországon, hogy a posztkommunista országok között a társadalmi szolidaritás és a társadalmi kezdeményezés Magyarországon a legfejlettebb. Ezt borzasztó nehezen hiszik el, mert errõl soha senki nem ad hírt, de ha történetesen belátása van erre a területre, és tudom, hogy itt Magyarországon a polgári kezdeményezések száma tízezres nagyságrendben mérhetõ. Ugyanez az olykor legfejlettebbnek mondott országok egyikében-másikában a mi országcsoportunkban még a százas nagyságrendet sem éri el, ami arra vall, hogy az igény él az országban és tulajdonképpen azért nem látható és azért látható kevésbé, mint amekkora a jelentõsége, mert mindenki külön-külön küzd azért, hogy szerezzen magának szponzort, szinte a szponzorok számára is ez elviselhetetlen terhet jelent, mert a könyvkiadástól, a folyóirat kiadástól az iskolatejig az égvilágon mindent társadalmi kezdeményezéssel, polgári kezdeményezéssel oldunk meg, de szétszórt és mindenütt kérni kell és mindenütt várni kell és mindenütt koldulni kell érte. Az United Way ezt is kikapcsolja. Tehát, a kérdés most az: kétirányú tevékenységben, az egyik, hogy hogyan tud eljutni mindenhova valóban, a munkahelyeken lehet legjobban eljutni, Amerikában a rendszeres és az önként vállalt felajánlásnak a fizetésbõl levonása a módszer, aki vállal annyit, amennyit havonta vállalni tud. Ezt ki kell építeni, a másik pedig, hogy a forgatókorong technikáját kell kiépíteni. Egyszer a polgári kezdeményezés, és a segítséget igénylõ polgári kezdeményezések felé, másszor pedig a következõ sín az önkormányzatok felé, akiket agyonnyom a segélyezésnek a terhe, elegendõ pénzük nincsen, küzdenek a lehetõségeikkel, pontosabban a behatárolt lehetõségeikkel és küzdenek a pénzhiánnyal.

Ez a három tevékenység, a kétféle szervezés és a begyûjtött pénzeknek a felhasználása azt hiszem, bõséges munkát jelent az Alapítványnak. Én csodálom, hogy mindössze két fizetett alkalmazottal, állandó alkalmazottal dolgoznak, szinte elképzelni nem tudom, hogyan lehet ezt megoldani, de gondolom úgy, hogy önkéntes munkásaik vannak szép számmal, mert a “segíts magadon, isten is megsegít-ben” benne van az, hogy önként csinálok valamit, mert az mindenképpen potenciálisan nekem is a javamra válik, amit másnak adok, az is. Úgy hogy én az ötletet, a megvalósítását igen nagy jövõjûnek vélem, borzasztóan örülök, hogy Budapesten most kerül rá és ilyen súllyal. Hiszen hallottuk a névsorát azoknak, akik részt vesznek a megszervezésében és a létrehozatalában, ez önmagában is garanciát jelent. Azt hiszem, a mostantól számított egy-két éven belül olyan tényezõ lesz Budapesten is, amelyikkel számolnia kell a fõváros szociális igazgatásának és a Budapesten dolgozó összes szociális szervezeteknek, illetõleg társadalmi kezdeményezéseknek, akik partnerként kapcsolódni fognak ötletekkel, segítséggel, programokkal és azt hiszem, munkatámogatással a United Wayhez. Ehhez kívánok én sok szerencsét és köszönöm a kezdeményezõknek a munkáját és szerencsén kívül kívánok nekik erõt és kitartást is hozzá, mert nem lesz ez a munka könnyû. Köszönöm szépen. (Taps)

 

 

Szeretne Ön adományozni?

 

Miért épp minket válasszon?

10 érv, hogy mellettünk döntsön

 

 

 

Amennyiben felajánlást szeretne tenni a Segítõ Erõ United Way Budapest Alapítvány számára, legyen szíves kitölteni egy felajánló lapot, s akár postán, akár E-mailen juttassa el hozzánk, s mihamarabb kapcsolatba lépünk Önnel.

 

 

 

 FELAJÁNLÁS

 

A Segítõ Erõ United Way Budapest Alapítvány céljaival és módszereivel egyetértve szeretnék segítséget nyújtani rászoruló embertársaimnak.

Ennek érdekében havonta felajánlok ..................forintot, amelyet az Alapítvány az általam megjelölt célra fordít.

 

1998....................hónaptól kezdõdõen a fenti összeget folyószámlámról átutalom a Segítõ Erõ United Way Budapest Alapítvány 10900028-00000007-50650294 számú folyószámlájára.

 

Kérem, hogy adományomat a következõ célra fordítsák:

 

Hátrányos helyzetû gyermekek oktatása

Idõs emberek otthoni ellátása

Nagycsaládban élõ gyermekek esélykiegyenlítõ támogatása

Létminimum alatt élõ emberek számára élelmiszer és

tisztálkodószer juttatása

Bármelyikre, a fent felsorolt célok közül

 

Megbízásom a visszavonásig érvényes.

 

Hozzájárulok a nevem és adományom nyilvánosságra hozatalához.

 

igen

nem

  

Név.......................................................................................................................

 

Lakcím.................................................................................................................

Folyószámla szám - -

Adóazonosító jel  

 

................................

Budapest, 1998................................ aláírás

 

Az adományozás választható formái:

 

SZÁMLÁRA TÖRTÉNÕ BEFIZETÉS: Az Alapítvány számlájára befizetheti csekken vagy átutaltathatja az alábbi számlaszámra: CREDITANSTALT 10900028-00000007-50650294.

MUNKAHELYI ÁTUTALÁS: Ez a forma azoknál a cégeknél lehetséges, amelyekkel megállapodást kötött a United Way Budapest Alapítvány. Az adományozó megbízása alapján, a munkabérébõl felajánlott összeget vállalata átutalja az Alapítvány számlájára.

 

TELEFONOS ADOMÁNYOZÁS: A hívó fél a 06-90-411-000 szám felhívásakor az alapítvány céljait ismertetõ tájékoztatót hallgat meg. Az adomány összege percenként 120 forint + ÁFA. A hívó fél szándékán múlik, hogy hány perc díjának megfelelõ összeget ajánl fel.

 

A nagycsaládosok szociális helyzetét javító, szervezett keretek között zajló helyi akciók és programok megvalósításához kíván hozzájárulni támogatásával az Alapítvány.

 

A hátrányos helyzetû gyermekek esélykiegyenlítõ oktatásában szeretnénk közremûködni. Az ösztöndíj - támogatásra általános és középiskolás gyermekek esetében az oktatási intézmény, nappali tagozatos felsõfokú oktatásban résztvevõ esetében az ott mûködõ alapítványok adhatnak be pályázatot. Oktatási intézmények pályázhatnak még iskolai keretek között zajló, a hátrányos helyzetet csökkentõ, felzárkóztató vagy az esélykiegyenlítést megcélzó programokkal is.

 

A Kuratórium segíteni kívánja olyan szociális diszkontok létrehozását, amelyekben a rászorulók természetben kapnak meg az alapvetõ élelmiszerekbõl és tisztálkodási szerekbõl álló csomagokat. A támogatásra szociális diszkontokat mûködtetõ, vagy azt létrehozni kívánó szervezetek nyújthatnak be pályázatot. Az Alapítvány a támogatását nem pénzben, hanem áruban nyújtja.

 

Az idõs emberek otthoni gondozásához szeretne hozzájárulni az Alapítvány azzal, hogy támogatni kívánja azokat a már megvalósult programokat, amelyek lakásukban élõ idõs emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat, nem üzleti alapon. A Kuratórium csak kivételes esetben támogat tisztán egészségügyi ellátást nyújtó programokat.

 

Az Alapítvány egyéneket, családokat közvetlenül nem támogat. A fent megjelölt célok elérése érdekében tevékenykedõ szervezetek már mûködõ programjait támogatja, a pályázatokon alapítványok, egyesületek és önkormányzati intézmények indulhatnak.

 

 

 

Az adományozás választható formái:

SZÁMLÁRA TÖRTÉNÕ BEFIZETÉS: Az Alapítvány számlájára befizetheti csekken vagy átutaltathatja az alábbi számlaszámra: CREDITANSTALT 10900028-00000007-50650294.

MUNKAHELYI ÁTUTALÁS: Ez a forma azoknál a cégeknél lehetséges, amelyekkel megállapodást kötött a United Way Budapest Alapítvány. Az adományozó megbízása alapján, a munkabérébõl felajánlott összeget vállalata átutalja az Alapítvány számlájára.

 

 

Új telefonos adományozást vezetünk be egyéni adományozók részére. A hívó fél a 06-90-411-000 szám felhívásakor az alapítvány céljait ismertetõ tájékoztatót hallgat meg. Az adomány összege percenként 120 forint+ÁFA. A hívó fél szándékán múlik, hogy hány perc díjának megfelelõ összeget ajánl fel.

 

A nagycsaládosok szociális helyzetét javító, szervezett keretek között zajló helyi akciók és programok megvalósításához kíván hozzájárulni támogatásával az Alapítvány.

 

A hátrányos helyzetû gyermekek esélykiegyenlítõ oktatásában szeretnénk közremûködni. Az ösztöndíj - támogatásra általános és középiskolás gyermekek esetében az oktatási intézmény, nappali tagozatos felsõfokú oktatásban résztvevõ esetében az ott mûködõ alapítványok adhatnak be pályázatot. Oktatási intézmények pályázhatnak még iskolai keretek között zajló, a hátrányos helyzetet csökkentõ, felzárkóztató vagy az esélykiegyenlítést megcélzó programokkal is.

 

A Kuratórium segíteni kívánja olyan szociális diszkontok létrehozását, amelyekben a rászorulók természetben kapnak meg az alapvetõ élelmiszerekbõl és tisztálkodási szerekbõl álló csomagokat. A támogatásra szociális diszkontokat mûködtetõ, vagy azt létrehozni kívánó szervezetek nyújthatnak be pályázatot. Az Alapítvány a támogatását nem pénzben, hanem áruban nyújtja.

 

Az idõs emberek otthoni gondozásához szeretne hozzájárulni az Alapítvány azzal, hogy támogatni kívánja azokat a már megvalósult programokat, amelyek lakásukban élõ idõs emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat, nem üzleti alapon. A Kuratórium csak kivételes esetben támogat tisztán egészségügyi ellátást nyújtó programokat.

 

Az Alapítvány egyéneket, családokat közvetlenül nem támogat. A fent megjelölt célok elérése érdekében tevékenykedõ szervezetek már mûködõ programjait támogatja, a pályázatokon alapítványok, egyesületek és önkormányzati intézmények indulhatnak.

 

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK 1997

 

 

Havasi Gyopár Alapítvány

15 idõs ember otthoni gondozását támogattuk 150.000 forinttal.

 

Pomázi Szociális Gondozási Központ

Idõs emberek önsegítõ programját támogattuk 150.000 forinttal.

 

Soroksári Karitász Alapítvány

Diákok tanfolyami, szakköri és tandíját támogattuk 100.000 forinttal.

 

Belvárosi Tanoda Alapítvány

A diákok tanulási képességét fejlesztõ tanfolyamát támogattuk 200.000 forinttal.

 

Józsefvárosi Tanoda Alapítvány

Hátrányos helyzetû diákok tanulását, fejlesztését segítõ programot támogattunk 100.000 forinttal.

 

Periféria Alapítvány

A diákok csoport terápiás részvételi díját támogattuk 80.000 forinttal.

 

Burattinó Iskolaalapítvány

A tanulók szakköri részvételi díját támogattuk 100.000 forinttal.

 

Csíki hegyek utcai Általános Iskola

A Bölcs Bagoly gyermek tanulmányi mozgalmat támogattuk 70.000 forinttal.

 

Vermes Miklós Általános Iskola

A diákok tanulmányi versenyeken való részvételét támogattuk 100.000 forinttal.

 

Dunakeszi 5. számú Általános Iskola

A diákok szakköri részvételi díját támogattuk 150.000 forinttal.

 

Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola

A gyerekek mozgásmûvészeti tanfolyami díját támogattuk 50.000 forinttal.

 

Szervátiusz Jenõ Általános Iskola

A természetbúvár kör vetélkedõ sorozatát támogattuk 50.000 forinttal.

 

Hild József Általános Iskola

A tanulók erdei iskolai részvételi díját támogattuk 100.000 forinttal.

 

 

Telepy utcai Általános Iskola

A tanulók erdei iskolai részvételi díját támogattuk 100.000 forinttal.

 

Józsefvárosi Óvodás Gyermekek Neveléséért Alapítvány

15 óvoda gyermekeinek vadasparki kirándulását támogattuk 100. 000 forinttal.

 

III. számú Összevont Óvoda

Az óvodások népi tánc tanfolyami részvételi díját támogattuk 60.000 forinttal.

 

Pesterzsébeti Család és Gyermekvédelmi Központ

Hátrányos helyzetû gyerekek óvodai programját támogattuk 140.000 forinttal.

 

 

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK 1998

 

Augusztus 2-9. Zebegényi táborozáson vesznek részt a következõ szervezetek: