BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET
Mi a KIE? Egyesület, melyet olyan ifjú emberek hoztak létre, akik magukat keresztyénekként határozzák meg.
– Így áll össze a Keresztyén Ifjúsági Egyesület. –


150 évvel ezelõtt Angliában egy fiatalembert megrázott a céltalanul csellengõ, a munkanélküliségnek és szegénységnek kiszolgáltatott, tunyaságra ítélt fiatalok sorsa és tömege. Néhány barátjával összefogva elhatározták, hogy a maguk eszközeivel megpróbálnak segíteni. Azóta a KIE (YMCA) a világ egyik legnagyobb ifjúsági szervezetévé nõtte ki magát.
A világszervezet 1855-ben alakult meg Párizsban, melynek Magyarország is tagja volt a második világháború utánig, majd kényszerfeloszlatása után 1990-ben újjáalakult, fölvállalva az eredeti célkitûzése-ket, amelyek - úgy tûnik - minden idõben és minden társadalmi fölállásban aktuálisak.
Helyi csoportunk 1991-ben kezdte el mûködését az ifjúsági munkát mindig is fontos feladatnak tartó evangélikus ifjúsági kör segítségével. Egyesületünk fõ célja az, hogy fiatalokat fiatalok által nyerjünk meg Jézus Krisztus evangéliumának. Ezt azonban nemcsak közvetlen igehirdetéssel kívánjuk elérni, hanem sokkal inkább kapcsolósási pontokat keresünk a fiatalokkal, s programjainkon igyekszünk biztosítani a résztvevõk szellemi, lelki és testi növekedésének a lehetõségét.

Tevékenységeink és programjaink szerteágazóak, minden korosztály megtalálhatja a magához legközelebb állót:
· heti két alkalommal bibliaóra · havonta kétszer Nyomkeresõ program · hetente kétszer Szivárvány Alkotókör · angol nyelvtanfolyam · Ten Sing (ének, dráma, zenekar, tánc) · egy évben négyszer Irodalmi Kávéház · Futónap · alkalmi programok (táborok, kirándulások, sportdélutánok)