Újpest-Belsővárosi Református Ifjúsági Alapítvány

 

Az alapítványról

Az Újpest Belsővárosi Református Ifjúsági Alapítvány 1991 óta végzi szolgálatát az újpesti gyermekekért és fiatalokért. Tevékenysége alapján a Fővárosi Bíróság 1999-ben közhasznú szervezetté minősítette.

Alapítványunk az Újpest Belsővárosi Református Egyház gyülekezetéhez tartozó kb. 300 gyermek és fiatal érdekében tevékenykedik. Célja a gyermekek és ifjak keresztyén nevelése, biblikus tanítása, a lelkigondozás terén jelentkező növekedő igények kielégítése. A gyülekezeti munkát az alapítvány keretei között azzal segítjük, hogy az ifjúság érdeklődésére számottartó programok szervezésével, ezeken való részvétel anyagi támogatásával, és imádsággal igyekszünk a gyermekeket és ifjakat egybegyűjteni. Szeretnénk, ha az újpesti fiatalok közül minél többen bekapcsolódnának közösségünk életébe.

Támogatási lehetőségek

Feltétlenül számítunk azok segítségére, akik az Alapítvány munkáját fontosnak tartják. Kérjük, támogassák ötlettel, imádsággal, eszközökkel, vagy anyagi javakkal!

Köszönjük mindazoknak, akik az eddigi években személyi jövedelemadójuk 1 %-át Alapítványunknak utalták. A befolyt összegből főleg gyerekek és fiatalok táborozásait és kirándulásait támogattuk. Minden évben, személyi jövedelemadó bevallásakor a megfizetett személyi jövedelemadó 1%-áról rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozat felső részébe kedvezményezettként alapítványunk nevét, és adószámát jelöljék meg (adó-számunk: 19676126-1-41). Továbbá felhívjuk a figyelmüket, hogy a megfizetett személyi jövedelemadó másik 1%-át az idén is átutaltathatjuk a Magyarországi Református Egyház javára. Kérjük, aki egyházunk javára szeretne rendelkezni az a rendelkező nyilatkozat alsó felébe kedvezményezettként a Református Egyházat és a 0066-os számot írják be.

Alapítványunk számára banki átutalással, vagy postai csekken is küldhet támogatást. Csekket személyesen a templom bejáratnál és a lelkészi hivatalban lehet kérni, de kérésre postán is eljuttatjuk.

Adószám: 19676126-1-41
Bankszámlaszám: 11704007-20052298

Elérhetőségek

Cím: 1041 Budapest, Szent István tér 24.
Telefon/Fax: 369 62 22, 369 99 89
E-mail: ubria@ubre.hu

 
UBRIA, 2006