A Csere önmaga
gyors2

ollo


A létrehajtók
a Cseresorozat Filozofikussági Müvészetelőreiskola emberei.
A Csere formáját tekintve idő-szaki kiadvány, mely témái közé felveszi az újfilozófiákat (formatervezési filozófia, mozgásesztétika, mozgásesztétika, személyiségfilozófia, matematikai fennállástan, stb.), tudományos merényle- teket, az újzenét, a többközi nyelvet, a jelenséghorizontot, illetve bármit.

A Csere kérdésessé kiván tenni minden elrendező elvet és határosságot, ezért(is) van túl minden ideológiavonatkozásún.
A Csere - Játék.

A Csere nem újság, nem lap, nem hivatalos kiadvány, nem csoport, nem jogi személy, effélékkel kapcsolatot nem tart fenn. terjesztés nem történik, szerkesztők, szerkesztőség nincs, az olvasó is csak jelenés (mint pl.amikor valaki megjenik a szinen), helyette azakinek áll fenn.


A fenti idézet abból a kiadványból emelődött ki, amelyet a Cseresorozat Nemzetközi Filozófikussági Müvészetelőre-
iskola készitett öt éven át, s ahová - számos más titán társaságában - a későbbi Titanic Társaság tagjai közül többen is eljártak.
A Csere 1982-ben kezdte meg meg folytonos müködését a Városliget egyik fatönkje tövében.A cserélők hangsúlyozták unideologikus voltukat és azt, hogy akinek közölnivalója volt, az meghallgatási terepet kapjon. Nem álltak lelki kapcsolatban egymással, kifejezetten a szellemi- elkötelezetlen tájékoztatás szándéka tartotta ott őket.

A kinduló alapot sok, meg nem becsült kategória képezte, többekközt a Husserl-i értelemben vett naiv, a filozófikusság, a sejtetéses kihozás (maietiché techné), a határlepusztitás éa az Ónia (ens dimitium). Életérzésüket-melyben mű és élet Egynek volt mondható - Don Quijote, Zarathustra és Prométeusz szelleme hatotta át.

Első egyhetes előadás és kiállitássorozatukat
1984 oktoberében tartották Gyorskettő cimmel
a Bercsényi klubban melyet még számos
Csere-sorozat követett.

1986 ősze fordulópont a cserélők létterében: Óbudán, a Kavics utca 3. alatt a Helyettes Szomjazókkal közösen létrehozták a Platón barlangját.


vissza