Tillmann J. A.
Merõleges elmozdulások Utak a modern mûvészetben
.

BIBLIOGRÁFIA

Laurie Anderson: - United States. Harper & Row, New York, 1984.
- Stories from the Nerve Bible. Harper, New York, 1994.

Hugo Ball: Die Flucht aus der Zeit. Luzern, 1946.

Hans Urs v. Balthasar: Mysterium Paschale. (Mysterium Salutis Bd. 3/2.) Leipzig, 1983.
(Magyar kiadása:) A három nap teológiája. Bp., 2001.

Walter Benjamin: Angelus novus. Bp., 1980.

Hans Christoph Binswanger: Die Glaubensgemeinschaft der Ökonomen. München, 1998.

Borbély Szilárd: Taknyos Milán bácsi! Élet és Irodalom 2001. l0. 12.

Hannes Böhringer:- Életmûvészet, újra szemlén Mûhely 2001/5
- A késõpolgári mûipar.
- Lenin diszkontba megy. Balkon 2000/3-4
- A western. Mûhely 2001/5
- Auf den Rücken Amerikas. Eine Mythologie der neuen Welt im Western und Gangsterfilm. Berlin, 1998.

Stewart Brand: The Clock of the Long Now. 1998. (Amíg világ. Idõ és felelõsség. A hosszú most órája.) Bp. 2001.

Walter Burkert: Anthropologie des religiösen Opfers. Die Sakralisierung der Gewalt. München, 1983.

John Cage: A csend. Válogatott írások. Pécs, 1994.

Hans Magnus Enzensberger: Ansichten auf den Bürgerkrieg, Frankfurt, 1993.

Erdély Miklós: - Mûvészeti írások. Bp. , 1991.
- Második kötet. Magyar Mûhely, Párizs-Bécs-Budapest, 1993.
- Beszélgetés Erdély Miklóssal, 1983 tavaszán (Peternák Miklós) Árgus 1991/5.

Ficsku Pál: A videodisznók esete és más történetek. Bp.,1995.

Vilém Flusser: - A filmezés gesztusa
- Entdecken/Verdecken. In Entdecken/Verdecken. Eine Nomadologie der
Neunziger. Herbstbuch zwei. Graz, 1991.
- A technikai képek mindensége felé. Palatinus Kiadó

Northrop Frye: - A Biblia igézetében. Hermeneutikai Kutatóközpont. Bp., 1995.
- Az ige hatalma. Bp., 1997.

Georg Franck: - Ökonomie der Aufmerksamkeit. München, 1998.
- Jenseits von Geld und Information. Kunstforum Int. 148. (1999 Dez.)

Jochen Gerz: Was die Kunst nicht ändern kann, das soll die Kunst verändern. F. A. Z. 1996. 01.24.

René Girard: - La violance et le sacré. Párizs, 1972.
- Das Ende der Gewalt. Freiburg-Basel-Wien, 1983.

Boris Groys: Az utópia természetrajza. Teve Könyvek. Bp. 1997.

Hajdú István: Elõbb-utóbb. Rongyszõnyeg az avantgarde-nak. Budapest, 1999.

Martin Heidegger: Útban a nyelvhez. Egy japán és egy kérdezô párbeszédébôl (Fordította Tillmann J.A.). Bp., 1991.

Nancy Huston: A kulturális identitásról. Lettre Internationale (Budapest) 1998 nyár

HYPER TEXT + MULTIMÉDIA (Szerk. Sugár János), Artpool, Budapest, 1996.

Derek Jarman: Chroma. Century, London, 1994.

Derek Jarman's Garden. (Howard Sooley fotóival.) Thames and Hudson, London, 1995.

Hans Jonas: - Gnózis, egzisztencializmus és nihilizmus. Pro Philosophia Füzetek (Veszprém) 19-20; 21-22.
- Homo Pictor. In H.J. : Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie. Frankfurt, 1997.

Friedrich Kittler: Zeitsprünge. Kunstforum International. 2000/ jul.-sept.

Paul Klee: - Alkotói vallomás. Balkon 1995/9
-Tagebücher 1898-1918. Köln, 1957.
-Das bildnerische Denken. Form und Gestaltungslehre. Basel-Stuttgart, 1981.

Ghislain Lafont: A katolikus egyház teológiatörténete. Bp., 1998.

Emmanuel Lévinas: Ethique et Infini. Paris, 1982.

Detlef Linke: - Gehirn. München, 1999.
- Kunst und Gehirn. Hamburg, 2001.

Detlef Linke - Adalbert Reif: Das Ich und Sein Gehirn. Lettre Internationale (Berlin) 96/32, illetve www.zaesuren.de

Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt, 1995.

Jean-Marie Lustiger: Emberhez méltón. Vigilia. Bp., 1997.

Monory M. András - Tillmann J. A.: Ezred kezdet. Beszélgetések. Bp., 2003.
Ezredvégi beszélgetések. Bp., 1998; 2000.

Paul Rabbow: Seelenführung. Methodik der Exerzitien in der Antike. München, 1954.

Botho Strauss: Beginnlosigkeit. Reflexion über Fleck und Linie. München, 1992.
Kezdettelenség. Reflexiók a foltról és a vonalról. (Részletek. Fordította Tillmann J.A.) ENIGMA 1995/2.

Szabó Lajos: Tény és titok. Összegyûjtött írások és elõdások. Veszprém, 1999.

Székely László: Az emberarcú kozmosz. Az antropikus kozmológiai elv. Bp., 1997.

Szógettó (Válogatta Papp Tamás) Jelenlét 1989/1-2.

Teremtés (Szerk. Fehér Márta), Bp., 1996.

Vidrányi Katalin: Krisztológia és antropológia. Összegyûjtött tanulmányok. Bp.,1998.

Ludwig Wittgenstein: Észrevételek. Bp., 1995.