A Ladomi lelet

A Ladom határában folyó feltárás egy rejtélyes rendeltetésű kutatócsoport tárlóit, képi és textuális leleteinek gyűjteményét hozta felszínre. A későújkori eredetű archívum egy nomád nép – valamint részlegesen néhány környező népféleség – életének különféle területeiről származó megfigyeléseket, kutatási beszámolókat, tömörített szellemi és tárgyi emlékeket tartalmaz.

Jóllehet a leletek egy része sérült, töredékes, a leírás-, elbeszélés- és leképezés-módok sokasága mégis egyedülálló teljességgel jeleníti meg egy későújkori kultúra kimeríthetetlen komplexitását. E leletegyüttes bepillantást enged a korabeli élet számos enigmatikus területére – a nomádok egyedülálló tárgyaitól kezdve hiedelem- és vágy-világukon át díszítőművészetükig; levelezésük mediálisan változatos rétegeitől halálvárásukig. E tárgyi és műfaji sokféleségben a nomád életvilág határozott íve, töredékekből kibontakozó teljessége rajzolódik ki.


a teljes könyv letöltése
[PDF]


TARTALOM

01. A KEZDET
 

A hang
Hazatérő hullámok hangja. Etnomuzikológiai leletek egy enyhén sérült Emlékezetből

02. MEMÓRIÁK ÉS MEGJELENÍTŐK
 

Feledésűzők
Távolsági terminál
Nagy Negatív Képernyők
Megfigyelőállás meditatív másállapotban
Tetovált távolbalátók

03. KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ KÉSZÜLÉKEK
 

A feledtetők
Készülék a megfáradt tekintet megemelésére
A Hatalmas Elhallgattató
Készülék a kiemelkedéstudomány szolgálatában
Az Általános Átlényegítő
Készülék a szemközti homlokzat kontemplálására
Szemhatár-szélesítők

04. NÉPEK, LÉNYEK
 

A növekvő napok népe. Későújkori népismereti töredék
A morfománok
Mutánsok

  Az elbéel
Az olvasóállat
A hirdetéshiéna
A phalaris-lepke
A szárnyszegettek
05. TÖRTÉNÉSEK
 

Lángban álló szigettenger
Elképedés. Képkorszaki lelettöredékek
Az avatárok eljövetele

06. ÉPÍTMÉNYEK ÉS INTÉZMÉNYEK
 

Nomád land art
A gémák napja. Beriht
Ősélménykeresők
Saját sivatag
Szigetek a Zajlás Tengerében

07. RELÁCIÓK
 

A nomádok ivadékai
Egy felmenő feljegyzései
A Könnyek Könyvéből. Egy kétéltű magánbeszéde másodszülöttjéhez
Ivadékelmélyítő. Lélektangram
„Oj bánatosan írok” Növekvő napok leírása egy leendő nagylány naplójából
Posztmodern péntek délután. Fejfénykép
„A mult napok befejezötek” Adél Hanna naplója
„Végre süt a nap.” Kisded napló, kevés kommentárral

08. SZEMÉLYMÁSOK
 

Városi nomád
Természetes hangom az üvöltés.
Későújkori kórképlelet
Lélektangram
Formált faxok
Álommásolat. Traumtagebuch-töredék
A szemredőnyök felengedésének fokozatai

09. A NOMÁD BELÁTÁS
 

A teoretikusan megtört tekintet
A tudat kurzora
Tízezer hajnal törmeléke
Szaggatott és tömörített eszmék
Nomád hallgatáslisták
A meander mentén. Inspirált töredék

10. A REÁLIÁK RÉTEGEI
 

Hétnapló
Litera.hu
Levélleletek

   

I. A Hold jövőjétől a síri ceremóniákig. Harmadik ezredi jelcsere
II. A kapcsolatfelvetel sikerult. Az első emilek a második évezredből
III. Nomád lelkek levélírása. Legrégebbi réteg

11. A KELET-BÁBELI KÖNYVTÁR
12. A TENGERI NAGYSZÓTÁR TÖREDÉKEI