A Nagy Tanító

Wittgenstein-emlékmozaik

"A filozófia nem tanítás, hanem tevékenység.
Egy filozófiai mû lényegében magyarázatokból áll."

L. Wittgenstein

Mivel W. sokáig nem talált Tractatusának kiadót, elvégezte a tanítóképzõ intézetet és állást vállalt egy Wechselmenti falucskában.*

"Az a legegyszerûbb valami, amit nekünk itt közölnünk kell, nem hasonmása az igazságnak, hanem maga az igazság." 5.5563**

Két hónapi tanítói mûködés után W. arról írt egy levelében, hogy élete "tulajdonképpen értelmetlenné vált."

"A filozófiának meg kell világítania és élesen körül kell határolnia a gondolatokat, amelyek úgyszólván homályosak és elmosódottak." 4.112

"W. számtalanszor megragadta a saját üstökét. Az volt az érzésem, hogy boldogtalan ember." (Egy tanítvány)

"Én vagyok az én világom." 5.63.

Az órák között W. nem tartott szüneteket. Szerette számon tartani a modatait.

"Ahhoz, hogy ismerjem a tárgyat, nem külsõ tulajdonságait kell megismernem, hanem valamennyi belsõ tulajdonságát." 2.01231

A tanulókra mért büntetéseket W. külön erre a célra kiválasztott pálcákkal osztotta ki, melyek beszerzésével kedvenc tanítványát bízta meg.

"Ha egy dolog számára, mely egyedül önmagában létezhetne, utólagosan egy hozzáillõ helyzetet lehetne létrehozni, akkor ez, úgyszólván lehetetlennek tûnne." 2.0121

Három legkedvesebb tanítványát W. egy bécsi internátusba küldte, hogy ott tanuljanak tovább. Hamarosan azonban honvágytól gyötörve mindhárman visszatértek.

"Két kijelentés akkor mond ellent egymásnak, ha semmi sem közös bennük." 5.513

A büntetéshez kiválasztott pálcákat a tanítványok igyekeztek eltörni vagy eltüzelni - ami nagyon bosszantotta W.-t.

"Amit a kép ábrázol, az a kép értelme." 2.222

"Egy helyen nem értettem valamit; túl kevés volt az idõ gondolkodásra, és máris pofonra lendült W. keze." (Egy tanítvány)

"Az akaratszabadság abban áll, hogy most nem tudhatjuk jövõbeli cselekedeteinket." 5.1362

A vidék kegyetlensége ellenére gyakran keresték fel W.-t olyan apák, akik gyerekeinek a különösen nagy erejû pofonoktól eleredt az orruk vére.

"Nincs mit csodálkozni azon, hogy legmélyebb problémáink tulajdonképpen nem problémák." 4.003

W. gyakran ajándékozott tanítványainak különféle ruhadarabokat. A falusiak azért azt tartották róla, hogy szigorúsága ellenére is jó ember.

"A jobbkezes kesztyût fel lehetne húzni a bal kézre, ha a négydimenziós térben lehetõség volna a kifordítására." 6.36111

(epilógus)

"A nyelv álruhába öltözteti a gondolatot. Mégpedig úgy, hogy az ember nem következtethet az öltözet külsõ formájából a felöltöztetett gondolat formájára, mert az öltözet külsõ formája egyáltalán nem abból a célból készült, hogy a test formájának megismerését lehetõvé tegye." 4.002

MINDEN KIJELENTÉS EGYENÉRTÉKÛ. 6.4