Információk a Keszeg Faluért Egyesületről

Székhely és levélcím: 2616 Keszeg Petőfi u. 2.

Tel/Fax: 06 35 380 320

Adószám: 18633021 - 1 - 12

Taglétszám: 76 fő

Az egyesület elnöke: Fehér Zoltán (Keszeg Eperfa u. 3.)

A Teleház felelőse: Rózsa Attila

 

Az egyesület 1994 októberében alakult mintegy 70 fővel. Az ezt megelőző évtizedekben szinte nem volt közösségi élet a községben. Keszeg elmaradott helyzetben volt, mert megyehatáron fekszik és az 1976-os körzetesítés során társközségi szerept kapott. Gazdaságát, környezetét nem fejlesztették, a kis számú értelmiség és a fiatalok elköltöztek.

A rendszerváltást követően a község önállósult, a káros folyamatok megálltak. Kiépült a helyi infrastruktúra. Gáz-, ivóvíz-, közúthálózat, telefon, kábeltévé létesült

Egyesületünket azzal az alapszabályban rögzített céllal alapítottuk, hogy a társadalmi öntevékenységet, a közösségi életet kibontakoztassuk.

A megvalósult TELEHÁZZAL további lehetőségünk nyílik a lakosság segítésére és a közélet fejlesztésére.