Ferenczi Sándor magyarul megjelent írásai


A bibliográfia kronologikus sorrendben tartalmazza Ferenczi Sándor magyarul közreadott írásainak az első illetve az eddigi (2000) legutolsó megjelenéseinek adatait. A sor bal szélén lévő évszámok az első bármilyen nyelvű megjelenésre vonatkoznak. Az évszámok után szögletes zárójelben a Bausteine zur Psychoanalyse című gyűjteményes kötet (második kiadás, Huber, Bern–Stuttgart, 1964) tételszámai találhatóak és az eredeti nem magyar nyelvű megjelenésre, illetve két nyelven, azonos időszakban megjelent írásokra vonatkoznak. Ebben az esetben a más nyelvű címeket és eredeti megjelenésük adatait a magyar cím után, a Bausteine közlései alapján, szintén szögletes zárójelben vannak feltüntetve.

Rövidítések [az oldalszámok az itt megadott kiadásokra vonatkoznak]

FIR

=

A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897–1908. (S. a. r. és szerk.: Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 1999.

FS.VÁL

=

Ferenczi Sándor. (Vál. és s. a. r.: Erős Ferenc) Új Mandátum, Budapest, 2000.

Gy

=

Gyógyászat (szerk.: 1886–1917-ig Schächter Miksa, 1917-től Lévy Lajos).

HP

=

A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. Dick Manó, Budapest, 1919.

Im

=

Imago (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien)

ITKE

=

Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1919. évi kiadás

IZP

=

Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien)

Jb

=

Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen

LE

=

Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest, 1918. évi kiadás

LGY

=

Lélekgyógyászat. Válogatott írások. (Vál. Gulyás Katalin), Kossuth, Budapest, 1991.

LPPAM

=

Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Dick Manó, Budapest, 1918. évi kiadás

LPPAT

=

Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. (Szerk.: Linczényi Adorján), Magvető, Budapest, 1982.

OH

=

Orvosi Hetilap

PAH

=

A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, 1920. évi kiadás

PARI

=

A pszichoanalízis rövid ismertetése. Pantheon, Budapest, é. n. [1936]-os kiadás. Két írás kivételével újra megjelent Animula, Budapest, 1996.

TI

=

Technikai írások (1921–33). Animula, Budapest, 1997.

Zb

=

Zentralblatt für Psychoanalyse

ZPP

=

Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien)

***

1897

A turistaság lélektanából. Túristák Lapja, (9), 11–12: 201–205.; In: FIR, 21–24.

1899a

Hypopadiasis ritkább esete. OH, (43), 29: 355.; In: FIR, 305–306.

1899b

Spiritizmus. Gy, (39), 30: 477–479.; In: FIR, 27–30.

1899c

Pemphigus esete. OH, (43), 35: 427.; In: FIR, 306–307.

1899d

Uterus didelphys. Terhesség az egyik uterusban. Gy, (39), 37: 585–587.; In: FIR, 31–34.

1899e

A furunkulus gyógyítása. Gy, (39), 45: 710–711.; In: FIR, 35–37.

1899f

Strictura recti esete. OH, (43), 51: 653.; In: FIR, 308–309.

 

 

1900a

Hyperdactylia. Gy, (40), 5: 68.; In: FIR, 41–42.

1900b

Lelki gyógymódok (Psychoterapia). Írták Ranschburg Pál és Décsi Károly. (Recenzió). Gy, (40), 10: 155.; In: FIR, 43–44.

1900c

Öntudat, fejlődés Gy, (40), 13: 203–205.; “Az öntudat fejlődése” címen In: FIR, 45–48.

1900d

Szívverés gyérülése öregkorban. Bradicardia senilis. Gy, (40), 25: 388–389.; In: FIR, 49–52.

1900e

Wajdits A., “Tanulmányok a szellemtan köréből (Spiritismus)” (Recenzió). Gy, (40), 27: 426.; In: FIR, 53.

1900f

J. P. Möbius, “Ueber den physiologischen Schwachsinn des Weibes” (Recenzió). Gy, (40), 31: 491–492.; In: FIR, 54–55.

1900g

A menstruáció magyarázatának újabb kísérlete. Gy, (40), 32: 500–502.; In: FIR, 58–62.

1900h

Két téves kórisme. Gy, (40), 38: 598–599.; In: FIR, 63–65.

1900i

Albert Eduárd tanár (Nekrológ). Gy, (40), 40: 637–638.; In: FIR, 66–67.

1900j

L. Löwenfeld, “Somnambulismus und Spiritismus” (Recenzió). Gy, (40), 46: 730.; In: FIR, 68.

1900k

A morphium alkalmazása öreg embereknél. Gy, (40), 51: 809–811.; In: FIR, 69–71.

 

 

1901a

Tauszk Ferenc: A belgyógyászat alapvonalai. (Recenzió) Gy, (41), 11: 174.; In: FIR, 75.

1901b

A szerelem a tudományban. Gy, (41), 12: 190–192.; In: FIR, 76–79.

1901c

Koordinált és assimilált elmebetegségekről. Gy, (41), 18: 279–280. és 19: 297–299.; In: FIR, 80–87.

1901d

A jobboldali agyfélteke gócmegbetegedése. Agytályog. OH, (45), 19: 325–326.; In: FIR, 313–316.

1901e

A térdtünet viselkedéséről epileptikus rohamok alatt. OH, (45), 33: 534–535.; In: FIR, 88–91.

1901f

E. Kraepelin, “Einführung in die psychiatrische Klinik” (Recenzió). Gy, (41), 38: 604–605.; In: FIR, 92.

1901g

Apoplexiás roham sikeres kezelése. Gy, (41), 40: 631–633.; In: FIR, 93–96.

1901h

Magyarország elmebetegügye az 1900. Évben (Recenzó). Gy, (41), 41: 653.; In: FIR, 97.

1901i

Alexander Pilcz: “Die periodischen Geistesstörungen” [A periodikus elmezavarok (Recenzió)]. Gy, (41), 42: 667–669.; In: FIR, 98–100.

1901j

Olvasmány és egészség. Egészségügyi Lapok, 2: 25–30.

 

 

1902a

Jellachich István, “Útmutató a törvényszéki-orvosi gyakorlatban” (Recenzió). Gy, (42), 1:10.; In: FIR, 103.

1902b

Montaigne: A részegségről. (Fordítás) Gy, (42), 2: 29–31. és 3: 46–47.; In: FIR, 349–357.

1902c

Megfigyelések agyvérzések és gyógyításuk körül. Gy, (42), 3: 36–39.; In: FIR, 104–108.

1902d

Szilárd Ármin, “A deductiv lélektan alapvonalai” (Recenzió). Gy, (42), 4: 59.; In: FIR, 109–110.

1902e

Vilhelm Deutsch, “Der Morphinismus” (Recenzió). Gy, (42), 8: 124.; In: FIR, 111.

1902f

Női homoszexualitás [Homosexualitas feminina]. Gy, (42), 11: 167–168.; In: FIR, 112–115.

1902g

Sigmund Fränkel: “Die Arzneimittel-Sünthese” [A gyógyszerszintézis (Recenzió)]. Gy, (42), 17: 267.; In: FIR, 116–117.

1902h

Az agykéreg érző területéről. OH, (46), 25: 405–407. és 26: 422–424.; In: FIR, 119–128.

1902i

Sante de Sanctis “Die Träume, medizinisch-psychologische Untersuchungen” (Recenzió). Gy, (42), 34: 539.; In: FIR, 134.

1902j

A csodás elem az álomlátásokban. (de Sanctis dolgozatának fordítása). Gy, (42), 34: 540–542. és 35: 557–559.; In: FIR, 357–366.

1902k

M. Kassowitz, “A darwinizmus válsága” (Fordítás). Gy, (42), 40: 637–638. és 41: 651–654.; In: FIR, 366–379.

1902l

Az orvos hitvallása. (Sir Frederick Treves liverpooli előadásának fordítása). Gy, (42), 44: 699–702.; In: FIR, 374–379.

1902m

A II. országos elmeorvosi értekezlet Budapesten (1902. október 26–27.). Gy, (42), 45: 714–715.; In: FIR, 135–136.

1902n

Hajós Lajos, “Általános psychopatologia” (Recenzió). Gy, (42), 48: 762–763.; In: FIR, 137–139.

1902o

Jellachich István, “Törvényszéki orvostan jogászok számára” (Recenzió). Gy, (42), 49: 779.; In: FIR, 140.

1902p

Albert Albu, “Die Vegetarische Diaet”. Kritik ihrer Anwendung für Gesunde und Kranke (Recenzió). Gy, (42), 52: 829–830.; In: FIR, 145–148.

1902q

Csigolyalob idegszövődményei. Gy, (42), 52: 825–827.; In: FIR, 141–144.

1902r

V. Vervssajev, “Beichten eines practischen Arztes” [Egy gyakorló orvos vallomásai. Recenzió]. Gy, (42), 23: 362.; In: FIR, 118.

1902s

Tébolyodottságról. Gy, (42), 26: 404–406.; In: FIR, 129–133.

 

 

1903a

A kretenismus két esete. OH, (47), 6: 94.; In: FIR, 319–320.

1903b

Izomhüdésekkel szövődött tabes.OH, (47), 6: 94.; In: FIR, 319.

1903c

Neuritissel szövődött tabes. Gy, (43), 7: 102–103.; In: FIR, 151–154.

1903d

J. P. Möbius, “Ueber den Kopfschmerz” (Recenzió). Gy, (43), 8: 124–125.; In: FIR, 155–156.

1903e

Lenhossék Mihály: “Das Problem der Geschlechtbestimmenden Ursachen” [A nemiséget meghatározó tényezők problémája (Recenció)]. Gy, (43), 10: 152–153.; In: FIR, 157–158.

1903f

F. Freiherr von Oefeld, “Keilschriftmedizin in Parallelen” [Ékírásos orvoslás párhuzamokban (Recenzió)]. Gy, (43), 12: 186.; In: FIR, 159–160.

1903g

A szesz. Jövendő, (1), 10: 56–57.; In: FIR, 161–163.

1903h

A kórházi segédorvosi intézményről. Gy, (43), 18: 282–284.; In: FIR, 164–170.

1903i

Facialis bénulás infectiosus alapon. [Fertőzés okozta arcidegbénulás]. OH, (47), 21: 345.; In: FIR, 320–321.

1903j

Paralysis et lues conjugalis. [A házaspár mindkét tagját érintő agyi szifilisz.] OH, (47), 21: 345.; In: FIR, 321–322.

1903k

Moravcsik Emil, “Az idegbetegségek gyógyítása” (Recenzió). Gy, (43), 28: 441.; In: FIR, 173–174.

1903l

A mikrokozmos csodái. Jövendő, (1), 14: 33–34.; In: FIR, 171–172.

1903m

Amiről hallgat a krónika (Where memory sleeps) [James F. Goodhart londoni előadása nyomán]. Gy, (43), 30: 476–478.; In: FIR, 175–179.

1903n

A lelkiismeret eredete. – Királygyilkosságok. – A hőmérséklet hatása a lélekre. Jövendő, (1), 31: 43–46.; In: FIR, 180–182.

1903o

Egy kis fiziognomika. Jövendő, (1), 43: 48–50.; In: FIR, 183–185.

1903p

A szoptatástól kiváltott tyreogen tetania. OH, (47), 50: 803.; In: FIR, 323.

1903q

Encephalopathia saturnina. OH, (47), 50: 803.; In: FIR, 324.

1903r

Bromismus és arsenicismus. Gy, (43), 52: 826–828.; In: FIR, 186–189.

1903s

A tudás mérlege. Jövendő, (1), 46: 86–93.; In: FIR, 190–193.

 

 

1904a

A hit szerepe a gyógyításban (P. C. Kalloch cikkének fordítása, Ferenczi rövid kommentárjával.). Gy, (44), 1: 12–13.; In: FIR, 382–384. [A szöveg csekély változtatással megjelent még: Jövendő, (2), 3: 47–49.; Thalassa, 7, (1996) 2: 157–159.]

1904b

A villamosság mint gyógyszer. Gy, (44), 2: 20–21.; In: FIR, 197–199.

1904c

Tudományos apróságok. Az Újság, 1904. január 31., 19–20.; In: FIR, 200–202.

1904d

Tetania-esetek. OH, (48), 9: 138.; In: FIR, 327–328.

1904e

Tudományos élet I. Az Újság, 1904. március 27., 19.; In: FIR, 203–204.

1904f

Tudományos élet II. Az Újság, 1904. április 3., 12–13.; In: FIR, 205–206.

1904g

Kísérleti embriológia. Jövendő, (2), 16: 61–63.; In: FIR, 207–209.

1904h

A táp(szer)készítmények diaetetikus értékéről. (Fordítás) Budapesti Orvosi Újság Melléklete, Diétás és Physikai Gyógyítómódok, (1904. április 21.), 2: 15–17.; In: FIR, 385–387.

1904i

Adat a Trousseau-tünet újabb magyarázatához. OH, (47), 25. szám Elme és idegkórtan című melléklete, 3: 185.; In: FIR, 328.

1904j

Biológiai egységesség. Jövendő, (2), 31: 45–46.; In: FIR, 210–211.

1904k

Lázas betegséghez társult labyrinthbántalom. Gy, (44), 38: 594–595.; In: FIR, 212–214.

1904l

Kereszténység és orvostudomány (1–3. Rész). Jövendő, (2), 37: 44–46.; 38: 45–48. és 39: 45–47. [“Ez a beszéd Newman bíbornok »The Idea of a University« című szónoklat-gyűjteményének egy fejezete.” – közli a 38. szám 44. lapján a címhez fűzött hosszabb lábjegyzet, melynek aláírása: Dr. Ferenczi. Az írás fordítójára nincs utalás.]; In: FIR, 388–395.

1904m

A két nem kétféle jelleme [Wickel könyvismertetésének fordítása Otto Weininger: “Geschlecht und Character” című könyvéről]. Jövendő, (2), 43: 44–46.; In: FIR, 380–382.

1904n

Ataxia hereditaria [Örökletes mozgás-összerendezettségi zavar]. (A Budapesti Királyi Orvosegyesület ülésén 1904. november 19-én elhangzott eset-demonstráció). OH, (47), 48: 709.; In: FIR, 329–331.

1904o

A hypnosis gyógyító értékéről. Gy, (44), 52: 820–822.; In: FIR, 215–219.

1904p

Ranschburg Pál: A gyermeki elme fejlődése és működése, különös tekintettel a lelki rendellenességekre, ezek elhárítására és orvoslására (Recenzió). Gy, (44), 52: 828.; In: FIR, 220.

 

 

1905a

Hozzászólás Schaffer Károly: “Az agyi érzészavarokról klinikai és anatómiai szempontból” c. előadásához. OH, 1905, 1. szám Elme és idegkórtan című melléklete, 66; és 145. oldalakon kezdődően.

1905b

A neurasthenia két kóralakjáról. OH, (45), 10: 171. FIR, 335.

1905c

A neurastheniáról. Gy, (45), 11: 164–166.; In: FIR, 223–228.

1905d

Friedrich-féle betegség. Elme és idegkórtan. Melléklet az OH, (1905 március 12.) 11. számához 1: 62.; In: FIR, 336.

1905e

Agyalapi törés ideghüdéssel és arcgörccsel. Elme és idegkórtan. Melléklet az OH, (1905. március 12.) 11. számához. 1:63.; In: FIR, 336–337.

1905f

A rákbetegség keletkezéséről. Jó Egészség, (4), 9: 86–87.; In: FIR, 229–230.

1905g

Részegség megállapítása hullából. Gy, (45), 27: 432–434.; In: FIR, 231–236.

1905h

Egy anya és hároméves gyermekének tetania-tünetei. Elme és idegkórtan. Melléklet az OH, (1905. július 2.) 27. számához. 2: 245.; In: FIR, 337–338.

1905i

Nothnagel (1841–1905) [Nekrológ]. Gy, (45), 29: 473.; In: FIR, 237.

1905j

A korai arteriosclerosisról. Gy, (45), 33: 528–530.; In: FIR, 238–243.

1905k

Az arteriosclerosis okozta ideges zavarokról.; In: OH, (49), 41: 723.; In: FIR, 338.

1905l

Az arteriosclerosist kísérő ideges tünetekről. Gy, (45), (1905. november 19.), 47: 752–754.; In: FIR, 244–248.

1905m

Forel Ágost: “Die sexuelle Frage” [A szexuális kérdés. (Recenzó)] Budapesti Orvosi Újság Urológiai melléklet, 4: 71–75.; In: FIR, 249–252.

 

 

1906a

Jegyzetek Dr. Dunas (Ledignan): “Levelek az orvosi pályára készülő ifjúhoz” (Fordítás). Gy, (46), 4: 59–61.; 7: 107–108.; 8: 125–127. és 10: 160–161.

1906b

Szexuális átmeneti fokozatokról. Gy, (46), 19: 310–314.; In: FIR, 255–263.

1906c

Gyógyítás hypnotikus suggestióval. Gy, (46), 30: 500–501.; In: FIR

1906d

Conjugált szembénulást utánzó szemizomhüdések. OH, (50), 48: 1093.; In: FIR, 341.

1906e

A polyneuritis ritkább esete. OH, (50), 48 1093.; In: FIR, 341–342.

1906f

Az idegorvoslás receptúrájához. Gy, (46), 51: 847–848.; In: FIR, 268–270.

1906g

Beiträge zur wissentschaftlichen und praktischen Medizin [Adalékok a tudományos és gyakorlati orvosláshoz. (Recenzió)]. Gy, (46), 51: 851.; In: FIR, 271.

 

 

1907a

A munkásbiztosítási törvénynek az orvosokat érintő rendelkezéseiről. Gy, (47), 17: 297–298.; In: FIR, 275–276.

1907b

Balesetbiztosítási tapasztalatok. Gy, (47), 20: 346–348.; 21: 364–365. és 22: 379–381.; In: FIR, 278–287.

1907c

Dr. Stiller Bertalan: “Az astheniás alkati betegség” (Recenzió). Gy, (47), 41: 699–700.; In: FIR, 288–289.

 

 

1908a

A női ruházat. Orvosok és művészek nyilatkozatiai [Levél női ruházkodásról szóló körkérdéshez]. A Nő és a Társadalom, (2), 1: 7.; In: FIR, 293.

1908b

Sexualis pedagógia [Kemény Ferenc: “A nemi probléma” c. könyvének recenziója]. Budapesti Orvosi Újság, Urológiai Melléklet, (1908. január 2.) 1: 2–5.

1908c

A mániás-depressziv elmezavar subjektiv [meg]világításban. Gy, (48), 5: 68–71.; In: FIR, 294–300.

1908d

A polyneuritikus sorvadás (felkar és alszár izmainak). In: Elme és idegkórtan. 1–2 sz. 89 p. (Melléklet az OH [1908. március 9.] 16. számához); In: FIR, 345.

1908e [60]

A neurózisok Freud tanának világításában és a pszichoanalízis (A Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1908 március 28–án tartott előadás). [Über Aktual- und Psychoneurosen im Lichte Freudscher Forschungen und über die Psychoanalyse. Wiener Klinische Rundschau 1908, Nr. 48–51.]; Gy, (48), 15: 232–235. és 16: 252–255.; In: LGY, 53–84.

1908f [61]

A pszichoszexuális impotencia analitikai értelmezése és gyógyítása (A Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1908. november 7–én tartott előadás) [Eredetileg “Analytische Deutung und Behandlung der psychosexuellen Impotenz des Mannes” a Bécsi Freud-Társaság levelező tagságához, Freudnak 1908. 6. 23-án elküldött bemutatkozó tanulmány. Psych.-neur. Wochenschrift, 1908. (Jg. X.)]; Gy, 48, (1908. december 13.), 50: 842–847.; In: LGY, 25–46.

1908g [63]

Pszichoanalízis és pedagógia [eredetileg a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület 1908. április 26–án Salzburgban tartott kongresszusán elhangzott előadás “Welche praktischen Winke ergeben sich aus den Freudschen Erfahrungen für die Kindererziehung? (Milyen gyakorlati következtetések vonhatók le Freud tapasztalataiból a gyermeknevelést illetően)” címmel. “Psychoanalyse und Pädagogik” Zb, 1910–11. (I, 129)]. A salzburgi előadás rövid kivonata magyarul: Gy, 48, (1908. október 25.) 43: 712–714.; Legújabban a magyar nyelvű változat in: LPPAT, 41–49.; a német nyelvű változat magyarul (ford. Hidas György) in: FS.VÁL, 61–67.

1908h

Baleseti sérülés okozhat-e progressiv paralysist? Gy, 48, (1908 július 12.), 28: 459–472.

1908i

A korai magömlés jelentőségéről. (“Az ejaculatio praecox jelentőségéről” címmel, Budapesti Orvosi Újság, 1908, 4. szám; In: LGY, 47–52.

 

 

1909a [67]

Indulatáttétel és magábavetítés [Eredetileg “Introjektion und Übertragung” (Jb, 1909, I, 422–457.) első részeként “I. Die Introjektion in der Neurose” címen]. Első magyar megjelenés: ~ Introjekcio alcímmel Gy, 50, (1910. május), 19: 326–329. és 20: 346–349. továbbá kötetben in: LPPAM, Dick Manó, 15–34.; Legújabban in: FS.VÁL, 75–84.

1909b [67]

A hipnotikus hatások lelki elemzése. [Eredetileg “Introjektion und Übertragung” (Jb, 1909, I, 422–457.) második részeként “II. Die Rolle der Übertragung bei der Hypnose und bei der Suggestion” címen]. Első magyar megjelenés: “A hipnózis és suggestió psychoanalysise” címmel Gy, 50, (1910. november 6.), 45: 756–757. és (november 13.) 46: 775–781.; továbbá kötetben az elsőként említett címen in: LPPAM, Dick Manó, 35–61.; Legújabban in: FS.VÁL, 85–97.

1909c

A balesetbiztosítási intézmény kilátásairól és a baleseti idegbántalmakról. OH, 53, (1909. február 14.), 7: 142–143.

1909d

A pszichoneurozisokról (a Budapesti Orvosi Kör 1909. évi előadásciklusából). Gy, 49, (1909. május 30.) 22: 360–362. és (június 6.) 23: 378–382.; LE, 65–83.

1909e

Tudományos álommagyarázás (a Budapesti Királyi Orvosegyesületben 1909. október 15-iki ülésén tartott előadás). “Az álom psychoanalísise és annak kórtani jelentősége” címmel: OH, 53, (1909. október 31.), 44: 771–773. és (november 7.), 45: 796–801.; Kötetben az elsőként említett címmel, in: LE, 26–49.; Legújabban, in: LGY, 85–120.

1909f

Kenyeres Balázs dr., “Törvényszéki Orvostan” (Recenzió). Gy, 49, (1909. december 26.), 52: 879–880.

 

 

1910

Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből (S. Freud előszavával). Első kiadás (az Előszó dátuma 1909 december): Szilágyi Béla könyvkereskedésének bizománya, Budapest, 1910; második kiadás: Dick Manó Budapest, 1914; harmadik kiadás: Dick Manó, Budapest, 1918.

 

 

1911a

Az élc és a komikum pszichológiája. Gy, 51, (1911. január 29.), 5: 76–77.; (február 5.), 6: 92–94. és (február 12.), 7: 110–112. Majd csekély eltéréssel “Az élc és a komikum lélektana” címmel in: LPPAM, 112–127. Újra megjelent az utóbbi címmel, in: LPPAT, 76–95.

1911b

Szuggesztió és pszichoanalízis. Gy, 51, (1911. április 9.), 15: 242–246.; In: LPPAM, 62–74.

1911c [75]

A trágár szavakról. [Über obszöne Worte. Beitrag zur Psychologie der Latenzeit. Zb, 1910–11 (I, 390–99)]. In: LPPAM, 96–111.; Legújabban, in: FS.VÁL, 131–138.

1911d [76]

Anatole France mint analitikus [Anatole France als Analytiker. Zb, 1910–11 (I, 461–67)]. Első magyar megjelenés: Huszadik Század, 1911, (2.) 151–157. In: LPPAM, 128–137.; Legújabban, in: FS.VÁL, 47–52.

1911e [77]

Az anális zóna izgalma, mint tébolyodottságot kiváltó ok. (Adalék a homoszexualitás és a tébolyodottság viszonyának kérdéséhez). [Reizung der analen erogenen Zone als auslosene Ursache der Paranoia. Beitrag zum Thema: Homosexualität und Paranoia. Zb, 1910–11 (I, 557–59)]. In: ITKE, 59–62.; in: LPPAT, 193–198.

1911f [79]

A pszichoanalitikusok szervezkedése. [Eredetileg “Referat über die Notwendigkeit eines engeren Zusammensclusses der Anhänger der Freudschen Lehre und Vorschläge zur Gründung einer ständigen internationalen Organisation” címmel elhangzott a II. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Nürnberg 1910. március 30–31.); megjelent: “Zur Organisation der psychoanalytischen Bewegung” címmel Bausteine, (I, 275–289)]. Gy, 51, (1911. július 30), 31: 536–537. és (augusztus 6.) 32: 551–553.; majd “A pszichoanalitikus mozgalom történetéből. Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában.” címmel Nyugat, 1912, 122–123.; legújabban “A pszichoanalitikus mozgalom történetéből” címmel in: LPPAM, 138–150.

1911g [80]

A homoszexualitás jelentősége a tébolyodottság kórtanában. [Über die Rolle der Homosexualität in der Pathogenese der Paranoia. Jb, 1911 (III, 101–19)]. Első magyar megjelenés “A homoszexualitás szerepe a paranoia pathogenesisében” címmel Gy, 51, (1911. szeptember 10.), 37: 630–632. és (szeptember 17.), 38: 646–651.; kötetben LPPAM, 75–95.; In: LPPAT, 96–123.

1911h [81]

Az alkohol és a neurózisok [Alkohol und Neurosen. Antwort und Die Kritik von Prof. Eugen Bleuer. Jb, 1911 (III, 853–57)]. Gy, 52, (1912. július 7.) 27: 446–448.; In: ITKE, 45–50.; Legújabban, in: FS.VÁL, 138–141.

1911i

A tudattalan megismerése [eredetileg “Az öntudatlan megismerése” címmel Szabad Gondolat, 1911: 75–78.]; In: LPPAM, Dick Manó, 1918, 9–14.

 

 

1912a

Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Első kiadás (Előszó dátuma, 1911. november): Nyugat irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, 1912.; második kiadás (Előszó dátuma, 1918. március): Dick Manó, Budapest, 1918.

1912b [83]

Kormányozható álmok [Über lenkbare Träume. Zb, 1911–12 (II, 31–32)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 80–82.

1912c [84]

Az introjekció fogalmi meghatározása [Zur Begriffsbestimmung der Introjektion. Zb, 1911–12 (II, 198–200)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 139–141.

1912d [85]

Múló szimptómaképződés a pszichoanalízis folyamán [Über passagère Symptombildungen während der Analyse. Zb, 1911–12 (II, 588–596)]. Gy, 53, (1913. március 16.) 11: 180–185. Majd csekély eltéréseket mutató szövegváltozata jelent meg “Ideges tünetek keletkezése és eltűnése a pszichoanalízis folyamán” címmel, in: ITKE, 1–13.; utóbbi címmel újra, in: LPPAT, 175–192.

1912e [86]

A rémlés »déjŕ vu« egy esete. [Ein Fall von “déjŕ vu”. Zb, 1911–12 (II, 648)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 83–85.

1912f [92]

Schopenhauernek Goethéhez írt levele, pszichoanalitice nézve. A »kedvtelési« és a »valósági« elv jelképes ábrázolása az Oedipus-mithosban. [Symbolische Darstellung des Lust- und Realitätsprinzips im Oedipus-Mythos. Im, 1912 (I, 276–284)]. Nyugat, (5) 1912, II. 43–49. In: ITKE, 1919, 152–162.; Legújabban, in: FS.VÁL, 52–58.

1912g [93]

Filozófia és pszichoanalízis. [Philosophie und Psychoanalyse. Im, 1912 (I, 519–26)]. In: ITKE, első kiadás 1914, újra: 1919, 142–151.; Legújabban, in: FS.VÁL, 169–174.

1912h [96]

Tudattalan incesztus-fantáziák megfejtése egy tévcselekmény alapján. [Deutung unbewusster Inzestphantasien aus einer Fehlleistung (von Brantôme). Zb. 1912–13. (III, 53)]. In: PAH, 139.

1912i [100]

Az onániáról (A bécsi pszichoanalitikai egyesület ankétjén mondott vélemény). [Über Onanie. Referat, gehalten im Rahmen einer Diskussion der “Wiener Psychoanalytischen Vereinigung” Wien, im Sommer 1912. Bergmann, Wiesbaden 1912]. In: ITKE, 1919, 40–44.

1912j

S. Freud: Pszichoanalízis. Öt előadás (fordítás). Első kiadás (Előszó a magyar kiadáshoz, dátuma 1912 szeptember): Nyugat Kiadó, Budapest, 1912; második kiadás: Dick Manó, Budapest, 1915; Kossuth, Budapest, 1990, 1997. (az újabb kiadások az előszót nem tartalmazzák)

1912k

“Az elmebetegségek psychikus mechanizmusa.” (Recenzió) Gy, 52, (1912. június 16.), 24: 399.; In: Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója (szerk. Szajbély Mihály). Magvető, Budapest, 1978, 225–226.

 

 

1913a [104]

Vad ló megszelíditése. [Zähmung eines wilden Pferdes. Zb, 1912–13 (III, 83–86)] In: ITKE, 1914, újra: 1919, 94–98.; Legújabban, in: FS.VÁL, 141–144.

1913b [105]

Kinek meséljük el álmunkat. [Wem erzählt man seine Träume? Zb, 1912–13 (III, 258)]. In: PAH, 138–139.

1913c [106]

A jus primae noctis geneziséhez. [Zur Genese des jus primae noctis. Zb, 1912–13 (III, 258)]. In: PAH, 139.

1913d [108]

Részlet Lotze “Pszichológiá”–jából. [Aus der “Psycholgie” von Hermann Lotze. Im, 1913 (II, 238–41)]. In: ITKE, 1914. újra: 1919, 135–138.

1913e [109]

A hit, a hitetlenség és a meggyőződés az orvosi lélektan világításában. (A IV. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson tartott előadás – München, 1913 szeptembere.) [“Glaube, Unglaube und Überzeugung”. Populäre Vorträge über Psychoanalyse (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien), 1922, 175.]; In: PAH, 16–27.; Legújabban, in: FS.VÁL, 174–181.

1913f [111]

A valóságérzék fejlődésfokai és patologikus visszatérésük. [Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes. IZP, 1913 (I, 124–138)]. Gy, 53, (1913. november 16), 46: 794–797. és (november 23), 47: 815–817.; Legújabban, in: FS.VÁL, 97–105.

1913g [112]

A szem-szimbolikáról. [Zur Augensymbolik. IZP, 1913 (I, 161–164)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 101–104.; Legújabban, in: FS.VÁL, 144–146.

1913h [113]

A nagyapa-komplexum. [Zum Thema: “Grossvaterkomplex”. IZP, 1913 (I, 228–29)] In: ITKE, 1914, újra: 1919, 99–100.

1913i [114]

Egy kakasimádó fiú. [Ein kleiner Hahnemann. IZP, 1913 (I, 240–246)]. In: ITKE, 1914, újra 1919, 86–93. Legújabban in: LPPAM, 147–157.

1913j [115]

Múló tünetképződés: a beteg poziturája a kúra közben. [Ein “passagčres” Symptom. Position während der Kur. IZP, 1913 (I, 378)]. In: PAH, 135.

1913k [117]

Ágynemű-szimbolika. [Symbolik der Bettwäsche. IZP, 1913 (I, 378)] In: PAH, 135.

1913l [118]

A sárkány, mint erekciós-szimbólum. [Der Drachenfliger als Erektionssymbol. IZP, 1913 (I, 379)]. In: PAH, 136.

1913m [119]

A genitális tájék paresztéziája impotenciánál. [Parästhesien der Genitalgegend bei Impotenz. IZP, 1913 (I, 379)]. In: PAH, 76.

1913n [120]

A flatus a felnőttek privilégiuma. [Der Flatus, ein Vorrecht der Erwachsenen. IZP, 1913 (I, 380)]. In: PAH, 136.

1913o [121]

Infantilis felfogás a női nemi szervről. [Infantile Vorstellungen über das weibliche Genitalorgan. IZP, 1913 (I, 381)]. In: PAH, 136–137.

1913p [122]

Gyermekek felfogása az emésztésről. [Kindliche Vorstellungen von der Verdauung. IZP, 1913 (I, 381)]. In: PAH, 137.

1913q [123]

Egy gyermek zárkózottságának oka. [Ursache der Verschlossenheit bei einem Kinde. IZP, 1913 (I, 382)]. In: PAH, 138.

1913r [124]

Jung libido-elméletének bírálata. [Kritik der Jungschen “Wandlungen und Symbole der Libido”. IZP, 1913 (I, 391–403)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 109–126.; Legújabban, in: FS.VÁL, 181–191.

1913s [125]

A szimbólumok ontogenezise. [Zur Ontogenese der Symbole. IZP, 1913 (I, 436–38)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 105–108.; Legújabban, in: FS.VÁL, 191–192.

1913t [126]

Jones professzor pszichoanalitikus dolgozatai (Recenzió). [Jones, E.: Papers on Psycho-Analysis. IZP, 1913 (I, 93)]. In: PAH, 140–141.

1913u [127]

Bevezető a pszichoanalízisbe – pszichológusok számára (Maeder) (Recenzió). [Maeder, A.: Sur le mouvement psychanalytique. IZP, 1913 (I, 94)]. In: PAH, 181.

1913v [132]

Brill, A.: Az elkényeztetett “egyetlen gyermek” lélektana (Recenzió). [Brill, A. A.: The only or favourite Child in adult life. IZP, 1913 (I, 180)]. In: PAH, 214.

1913z

Az idegkórtanban értékesíthető néhány megfigyelés a szemen. [Közlemény a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár I. idegbeteg osztályáról] OH, 43, (1913. október 19.) 42: 775–776

 

 

1914a

Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből (röv.: ITKE ). Első kiadás (Előszó dátuma 1913. november): Dick Manó, Budapest, 1914; második kiadás (Előszó dátuma 1918. október 30.): Dick Manó, Budapest, 1919, 1922.

1914b

A pszichoanalízisről és annak jogi és társadalmi jelentőségéről (Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületben 1913. október 29–én tartott szabad előadás nyomán). Gy, 54, (1914, február 8.) 6: 88–91.; In: LPPAT, 158–174.

1914c [135]

Néhány klinikai megfigyelés paranoiás és parafreniás betegeken (Egyúttal adalékok a »rendszeralkotás« klinikai jelentőségéhez). [Einige klinische Beobachtungen bei der Paranoia und Paraphrenie. Beitrag zur Psychologie der “Systembildung”. IZP, 1914 (II, 11–17)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 51–58.

1914d [136]

A férfiak homoszexualitása. [Eredetileg elhangzott a III. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Weimar, 1911. szeptember 21–22.). Zur Nosologie der männlichen Homosexualität (Homoerotik). IZP, 1914 (II, 131–42)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 26–39.

1914e [138]

Szédülés érzete az analízis-óra végén. [Schwindelempfindung nach Schluss der Analysenstunde. IZP, 1914 (II, 272–74)]. In: PAH, 123–125.

1914f [139]

Ha a páciens analízis közben elalszik. [Einschlafen des Patienten während der Analyse. IZP, 1914 (II, 274)]. In: PAH, 133.

1914g [141]

Szégyenlős kezek. [Über verschämte Hände. IZP, 1914 (II, 378)]. In: PAH, 133–134.

1914h [142]

Szemdörzsölés – onánia. [Reiben der Augen ein Onanieersatz. IZP, 1914 (II, 379)]. In: PAH, 134.

1914i [143]

Élősködők, mint terhességi szimbólumok. [Ungeziefer als Symbol der Schwangerschaft. IZP, 1914 (II, 381)]. In: PAH, 134.

1914j [144]

Félelem a szivarozástól. [Angst vor Zigarren- und Zigarettenrauchen. IZP, 1914 (II, 383)]. In: PAH, 134.

1914k [145]

Egy tünet “elfelejtése”. [Das “Vergessen” eines Symptoms und seine Aufklärung im Traume. IZP, 1914 (II, 384)]. In: PAH, 135.

1914l [146]

A pénz iránt való érdeklődés lelki gyökerei. [Zur Ontogenie des Geldinteresses. IZP, 1914 (II, 506–13)]. In: ITKE, 1914, újra: 1919, 127–134.; Legújabban, in: FS.VÁL, 67–71.

1914m [147]

Frakcionált analízisek. [Diskontinuierliche Analysen. IZP, 1914 (II, 514)]. In: PAH, 121–122.

1914n [148]

A neurózisok pszichoanalitikus tanának haladása (1907–1913). [Allgemeine Neurosenlehre. Jb, 1914 (IV, 317–328)]. Gy, 56, (1916. január 2.) 1: 4–9.; In: LPPAT, 281–299.

1914o [150]

Bleuler újabb kritikája a pszichoanalízisről (Recenzió). [Bleuler, E.: Kritik der Freudschen Theorie. IZP, 1914 (II, 62)]. In: PAH, 174–180.

1914p [151]

Jung, C. G.: Lélektani típusokról (Recenzió) [Jung, C. G.: Contribution ŕ l’étude des types psychologiques. IZP, 1914 (II, 86)]. In: PAH, 172–173.

1914q [152]

Steiner, Maxim: “Az impotencia coeundi analitikus gyógyítása” (Recenzió). [Steiner, Maxim: Die psychischen Störungen der männlichen Potenz. IZP, 1914 (II, 66)]. In: PAH, 165.

1914r [155]

Bjerre, P.: A hipnózis lényege (Recenzió). [Das Wesen der Hypnose. IZP, 1914 (II, 471)]. In: PAH, 201.

1914s [156]

Berguer, G.: Az álomnyelvről (Recenzió). [Note sur le langage du ręve. IZP, 1914 (II, 529)]. In: PAH, 203.

1914t [157]

Partos, E.: Egy tudományos tévedésről (Recenzió). [Analyse d’une erreur scientifique. IZP, 1914 (II, 529)]. In: PAH, 202.

1914u

A veszedelmek jégkorszaka. Nyugat, (7), 1914. augusztus 16. II, 268.; Legújabban, in: FS.VÁL, 71.

1914v

Bűntények lélekelemzése. In: Szabadgondolat, 4, (1914), 1: 13–15.

 

 

1915a [159]

A hangképzés pszichogén rendellenességei. [Psychogen Anomalien Stimmlage. IZP, 1915 (III, 25–28)]. In: PAH, 65–68.; Legújabban, in: FS.VÁL, 146–148.

1915b [160]

Egy szexuál-szimbolikus álom. [Der Traum vom Okklusivpessar. IZP, 1915 (III, 29–33)]. In: PAH, 53–58.; Legújabban, in: FS.VÁL, 148–152.

1915c [161]

A szexualitás elméletéről. [Die Wissenschaftliche Bedeutung von Freuds “Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie”. IZP, 1915 (III, 227–229)]. Gy, 55, (1915. augusztus 8.), 32: 380–382; Továbbá Előszó. Sigmund Freud: Három értekezés a szexualitás elméletéről (ford.: Ferenczi Sándor) magyar kiadásához. Dick Manó, Budapest, 1915; második kiadás: 1919

1915d [164]

Hasonlatok analízise. [Analyse von Gleichnissen. IZP, 1915 (III, 270–278)]. Gy, 56, (1916. augusztus 20.) 34: 400–402 és (augusztus 27.) 35: 412–413.; In: PAH, 112–120.; Legújabban, in: FS.VÁL, 193–198.

1915e [165]

Két tipikus kopro- és paedoszimbólum. [Zwei typische Kopro- und Pädosymbole. IZP, 1915 (III, 292–293)]. In: PAH, 129–130.]

1915f [166]

Spektrofóbia. [Spektrofobie. IZP, 1915 (III, 293)]. In: PAH, 130.

1915g [167]

Pompadour-fantáziák. [Pompadourphantasien. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 130.

1915h [168]

Fecsegés. [Geschwätzigkeit. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 130.

1915i [169]

A legyező, mint genitál-szimbólum. [Der Fächer als Genitalsymbol. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 131.

1915j [170]

Polykratismus. [Polykratismus. IZP, 1915 (III, 294)]. In: PAH, 131.

1915k [174]

Vélt tévcselekmények. [Über vermeintliche Fehlhandlungen. IZP, 1915 (III, 338–342)]. In: PAH, 44–48.

1915l [175]

A bordeaux-i pszichiatriai iskola a pszichoanalízisről (Recenzió). [Die psychiatrische Schule von Bordeaux über die Psychoanalyse. IZP, 1915 (III, 352–369)]. In: PAH, 142–164.

1915m [180]

Kollarits: Mindennapi pszichopathológia (Recenzió). [Kolarits, J.: Observations de Psychologie quotidienne. IZP, 1915 (III, 46)]. In: PAH, 204–208.

1915n [181]

Kollarits: Adalélok az álomtanhoz (Recenzió). [Kolarits, J.: Contribution ŕ l’étude ręves. IZP, 1915 (III, 49)]. In: PAH, 209–213.

1915o [184]

A zürichi iskola dolgozatairól (Recenzió). [Jung, C. G.: Psychologische Abhandlungen. IZP, 1915 (III, 162)]. In: PAH, 166–171.

1915p

Előszó. S. Freud: Az álomról (ford. Ferenczi Sándor) magyar nyelvű kiadásához, Dick Manó, Budapest, 1915.; második kiadás: ua., uo., 1919, 3–4.

1915q

A 43–50 évesek sorozása. Gy, 55, (1915. szeptember 5.), 36: 429–430.

1915r

Agysérüléses katonák utókezelése. Gy, 55, (1915. október 24.), 43: 511–512.

 

 

1916a [187]

Indulatcsere az álomban. [Affektvertauschung im Traume. IZP, 1916–17 (IV, 112)]. In: PAH, 52.

1916b [188]

A vagina cipőszimbólumának variánsa. [Sinnreiche Variante de Schuhsymbols. IZP, 1916–17 (IV, 112)]. In: PAH, 131.

1916c [189]

A háborús hisztéria két típusáról [Über zwei Typen der Kriegsneurose (-hysterie). IZP, 1916–17 (IV, 131–145)]; (A Mária Valéria-barakkórház orvosainak tudományos ülésén tartott előadás) Eredetileg “Előzetes megjegyzések a háborús neurosis némely típusáról” címmel Gy, 56, (1916. március 12.) 11: 124–125. és (április 2.) 18: 160–161.; később az előadás nyomán a szövege kibővített és átdolgozott változata az elsőként említett cimmel, In: HP, 54–70.; Legújabban, in: FS.VÁL, 152–161.

1916d [190]

Erotikus és jellembeli vonások keveredése. [Mischgebilde von erotischen und Charakterzügen. IZP, 1916–17 (IV, 146)]. In: PAH, 69–70.

1916e [191]

Hallgatni – arany. [Schweigen is Gold. IZP, 1916–17 (IV, 155)]. In: PAH, 96–97.

 

 

1917a [192]

Ostwald a pszichoanalízisről. [Ostwald über die Psychoanalyse. IZP, 1916–17 (IV, 169)]. In: PAH, 192–193.

1917b [193]

Pollució orgasztikus álom nélkül és álombeli orgazmus pollució nélkül. [Pollution ohne orgastischen Traum und Orgasmus im Traume ohne Pollution. IZP, 1916–17 (IV, 187–192)]. In: PAH, 59–64.

1917c [194]

Avatatlanok álmai. [Träume der Ahnungslosen. IZP, 1916–17 (IV, 208)]. In: PAH, 49–51.

1917d [195]

Patoneurózisok. [Von Krankheits- oder Pathoneurosen. IZP, 1916–17 (IV, 219–228)]. Gy, 58, (1918. május 18.) 20: 240–244.; In: LPPAT, 248–263.

1917e [196]

Gyermekkori kasztráció lelki következményei. [Die psychischen Folgen einer “Kastration” im Kindesalter. IZP, 1916–17 (IV, 263–266)]. In: PAH, 71–75.

1917f [197]

A test szimmetrikus érintésének kényszere. [Symmetrischer Berührungszwang. IZP, 1916–17 (IV, 266)]. In: ITKE, 132.

1917g [198]

Pecunia - olet. [Pecunia – olet. IZP, 1916–17 (IV, 327)]. In: PAH, 93–95.

1917h [201]

Az Adler-féle irányzat kritikája (Recenzió). [Adler u. Furtmüller: Heilen und Bilden. IZP, 1916–17 (IV, 115)]. In: PAH, 182–187.

1917i [202]

Bleuler, E.: Pszichikum és fizikum a patológiában (Recenzió). [Bleuler, E.: Physisch und Psychisch in der Pathologie. IZP, 1916–17 (IV, 119)]. In: PAH, 200.

1917j [203]

Kaplan, L.: Pszichoanalitikus problémák (Recenzió). [Psychoanalytische Probleme. IZP, 1916–17 (IV, 120)]. In: PAH, 194–197.

1917k [204]

Putnam professzor bírálata Adlerről (Recenzió). [Putnam, J. J.: The Work of Adler. IZP, 1916–17 (IV, 161)]. In: PAH, 188–191.

1917l [206]

Groddeck, G.: Organikus állapotok pszichoanalízise (Recenzió) [Die psychische Bedingtheit und psychoanalytische Behandlung organischer Leiden. IZP, 1916–17 (IV, 346)]. In: PAH, 198–199.

1917m

Décsi Imre dr.: “Ember, mért vagy ideges?” (Recenzió). Gy, 57, (1917. augusztus 5.), 31: 370.

1917n

Barátságom Schächter Miksával. Gy, 57, (1917. december 30.), 52: 26–27.; Thalassa, (3) 1992, 2: 140–143.

 

 

1918a

“A mese lélektanáról” (Válasz Lesznai Anna cikkére). Nyugat, (11) 1918, II, 376–377.; Legújabban, in: FS.VÁL, 58.

1918b

A mechanika lelki fejlődéstörténete. Kritikai megjegyzések Ernst Mach egy tanulmányához. Nyugat, (11) 1918, II, 487–494. In: PAH, 1919, 28–36.; Legújabban, in: FS.VÁL, 198–203.

1918c

A “friss levegő” és “jó levegő” gyógyító és üdítő hatása. Gy, 58, (1918. november 17.) 46: 596–597.; Kötetben: “Kellemes érzések hatása a lélekzésre” címmel in: PAH, 89–92.

1918d

A lélek ismerője. Színházi Élet, 1918, 51. sz. (december 22–29.), 17.; Legújabban, in: FS.VÁL, 59.

 

 

1919a [223]

A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések [röv. HP ]. (Előszó dátuma: 1918 november). [Egyidőben a “Die Psychoanalyse der Kriegsneurosen” c. kivételével azonos tartalommal németül is: Hysterische und Pathoneurosen. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien 1919.]. Dick Manó, Budapest, 1919.

1919b

A pszichoanalízis haladása [röv. PAH] (Előszó dátuma: 1918. dec. 1.). Első kiadás: Dick Manó, 1919; második kiadás: ua., uo. 1920.

1919c [210]

Technikai nehézségek egy hisztéria-eset analízisénél. (Megfigyelések a rejtett onániáról és “onánia-equivalensekről”). [Technische Schwierigkeiten einer Hysterieanalyse. IZP, 1919 (V, 34–40)]. In: HP, 39–46.; Legújabban, in: FS.VÁL, 164–168.

1919d [211]

Vasárnapi neurózisok. [Sonntagsneurosen. IZP, 1919 (V, 46–48)]. In: PAH, 77–81.; Legújabban, in: FS.VÁL, 161–164.

1919e [212]

Gondolkodás és izombeidegzés. [Denken und Muskelinnervation. IZP, 1919 (V, 102)]. In: PAH, 86–88.

1919f [213]

Undorodás a reggelitől. [Ekel vor dem Frühstück. IZP, 1919 (V, 117)]. In: PAH, 137–138.

1919g [214]

Cornelia, a Gracchusok anyja. (Németül az Imago c. folyóirat számára írt cikk). [Cornelia, dei Mutter der Gracchen. IZP, 1919 (V, 117–120)]. In: PAH: 81–85.; In: LPPAT, 275–280.

1919h [215]

A páciens befolyásolása pszichoanalízis közben. [Zur Frage der Beeinflussung de Patienten in der Psychoanalyse. IZP, 1919 (V, 140–141)]. In: PAH, 98–100.

1919i [216]

A pszichoanalízis technikájához. [A “Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület”–ben (Freud-társaság) – Budapest, 1918. – tartott előadás. [Zur psychoanalytischen Technik. IZP, 1919 (V, 181–192)] Részletei: 1. Visszaélés az asszociáció szabadságával [Mißbrauch der Assoziationsfreiheit]; 2. A páciens kérdései. – Elhatározások a kúra folyamán [Fragen der Patienten – Entscheidungen während der Kur]; 3. A “példának okáért” szerepe az analízisben [Das “Zum Beispiel”in der Analyse]; 4. A viszontáttétel legyőzése [Die Bewältigung der Gegenübertragung]. In: PAH, 101–111.

1919j [218]

A háborús neurózisok pszichoanalízise. [Eredetileg “Die Psychoanalyse der Kriegsneurosen” az V. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson tartott referáló előadás – Budapest, 1918. szeptember 28.]. In: HP, 71–90.; in: LPPAT, 199–225.

1919k [220]

A hisztériás materializáció jelenségei (Kísérlet a hisztériás konverzió és szimbolika magyarázására). [Hysterische Materialisationsphänomene] In: HP, 16–30.; in: LPPAT, 226–247.

1919l [221]

Hisztériás stigmák magyarázó kísérlete. [Erklärungsversuch einiger hysterischer Stigmata] In: HP, 31–38.; in: LPPAT, 264–274.

1919m [222]

Hipohondriás hisztéria-eset pszichoanalízise. [Die Psychoanalyse eines Falles von hysterischer Hypochondrie]. In: HP, 47–53.

1919n

A mindennapi élet pszichopathologiájából. In: PAH, 37–43.

1919o

Rövid feljegyzések az analitikai gyakorlatból. [Részletei külön címekkel szerepelnek a Bausteine-ben és ennek megfelelően jelen felsorolásban is]. In: PAH, 129–139.

1919p

Az orvosképzés reformja (hozzászólás). Gy, 59, (február 23.) 8: 120–121.

1919q

Freud, S.: Kell-e az egyetemen pszichoanalízist tanítani? [Fordítás]. Gy, 1919, 59, (március 30.) 12: 192.

1919r

Pszichoanalízis és kriminológia. Új Forradalom, (1919. március 31.) 1: 5–6. In: PAH, 126–128.

 

 

1921 [234]

Az “aktív technika” továbbépítéséről a pszichoanalízisben. [Eredetileg elhangzott a VI. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson ( Hága, 1920. szeptember 10-én.) “Weiterer Ausbau der »aktiven Technik« in der Psychoanalyse” címmel. IZP, 1921 (VII, 233–251)]. (ford. Széchey Orsolya) In: TI, Animula Egyesület, 1997, 5–22.

 

 

1922a

Pszichonalízis és társadalompolitika. Nyugat, (15) 1922, I. 554–555.; Legújabban, in: FS.VÁL, 72–74.

1922b [244]

Freud metapszichológiája. [Angol és amerikai pszichoanalitikusok meghívására Bécsben, 1922. január 6–án “Der individualpsychologische Fortschritt in Freud »Massenpsychologie und Ichanalyse«” címmel tartott előadás. IZP, 1922 (VIII, 206–209)]. Gy, 62, (1922. június 18.), 25: 360–363.; In: PARI, Pantheoun é. n., 65–79.; In: PARI, Animula, 58–70.

 

 

1923a

A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában. [A Kassai Magyar Orvosegyesület meghívására 1923. február 2–án tartott előadás (szövege nem azonos az ugyanezen címen a [1936l jelzeű] PARI-ben megjelenttel)] Gy, 63, (1923. június 10.) 23: 332–333. és (június 17.) 24: 350–351.

1923b

Előszó. Sigmund Freud: A Halálösztön és az Életösztönök (ford.: Kovács Vilma) magyar kiadásához. “Világirodalom” Könyvkiadó, Budapest, 1923.; Múzsák Közművelődési Kiadó, 1991, 5–8.

1923c

Előszó. Sigmund Freud: A mindennapi élet pszichopatológiája magyar kiadásához. “Világirodalom” Könyvkiadó, Budapest, 1923.; In: Sigmund Freud Művei III, Cserépfalvi, Budapest, 1994, vii.

 

 

1924a [268]

Katasztrófák a nemi működés fejlődésében. [Eredetileg “Versuch einer Genitaltheorie” címmel az Internationale Psychoanalytische Bibliothek XV. köteteként. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien]. Első magyar megjelenés (a Bevezetés dátuma: 1928) Pantheon, Budapest, 1929.; Legújabban: (1929. évi kiadása alapján) Filum, Budapest, 1997.

1924b

Altató és ébresztő tudomány. Nyugat, (17) 1924, I. 72–73.; Legújabban, in: FS.VÁL, 220–221.

1924c

Ignotus, a megértő. Nyugat, (17) 1924, II, 23.; Legújabban, in: FS.VÁL, 59–60.

1924d [264]

O. Rankkal: A pszichoanalízis fejlődési céljai. [Entwicklungsziele der Psychoanalyse. Zur Wechselbeziehung von Theorie und Praxis. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien, 1924.]; Magyarul részletei (V-VI. rész [ford. V. Horváth Károly]), in: FS.VÁL, 105–111.

 

 

1926a [271]

Az aktív pszichoanalitikus technika kontraindikációi. [Eredetileg “Kontraindikationen der aktiven psychoanalytischen Technik” címmel elhangzott a IX. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson, Bad Homburg, 1925 szeptembere. IZP, 1926 (XII, 3–14)] (ford. Széchey Orsolya) In: TI, 23–34.

1926b [273]

Sigmund Freud 70. születésnapjára. [Zum 70. Geburtstag Sigm. Freuds. IZP, 1926 (XII, 235–240)]. Gy, 66, 19: 438–439.

1926c [275]

A kedvezőtlen mozzanatok elfogadásának problémája. [Das Problem der Unlustbejahung (Fortschritte in der Erkenntnis des Wirklichkeitssinnes). IZP, 1926 (XII, 241–252)]. (ford.: Linczényi Adorján) In: TI, 35–47.

 

 

1928a [282]

Az analízisek befejezésének problémája. [Das Problem der Beendigung der Analysen. IZP, 1928 (XIV, 1–10). Eredetileg elhangzott a X. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson Innsbruck, 1927. szeptember 3.]. (ford. Széchey Orsolya). Legújabban, in: FS.VÁL, 111–116.

1928b [281]

A család alkalmazkodása a gyermekhez. [Die Anpassung der Familie an das Kind. ZPP, 1928 (II, 239–251)]. Korunk, 1928, 3: 593–599.; Legújabban, in: FS.VÁL, 117–121.

1928c [283]

A pszichoanalitikus technika rugalmassága. [Die Elastizität der psychoanalytischen Technik. IZP, 1928 (XIV, 197–209). Elhangzott a Magyaroszági Pszichoanalitikai Egyesület rendes ülésén, 1928. Ford. Linczényi Adorján). In: TI, 57–70.

1928d

A pszichoanalízis és a kriminalitás. [Eredetileg elhangzott a bécsi ‘Verein für angewandte Psychopathologie’ tartott ankéton (1928. április 30.) Századunk, 1928, III. 272–281.; In: LPPAT, 360–384.

 

 

1929a

Psychoanalisis és constitutio; észrevételek az 1929. 3. számban megjelent vezércikkre. Gy, 69, (1929. január 27.), 4: 79–80., és (február 3.) 5: 88–89.

1929b [287]

A nemkívánt gyermek és a halálösztön. [Eredetileg németül Das unwillkommene Kind und sein Todestrieb. IZP, 1929 (XV, 149-153), és angolul The Unwelcome Child and his Death-Instinet. IJ 1929 (X, 125-129). Magyarul (ford. Pándy Gabi–Hárs György P.), in: FS.VÁL, 121–124.

 

 

1930a

A “pszichoanalízis” név illetéktelen használata. Gy, 70, (1930. január), 1: 19.

1930b

Viszonválasz Dr. Feldmann válaszára. Gy, 70, (1930. január), 2: 38.

1930c [291]

A relaxáció elve és a neokatarzis. [Elhangzott a XI. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson “A pszichoanalitikus technika haladása” címen, Oxford, 1929] [Relaxationsprinzip und Neokatharsis. IZP, 1930 (XVI, 149–164)]. (Ford.: Kertész Tivadarné) Gy, (1931. május 3.) 18: 273–278. In: TI, 71–86.

 

 

1931a [292]

Felnőttek “gyermekanalízise”. [Kinderanalysen mit Erwachsenen. IZP, 1931 (XVII, 161–175). Elhangzott a bécsi pszichoanalitikus egyesület S. Freud 75. születésnapja alkalmából tartott ülésen, 1931. május. 6.] Gy, 72, (1932. október 16.) 42: 633–637. (ford. Almásy Endre). In: TI, 87–101.

1931b

Előszó. Bálint Alice: A gyermekszoba pszichológiája. Pantheon, 1931, 5–6.; Kossuth, 1990, 11–12.

 

 

1933 [294]

Nyelvzavar a felnőttek és a gyermek között. A gyengédség és a szenvedély nyelve. [Eredetileg “Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind. (Die Sprache der Zärtlichkeit und der Leidenschaft)” címmel elhangzott a XII. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszuson (Wiesbaden, 1932. szeptember). IZP, 1933 (XIX, 5–15)]. In: A pszichoanalizis és modern irányzatai. (Szerk.: Buda Béla), Budapest, Gondolat, 1971, 215–226.; In: TI, 102–112.

 

 

1934 [296]

A trauma a pszichoanalízisben (1931–33) 1. A megrázkódtatás lélektanához; 2. Az álomfejtés revíziójához; 3. Trauma a relaxációs technikában (ford.: Hermann Imre). [Gedenken über das Trauma. I. Zur Psychologie der Erschütterung, II. Zur revision der Traumdeutung, III. Das Trauma in der Relaxationstechnik. IZP, 1934 (XX, 5–12); In: Gy, 74, (1934. május 20.) 20: 310–312. (Felolvasta a Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület 1933. október 3–án tartott gyászülésén Dr. Hahn Fanny.) In: TI, 113–121.

1936a [306]

A pszichoanalitikus kiképzés menete (1928–ban Madridban tartott előadássorozatból) [Über den Lehrgang des Psychoanalytikers. Bausteine, 1938, III, 399–421)]. In: PARI, Pantheon, 88–95.

1936b [307]

A jellem pszichoanalitikus gyógymódja (1928–ban Madridban tartott előadássorozatból [Die psychoanalitische Therapie des Charakters. In: Bausteine, 1938, III, 432–445]. Szép Szó 1: 196–202. In: PARI, Pantheon, 80–87.; Legújabban, in: FS.VÁL, 125–129.

1936c

Néhány közkeletű tévedés a pszichoanalízis körül. In: PARI, Pantheon, 5–10.; In: PARI, Animula, 5–9.

1936d

Az ösztönök egyéni fejlődése a lélekelemzés megvilágításában. 1. Az énösztönök; 2. A nemi ösztönök. In: PARI, Pantheon, 11–18.; In: PARI, Animula, 10–16.

1936e

A tudattalan lelki életről. In: PARI, Pantheon, 19–22.; In: PARI, Animula, 17–20.

1936f

Az álomfejtés és a szimbolika. In: PARI, Pantheon, 23–28.; PARI, Animula, 21–25.

1936g

A neurózisok pszichoanalitikai osztályozása. Aktuál-neurózisok. In: PARI, Pantheon, 29–34.; In: PARI, Animula, 26–31.

1936h

A pszichoneurózisokról általában. In: PARI, Pantheon, 35–44.; In: PARI, Animula, 32–40.

1936i

A pszichoanalízis technikájáról. In: PARI, Pantheon, 45–51.; In: PARI, Animula, 41–46.

1936j

A pszichoanalízis indikációi és kontraindikációi. In: PARI, Pantheon, 52–54.; In: PARI, Animula, 47–48.

1936k

Egyes pszichoneurózisok rövid analitikai jellemzése. In: PARI, Pantheon, 55–61.; In: PARI, Animula, 49–54.

1936l

A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában. [Nem azonos a Gyógyászat-ban (1923a jelzetű) megjelenttel]. In: PARI, Pantheon, 62–63.; In: PARI, Animula, 55–56.

1936m

A lélekelemzés helye a tudományok sorában. In: PARI, Pantheon, 64.; In: PARI, Animula, 57.

1936n

A pszichoanalízis rövid ismertetése. (Hátrahagyott írások) [röv. PARI, Pantheon] Pantheon, Budapest, é. n. [1936 (?) 37] 95 oldal.

1982

Lelki problémák a szichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból. Szerk.: Linczényi Adorján, Magvető, Budapest

1985

Klinikai napló, 1932. [Eredetileg francia nyelven, Journal clinique (Janvier–Octobre 1932). Payot, Paris]. (ford.: Vég Katalin). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

1991

Lélekgyógyászat. Válogatott írások. Gulyás Katalin válogatása. Kossuth Kiadó, Budapest

1996

A pszichoanalízis rövid ismertetése. (Hátrahagyott írások) [röv. PARI, Animula] a Pantheon, Budapest, é. n. [1936], kiadása alapján, (az 1936a és 1936b kivételével azonos tartalommal). Animula Egyesület, Budapest

1997

Technikai írások (1921–33). Animula Egyesület, Budapest

1999

A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások 1897–1908. [röv. FIR] S. a. r., szerk. és az Utószót írta: Mészáros Judit. Osiris, Budapest

2000

Ferenczi Sándor. [röv. FS.VÁL] Vál., s. a. r., és Bevezetést írta: Erős Ferenc. Új Mandátum, Budapest

Összeállította Kovács Anna és Takács Mónika

» vissza az elejére « 

 

FERENCZI SÁNDOR MŰVEINEK LEGFONTOSABB IDEGEN NYELVŰ GYŰJTEMÉNYEI

Bausteine zur Psychoanalyse I-IV. Második kiadás, Verlag Hans Huber, Bern–Stuttgart, 1964.

Schriften zur Psychoanalyse. Auswahl in zwei Bänden. Hg. von M. Bálint. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1970-72.

Oeuvres complčtes. Psychanalyse I -IV. Payot, Paris, 1968-1982.

Zur Erkenntnis des Unbewussten und andere Schriften zur Psychoanalyse. Hg. und eingeleitet von Helmut Dahmer. Kindler Verlag, München, 1978.

Final Contributions to Psychoanalysis. Ed. by Michael Balint. Karnac, London, 1994.

First Contributions to Psychoanalysis. Ed. by Ernest Jones. Karnac, London, 1994.

Further Contributions to Psychoanalysis. Ed. by John Rickman. Karnac, London, 1994.

Selected Writings. Edited with an introduction by Julia Borossa. Penguin Books, London, 1999.

» vissza az elejére « 

 

Frissítve: 2000. szeptember 24-én