OTTHONI SZÁMÍTÓGÉP


Otthoni számítógép megoszlása

Statistics

N Mean
Valid Missing
Otthoni számítógép? 1304 83 ,61
Otthoni számítógép (korrigált) 1387 0 ,58

Otthoni számítógép (korrigált)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid nincs 587 42,3 42,3 42,3
van 800 57,7 57,7 100,0
Total 1387 100,0 100,0
Total 1387 100,0


Otthoni számítógép (korrigált) pie chart

Otthoni számítógép (korrigált) * Budapest - vidék Crosstabulation
Count

Budapest - vidék Total
Budapest Vidék
Otthoni számítógép (korrigált) nincs 110 429 539
van 358 432 790
Total 468 861 1329

Bar chart

Otthoni számítógép (korrigált) * Iskola típusa Crosstabulation
Count

Iskola típusa Total
általános szakmunkás szakközép gimnázium föiskola egyetem egyéb
Otthoni számítógép (korrigált) nincs 1 29 386 107 2 4 2 531
van 11 12 298 453 5 5 12 796
Total 12 41 684 560 7 9 14 1327

Bar chart

Otthoni számítógép (korrigált) * Szülők munkája? Crosstabulation
Count

Szülők munkája? Total
nem igen
Otthoni számítógép (korrigált) nincs 351 163 514
van 275 487 762
Total 626 650 1276

Bar chart

Számítógép típusának megoszlása

Statistics

N Mean
Valid Missing
Szg. típusa 817 570 17,50

Szg. típusa

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid commodore 30 2,2 3,7 3,7
286 7 ,5 ,9 4,5
386 56 4,0 6,9 11,4
486 135 9,7 16,5 27,9
Pentium 279 20,1 34,1 62,1
Pentium II 169 12,2 20,7 82,7
Macintosh 8 ,6 1,0 83,7
nem tudom 95 6,8 11,6 95,3
egyéb 38 2,7 4,7 100,0
Total 817 58,9 100,0
Missing nem válaszol 570 41,1

Total 570 41,1

Total 1387 100,0


Szg. típusa pie chart

Operációs rendszer megoszlása

Statistics

N Mean
Valid Missing
Operációs rendszer 801 586 10,57

Operációs rendszer

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid DOS 98 7,1 12,2 12,2
Windows 95 308 22,2 38,5 50,7
Windows 98 219 15,8 27,3 78,0
Windows NT 13 ,9 1,6 79,7
Linux 2 ,1 ,2 79,9
OS/2 4 ,3 ,5 80,4
több is van 77 5,6 9,6 90,0
nem tudom 66 4,8 8,2 98,3
egyéb 14 1,0 1,7 100,0
Total 801 57,8 100,0
Missing nem válaszol 586 42,2

Total 586 42,2

Total 1387 100,0


Operációs rendszer pie chart

Operációs rendszerek megoszlása géptípusonként

Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Operációs rendszer * Szg. típusa 792 57,1% 595 42,9% 1387 100,0%

Operációs rendszer * Szg. típusa Crosstabulation
Count

Szg. típusa Total
commodore 286 386 486 Pentium Pentium II Macintosh nem tudom egyéb
Operációs rendszer DOS
5 36 37 7 1
7 4 97
Windows 95 1 1 5 66 148 49 1 23 10 304
Windows 98 1
2 10 76 99 3 19 9 219
Windows NT 1

2 5 3
1
12
Linux 1


1



2
OS/2


1 2


1 4
több is van 3 1 3 14 31 13
6 6 77
nem tudom 12
5 2 6 3 2 29 4 63
egyéb 4
2 2
1 2 2 1 14
Total 23 7 53 134 276 169 8 87 35 792

Bar chart

Intel alapú gépek és a Microsoft op.rendszerek

Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Szg. típusa * Operációs rendszer 792 57,1% 595 42,9% 1387 100,0%

Szg. típusa * Operációs rendszer Crosstabulation
Count

Operációs rendszer Total
DOS Windows 95 Windows 98 Windows NT Linux OS/2 több is van nem tudom egyéb
Szg. típusa commodore
1 1 1 1
3 12 4 23
286 5 1



1

7
386 36 5 2


3 5 2 53
486 37 66 10 2
1 14 2 2 134
Pentium 7 148 76 5 1 2 31 6
276
Pentium II 1 49 99 3

13 3 1 169
Macintosh
1 3



2 2 8
nem tudom 7 23 19 1

6 29 2 87
egyéb 4 10 9

1 6 4 1 35
Total 97 304 219 12 2 4 77 63 14 792

Bar chart

Szg. tulajdonosának megoszlása

Statistics

N Mean
Valid Missing
Szg. tulajdonosa 802 585 5,65

Szg. tulajdonosa

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid enyém 281 20,3 35,0 35,0
testvéremé 50 3,6 6,2 41,3
apáé 27 1,9 3,4 44,6
anyáé 11 ,8 1,4 46,0
nagyszülöké 2 ,1 ,2 46,3
közös 397 28,6 49,5 95,8
céges 16 1,2 2,0 97,8
nem tudom 12 ,9 1,5 99,3
másé 6 ,4 ,7 100,0
Total 802 57,8 100,0
Missing nem válaszol 585 42,2

Total 585 42,2

Total 1387 100,0


Szg. tulajdonosa pie chart

Számítógépek kora

Statistics

N
Valid Missing
Szg. kora 794 593

Szg. kora

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid kevesebb, mint 1 122 8,8 15,4 15,4
1 62 4,5 7,8 23,2
2 102 7,4 12,8 36,0
3 121 8,7 15,2 51,3
4 78 5,6 9,8 61,1
5 74 5,3 9,3 70,4
több, mint 5 201 14,5 25,3 95,7
nem tudom 34 2,5 4,3 100,0
Total 794 57,2 100,0
Missing nem válaszol 593 42,8

Total 593 42,8

Total 1387 100,0


Bar chart of szg. kora

Internek elérés otthonról

Statistics

N Mean
Valid Missing
Internet elérés? 807 580 1,35

Internet elérés?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid nincs 630 45,4 78,1 78,1
van 165 11,9 20,4 98,5
nem tudom 12 ,9 1,5 100,0
Total 807 58,2 100,0
Missing nem válaszol 580 41,8

Total 580 41,8

Total 1387 100,0


Internet elérés? pie chart

Szg. típusa * Internet elérés? Crosstabulation
Count

Internet elérés? Total
nincs van nem tudom
Szg. típusa commodore 22 3 1 26
286 7

7
386 49 2
51
486 119 13 2 134
Pentium 218 55 1 274
Pentium II 104 62 1 167
Macintosh 4 3 1 8
nem tudom 66 16 4 86
egyéb 25 10 1 36
Total 614 164 11 789

Bar chart

Operációs rendszer * Internet elérés? Crosstabulation
Count

Internet elérés? Total
nincs van nem tudom
Operációs rendszer DOS 92 1 2 95
Windows 95 240 61 3 304
Windows 98 154 60 2 216
Windows NT 5 8
13
Linux
1 1 2
OS/2 3 1
4
több is van 53 24
77
nem tudom 57 6 2 65
egyéb 9 3 2 14
Total 613 165 12 790

Bar chart

Szg. kora * Internet elérés? Crosstabulation
Count

Internet elérés? Total
nincs van nem tudom
Szg. kora kevesebb, mint 1 112 4 2 118
1 54 7 1 62
2 88 12
100
3 96 20 1 117
4 61 14
75
5 54 17 2 73
több, mint 5 114 80 3 197
nem tudom 24 7 3 34
Total 603 161 12 776

Bar chart

Budapest - vidék * Internet elérés? Crosstabulation
Count

Internet elérés? Total
nincs van nem tudom
Budapest - vidék Budapest 238 118 4 360
Vidék 385 43 7 435
Total 623 161 11 795

Bar chart

Iskola típusa * Internet elérés? Crosstabulation
Count

Internet elérés? Total
nincs van nem tudom
Iskola típusa általános 4 4
8
szakmunkás 9 3 2 14
szakközép 270 28 4 302
gimnázium 334 117 4 455
föiskola 2 3
5
egyetem 1 4 1 6
egyéb 6 5
11
Total 626 164 11 801

Bar chart

Szülők munkája? * Internet elérés? Crosstabulation
Count

Internet elérés? Total
nincs van nem tudom
Szülők munkája? nem 246 33 3 282
igen 355 124 9 488
Total 601 157 12 770

Bar chart

Használja-e: én pie chart

Használja-e: anya pie chart

Használja-e: apa pie chart

Használja-e: testvér pie chart

Használja-e: nagyszülő pie chart

Használja-e: mindenki pie chart

Otthoni gép használata

Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Hányan használják otthon a gépet? * Otthoni számítógép (korrigált) 1387 100,0% 0 ,0% 1387 100,0%

Hányan használják otthon a gépet? * Otthoni számítógép (korrigált) Crosstabulation
Count

Otthoni számítógép (korrigált) Total
nincs van
Hányan használják otthon a gépet? 0 579 34 613
1 2 140 142
2 3 250 253
3 1 231 232
4 1 140 141
5 1 5 6
Total 587 800 1387

Bar chart

Számítógép használati szokásai

Szg.használat gyakorisága

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid naponta 236 17,0 29,3 29,3
majdnem minden nap 161 11,6 20,0 49,3
hetente néhányszor 154 11,1 19,1 68,4
alkalmanként 86 6,2 10,7 79,1
nagyon ritkán 64 4,6 8,0 87,1
soha 29 2,1 3,6 90,7
változó 75 5,4 9,3 100,0
Total 805 58,0 100,0
Missing nem válaszol 582 42,0

Total 582 42,0

Total 1387 100,0


Statistics

N Mean Median Mode
Valid Missing


Szg.használat gyakorisága 805 582 11,53 3,00 1
Szg. előtt töltött idő 771 616 32,93 4,00 3

Bar chart of szg.használat gyakorisága

Szg. előtt töltött idő

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid csak néhány percet 24 1,7 3,1 3,1
kevesebb, mint egy órát 118 8,5 15,3 18,4
néhány órát 239 17,2 31,0 49,4
több órát 90 6,5 11,7 61,1
sok-sok órát 54 3,9 7,0 68,1
nem tudom 26 1,9 3,4 71,5
változó 220 15,9 28,5 100,0
Total 771 55,6 100,0
Missing nem válaszol 616 44,4

Total 616 44,4

Total 1387 100,0


Bar chart of szg. előtt töltött idő

Bar chart

Bar chart

Bar chart

Bar chart

Bar chart

Kor-játék összevetés

Diák kora * Mire használja: játék Crosstabulation
Count

Mire használja: játék Total
nem igen
Diák kora 7
1 1
10
1 1
11
3 3
12
9 9
13 3 6 9
14 1 27 28
15 61 100 161
16 157 189 346
17 179 156 335
18 94 100 194
19 110 49 159
20 39 35 74
21 12 10 22
22 14 3 17
23 3 1 4
25
1 1
26 2 1 3
27 1
1
43 1
1
47 2
2
59 1
1
Total 680 692 1372

Bar chart

Mire használja az otthoni gépet?

Iskola típusa * Mire használja: játék Crosstabulation
Count

Mire használja: játék Total
nem igen
Iskola típusa általános 1 11 12
szakmunkás 28 13 41
szakközép 423 261 684
gimnázium 171 389 560
föiskola 4 3 7
egyetem 5 4 9
egyéb 2 12 14
Total 634 693 1327

Bar chart

Iskola típusa * Mire használja: programozás Crosstabulation
Count

Mire használja: programozás Total
nem igen
Iskola típusa általános 10 2 12
szakmunkás 38 3 41
szakközép 623 61 684
gimnázium 447 113 560
föiskola 7
7
egyetem 4 5 9
egyéb 8 6 14
Total 1137 190 1327

Bar chart

Iskola típusa * Mire használja: tanulás Crosstabulation
Count

Mire használja: tanulás Total
nem igen
Iskola típusa általános 5 7 12
szakmunkás 35 6 41
szakközép 526 158 684
gimnázium 372 188 560
föiskola 6 1 7
egyetem 7 2 9
egyéb 10 4 14
Total 961 366 1327

Bar chart

Nyílt kérdésekre adott válaszok...

Statistics

N
Valid Missing
Másra használja (kódolt) 101 1286
Más használja (kódolt) 143 1244
Egyéb alkatrészek (kódolt) 192 1195

Másra használja (kódolt)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid grafika 22 1,6 21,8 21,8
zenehallgatás 18 1,3 17,8 39,6
hf. megoldás 6 ,4 5,9 45,5
e-mail 5 ,4 5,0 50,5
web-szerkesztés 4 ,3 4,0 54,5
mnka 4 ,3 4,0 58,4
programozás 3 ,2 3,0 61,4
pornó nézegetés 3 ,2 3,0 64,4
mindenféle 2 ,1 2,0 66,3
mud 2 ,1 2,0 68,3
animációkészítés 2 ,1 2,0 70,3
szórakozás 2 ,1 2,0 72,3
térkép 2 ,1 2,0 74,3
TV nézés 2 ,1 2,0 76,2
mozi 1 ,1 1,0 77,2
neurózis előidézése 1 ,1 1,0 78,2
ismerkedés 1 ,1 1,0 79,2
tervezés 1 ,1 1,0 80,2
önkielégítés 1 ,1 1,0 81,2
tojástörés 1 ,1 1,0 82,2
beszélgetés 1 ,1 1,0 83,2
csajok skubizása 1 ,1 1,0 84,2
digitalizálás 1 ,1 1,0 85,1
főzésre 1 ,1 1,0 86,1
hülyülni 1 ,1 1,0 87,1
programfeltörés 1 ,1 1,0 88,1
énekléshez 1 ,1 1,0 89,1
kidobom a szemétbe 1 ,1 1,0 90,1
kommunikáció 1 ,1 1,0 91,1
kottaírás 1 ,1 1,0 92,1
lehet rugdosni 1 ,1 1,0 93,1
porfogó 1 ,1 1,0 94,1
puska írásra 1 ,1 1,0 95,0
sakk felkészülés 1 ,1 1,0 96,0
szexkép nézegetés 1 ,1 1,0 97,0
számlázás 1 ,1 1,0 98,0
szöv.szerk. 1 ,1 1,0 99,0
tábl.kez. 1 ,1 1,0 100,0
Total 101 7,3 100,0
Missing Semmi egyéb 1286 92,7

Total 1286 92,7

Total 1387 100,0


Bar chart of másra használja (kódolt)

Mire használja a gépet még? pie chart

Más használja (kódolt)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid barát 72 5,2 50,3 50,3
unokatestvér 9 ,6 6,3 56,6
barátnő 9 ,6 6,3 62,9
kutya 9 ,6 6,3 69,2
rokon 7 ,5 4,9 74,1
szomszéd 6 ,4 4,2 78,3
ismerős 4 ,3 2,8 81,1
macska 3 ,2 2,1 83,2
férj 2 ,1 1,4 84,6
aki akarja 2 ,1 1,4 86,0
mostohaanya 2 ,1 1,4 87,4
nagybácsi 2 ,1 1,4 88,8
sógor 2 ,1 1,4 90,2
vendég 1 ,1 ,7 90,9
a csöves a térről 1 ,1 ,7 91,6
mikulás 1 ,1 ,7 92,3
postás 1 ,1 ,7 93,0
akinek megengedem 1 ,1 ,7 93,7
anyám férje 1 ,1 ,7 94,4
Bill Gates 1 ,1 ,7 95,1
cégtárs 1 ,1 ,7 95,8
edző 1 ,1 ,7 96,5
egér 1 ,1 ,7 97,2
titkárnő 1 ,1 ,7 97,9
segédépítész 1 ,1 ,7 98,6
titok 1 ,1 ,7 99,3
vőlegény 1 ,1 ,7 100,0
Total 143 10,3 100,0
Missing Nem használja más 1244 89,7

Total 1244 89,7

Total 1387 100,0


Bar chart of más használja (kódolt)

Egyéb alkatrészek (kódolt)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 3dfx kártya 44 3,2 22,9 22,9
egér 40 2,9 20,8 43,8
hangfal 28 2,0 14,6 58,3
mikrofon 12 ,9 6,3 64,6
képernyő 9 ,6 4,7 69,3
29 7 ,5 3,6 72,9
videókártya 6 ,4 3,1 76,0
CD író 6 ,4 3,1 79,2
hálózati kártya 5 ,4 2,6 81,8
billentyűzet 4 ,3 2,1 83,9
laptop 3 ,2 1,6 85,4
ZIP drive 3 ,2 1,6 87,0
floppy 3 ,2 1,6 88,5
sokminden 3 ,2 1,6 90,1
TV tuner 2 ,1 1,0 91,1
printer 2 ,1 1,0 92,2
plotter 2 ,1 1,0 93,2
elektromodulátor 1 ,1 ,5 93,8
fax modem 1 ,1 ,5 94,3
video-feliratozó 1 ,1 ,5 94,8
ISDN modem 1 ,1 ,5 95,3
kormány 1 ,1 ,5 95,8
scanner 1 ,1 ,5 96,4
rádió tuner 1 ,1 ,5 96,9
rajzolótábla 1 ,1 ,5 97,4
MP3 lejátszó 1 ,1 ,5 97,9
SCSI csatoló 1 ,1 ,5 98,4
szünetmentes táp 1 ,1 ,5 99,0
syquest 1 ,1 ,5 99,5
szintetizátor 1 ,1 ,5 100,0
Total 192 13,8 100,0
Missing Nincs 1195 86,2

Total 1195 86,2

Total 1387 100,0


Bar chart of egyéb alkatrészek (kódolt)