A Magyar SzínjátékosSzövetség és a Szabad Színjátszásért Egyesület

lapja

Szerkesztőbizottság:

Elnök:
Magyar Fruzsina

Tagjai:
Kinszki Judit
Lengyel Pál
Nagy András László
Zala Szilárd

Főszerkesztő

Kiss László

Olvasószerkesztő

Kinszki Judit

Lapmenedzser

Tóth Zsuzsanna

Szerkesztőség címe

1011 Budapest,

Corvin tér 8.

E-mail: jatekos@c3.hu

Kiadja

a Magyar Színjátékos

Szövetség és a Szabad

Színjátszásért Egyesület

Felelős kiadó

Solténszky Tibor

A szerkesztőségi

fogadónap helye

és ideje

Stúdió „K” Teaház

Budapest IX. ker.,

Mátyás u. 9.

Minden hónap harmadik

csütörtökjén 16–18 óráig

A Játékos megrendel-hető

és az egyes számok

megvásárolhatók

a szerkesztőség címén.

Megjelenik negyedévente.

Előfizetés: 1 évre 672 Ft

Ára: 168 Ft