Oktatás

Az oktatásügy gyökerét az apátság által mûködtetett népiskola képezte. Fejlesztésében két dátum nevezetes: 1789, amikor átépítették és bõvítették, és 1894, amidõn a Fõ tér templommal átellenes sarkán felépítették a négytantermes, kétlakásos új elemi iskolát. (Ma a városi könyvtárnak ad helyet.)

A gyereknevelést 1879-tõl községi óvoda segítette. Országos intézkedésre, de a helyi igényeknek megfelelõen, 1890-ben iparos tanonciskola is megkezdte a mûködését.


A középfokú oktatás indításának terve 1891-ben öltött konkrét formát. Vas megyében ekkor még csak Kõszegen és Szombathelyen mûködött gimnázium. Mindkettõben szerzetesek tanítottak. A világi középiskolák sorát a szentgotthárdi nyitja a megyében.