6. táblázat
A demokráciával kapcsolatos felfogásokkal való egyetértés 1982-ben (százalékban)
Kérdés: Most felolvasok Önnek néhány kijelentést.
Kérem, mondja meg nekem minden állítással kapcsolatban, hogy inkább egyetért-e velük, vagy inkább nem ért velük egyet.* 1. Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, ha nem ért egyet bizonyos állapotokkal. 2. Az egyes ember szabadsága túlságosan messze terjed. Ez rendetlenséget okoz, ami végsõ soron magában hordja a diktatúra veszélyét. 3. A többségitõl eltérõ eszmékkel vagy erkölcsökkel fellépõ kisebbségeket nem tûrik meg. 4. A totális egyenlõség célja minden egyéni kezdeményezést tönkretesz. 5. A törvény elõtt mindenki egyenlõ.

1. Vélemény-
szabadság

2. túl sok
szabadság

3. kisebbségek

4. az egyenlõség
szétrombolja
az egyéni kezdeményezést

5. törvény elõtti
egyenlõség

Belgium

70,6

30,1

31,6

68,5

33,9

Dánia

83,0

46,9

25,0

60,3

39,3

NSZK

91,6

57,4

43,6

50,6

48,2

Franciaország

76,7

36,2

27,0

65,0

23,4

Görögország

79,6

37,1

15,9

35,6

49,2

Nagy-Britannia

85,9

38,1

29,5

56,0

42,1

Írország

80,3

33,5

28,2

42,7

44,0

Olaszország

78,5

30,3

32,5

45,0

27,0

Luxemburg

81,3

61,5

24,1

61,9

41,5

Hollandia

88,1

36,3

29,0

50,6

55,4

Portugália

Spanyolország

x

81,6

40,7

28,6

53,6

40,4

s

5,7

10,4

6,7

10,0

9,4

 

* Eredetileg választható lehetõségek: 1 – egyetértek; 2 – nem értek egyet; 0 – nem tudja, nincs válasz. A táblázatban az 1. választ vettük figyelembe.
Forrás: Eurobarometer EB17; saját számítások